Fornuddens förskola

Fornuddens förskola är en kommunal förskola som ligger i bostadsområdet Fornudden.

Fornuddens förskola består i nuläget av tre grupper, en grupp med 1–3 åringar och två grupper med 3–5 åringar. Vi har väldigt nära till den fina Fornuddsparken, skog, natur och vatten.

Vi ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och behov. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska känna delaktighet och ha inflytande i sin utbildning. Barnen ska utvecklas och inspireras både socialt, emotionellt och intellektuellt. De ska känna lust och glädje till lärande och vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och intressen genom att vara medforskande pedagoger.

På förskolan samarbetar pedagogerna för de yngsta barnen på förskolan i ett stort arbetslag. Det möjliggör en flexibel organisation som kan erbjuda barnen mindre sammanhang och små grupper under hela dagen.

Om förskolan

Vi vill ge varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och behov. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska känna delaktighet och ha inflytande i sin utbildning.

Vi har ett förhållningsätt som bygger mycket på att de vuxna ska skapa möjligheter och ge barnen rätt förutsättningar till att lyckas och klara av själv. Barnen ska utvecklas och inspireras socialt, emotionellt och intellektuellt. De ska känna lust och glädje till lärande och vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och intressen genom att vara en medforskande pedagog.

Vi vill tillsammans med era barn väcka lust och nyfikenhet till att lära.

Föräldraaktiv inskolning
Vid inskolning är ni som vårdnadshavare delaktiga genom att vara fysiskt närvarande. Pedagogerna fokuserar på att lära känna och skapa en relation till ert barn. Vi vill att ni vårdnadshavare, efter inskolningen, ska känna trygghet och tillit till att lämna ert barn till förskolan.

Lär- och utemiljö

Ute
Förskolans utemiljö erbjuder möjlighet till lek och utforskande, rollspel, skapande, bollsport, det är endast fantasin som sätter gränser. Vi är ute mycket på förskolan, oavsett väder, så det är viktigt att barnen har rätt kläder för alla olika sorters väder. Under vår utevistelse så erbjuder pedagogerna barnen olika undervisningssituationer som de kan delta i utifrån deras eget intresse och dagsform.

Inne
Vår pedagogiska lärmiljö inomhus ska även den utmana barnen och väcka deras lust och nyfikenhet till att söka kunskap och lära sig mer. Pedagogerna finns med som medforskare och stöttar och vägleder barnen i deras utforskande.

Kost och måltider

Alla förskolekök och skolkök i Tyresö kommun är KRAV-certifierade. Merparten av förskolorna har egna kök där alla måltider tillagas. Där det inte är möjligt finns ett mottagningskök som ofta får lunchen från närliggande skola, men frukost och mellanmål lagas alltid på plats på förskolan. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Vegetarisk lunch serveras minst två gånger i veckan.

Maten i Tyresös kommunala förskolor

Kommunikation med vårdnadshavare

Tyresös kommunala förskolor och skolor använder lärplattformen VKlass för att bland annat registrera omsorgsschema, pedagogisk planering och information till hemmet. Du som är vårdnadshavare till ett barn i någon av Tyresö kommuns förskolor har automatiskt ett konto i Vklass.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresö förskolors vision

En hållbar utbildning som skapar framtidstro och gör skillnad
för Tyresös yngsta medborgare.

Vår verksamhetsidé

I Tyresös kommunala förskolor arbetar vi med fokus på en likvärdig utbildning för alla barn. Utbildningen är forskningsbaserad och syftar till en hållbar framtid. Våra olikheter ser vi som en tillgång när vi bygger tillitsfulla relationer utifrån vår gemensamma värdegrund. I våra förskolor tar vi tillvara på barnens tankar och idéer i undervisningen. Vi skapar kreativa, tillgängliga lärmiljöer där barnets inflytande och delaktighet är en självklar del i utformandet av en lustfylld utbildning av hög kvalitet.

Vår värdegrund

Värdegrunden består av fyra grundläggande förhållningssätt som ska genomsyra alla delar av vår verksamhet:

  • Alla ska med
  • Alla gör skillnad
  • Alltid framåt
  • Allt går

Tyresös kommunala förskolors vision

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 december 2023