Förskolan Ballongen

Ballongens förskola ligger i Krusboda och har sju hemvister.

Ballongen är en Reggio-Emilia-inspirerad förskola. Vi ligger i ett radhusområde med närhet till skogen och grönområden. Vi har även en stor härlig gård som erbjuder barnen stimulerande lek.

Vklass

Tyresös kommunala förskolor och skolor använder lärplattformen VKlass för att bland annat registrera omsorgsschema, pedagogisk planering och information till hemmet. Du som är vårdnadshavare till ett barn i någon av Tyresö kommuns förskolor har automatiskt ett konto i Vklass.

Läs mer om Vklass

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 april 2023

Hitta på sidan