Pusslets förskola

Förskolan Pusslet har fyra avdelningar och ligger i centrala Tyresö.

På Pusslet ger vi varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och behov. Värdegrundsfrågor är viktiga för oss och tillsammans med våra barn skapar vi lärandemiljöer som bygger på respekt, alla barns delaktighet och inflytande.

På vår förskola arbetar vi med projekt utifrån barnkonventionen.

Föräldraenkäten

Föräldraenkät Pusslet 2017

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 6 mars 2018
Upp

Hitta på sidan