Pusslets förskola

Förskolan Pusslet har fyra avdelningar och ligger i centrala Tyresö.

På Pusslet ger vi varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och behov.

Värdegrundsfrågor är viktiga för oss och tillsammans med våra barn skapar vi lärandemiljöer som bygger på respekt, alla barns delaktighet och inflytande.

På vår förskola arbetar vi med barnkonventionspedagogik där den pedagogiska processen, miljön och leken sammanflätas till ett lustfyllt lärande som gör att barnen är medvetna om och kan uttrycka sina rättigheter.

Förskolans speciella inriktning är musik. Genom vårt pedagogiska arbetssätt utvecklar musiken lyssnandet, talet och känslorna hos barnet.

Har du barn på Pusslet?

På vårt Instagramkonto kan du se vad vi gör på dagarna:

@fskpusslet Länk till annan webbplats.

Föräldraenkäten

Föräldraenkät Pusslet 2020 (pdf) , 159.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 juni 2020