Slottsvillans förskola

Slottsvillans förskola är en kommunal förskola i Tyresö strand, inspirerad av Reggio Emilia-filosofin.

Slottsvillans förskola

Om förskolan

Reggio Emilia-filosofin
Förskolan arbetar med inspiration från Reggio Emilia-filosofin, där det enskilda barnets kompetens, nyfikenhet och lärande synliggörs. Tiden i förskolan ska vara rolig och lärorik. Vi ger barnen tid att utforska, upptäcka och försöka klara av så mycket på egen hand och tillsammans med andra barn. Vi strävar efter att mötas i mindre sammanhang i det projekterande arbetet för att kunna tillgodose varje barns behov. Det ges större möjlighet för barnen att delge sina tankar, idéer och åsikter samt får mer inflytande över sin dag. Slottsvillan består av fyra avdelningar med åldersindelade barngrupper.

Projektinriktat arbetssätt
Vi har ett projektinriktat arbetssätt som innebär att vi fördjupar oss ett område. Barnen ska känna lust och glädje till lärande och vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och intressen genom att vara en medforskande pedagog.

Vi ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och behov. Vi lägger stor vikt vid att både barn och vårdnadshavare ska känna delaktighet och ha inflytande i utbildningen. Barnen ska utvecklas och inspireras socialt, emotionellt och intellektuellt.

Språkutveckling
Vi lägger stor vikt för att stimulera språkutvecklingen. Vi använder oss av konkret material och förstärker med TAKK-tecken samt leker med språket genom rim och ramsor, sånger, språkpåsar, bordsagor, teatrar med mera. Vi tycker det är betydelsefullt att lyssna på vad barnen har att säga och utmana barnen till intressanta samtal. Barnlitteratur är viktigt. Vi läser och lyssnar på böcker och sagor, både analogt och digitialt, både på svenska och andra språk som barnen talar. Vi har ett normkritiskt tänk.

Vi tänker att de digitala verktygen ska användas som en naturlig del i barnens lärmiljö och utbildning. Vi kombinerar det digitala med vår övriga utbildning så att de berikar varandra och leder till ett utökat lärande.

Föräldraaktiv inskolning
Slottsvillan har en föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att vårdnadshavare och barn introduceras i förskolan tillsammans för att få en insyn i förskolans rutiner och utbildning. Vårdnadshavare medverkar under hela dagen för det ska bli en trygg start på förskolan.

Lär- och utemiljö

Ute
Slottsvillans ligger i natursköna Tyresö i närheten av Tyresö slott och kyrka. Förskolans utemiljö består av en uppvuxen fruktträdgård med lummig kuperad gård som inspirerar till utforskande lek och lärande. Vi har närliggande skogsområde utanför grinden.

Inne
Slottsvillan är ett trevåningshus med delvis bibehållen 30-talsmiljö med en tillbyggnad. Det läggs ett stort fokus på arbetet med miljön som tredje pedagog, vilket innebär att miljön tillsammans med barn och pedagoger bildar en helhet där estetik och forskande är i fokus. Lärmiljöerna både ute och inne är tillgängliga, inbjudande, innehållsrika och tillåtande ur ett fysiskt, pedagogiskt och socialt perspektiv. Mötesplatserna skapar nyfikenhet, möten, kommunikation, lek, lärande och trygghet. Det är viktigt att skapa miljöer och erbjuda material som stimulerar till utforskande och lärande så projektet hela tiden kan leva vidare och barnens egen fantasi och nyfikenhet får ta plats.

Vill du besöka vår förskola?

Vi har öppen visning varje månad på Slottsvillan. Vi öppnar upp förskolan för vårdnadshavare sista tisdagen i månaden klockan 09.00–09.30. Du behöver inte anmäla dig. Välkommen!

Kost och måltider

Alla förskolekök och skolkök i Tyresö kommun är KRAV-certifierade. Merparten av förskolorna har egna kök där alla måltider tillagas. Där det inte är möjligt finns ett mottagningskök som ofta får lunchen från närliggande skola, men frukost och mellanmål lagas alltid på plats på förskolan. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Vegetarisk lunch serveras minst två gånger i veckan.

Maten i Tyresös kommunala förskolor

Kommunikation med vårdnadshavare

Tyresös kommunala förskolor och skolor använder lärplattformen VKlass för att bland annat registrera omsorgsschema, pedagogisk planering och information till hemmet. Du som är vårdnadshavare till ett barn i någon av Tyresö kommuns förskolor har automatiskt ett konto i Vklass.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresö förskolors vision

En hållbar utbildning som skapar framtidstro och gör skillnad
för Tyresös yngsta medborgare.

Vår verksamhetsidé

I Tyresös kommunala förskolor arbetar vi med fokus på en likvärdig utbildning för alla barn. Utbildningen är forskningsbaserad och syftar till en hållbar framtid. Våra olikheter ser vi som en tillgång när vi bygger tillitsfulla relationer utifrån vår gemensamma värdegrund. I våra förskolor tar vi tillvara på barnens tankar och idéer i undervisningen. Vi skapar kreativa, tillgängliga lärmiljöer där barnets inflytande och delaktighet är en självklar del i utformandet av en lustfylld utbildning av hög kvalitet.

Vår värdegrund

Värdegrunden består av fyra grundläggande förhållningssätt som ska genomsyra alla delar av vår verksamhet:

  • Alla ska med
  • Alla gör skillnad
  • Alltid framåt
  • Allt går

Tyresös kommunala förskolors vision

Går ditt barn på Slottsvillan?

På vårt Instagramkonto lägger vi dagligen ut våra projekt och annan aktuell information.
@fsk_slottsvillan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 december 2023