Fornuddens förskola

Fornuddens förskola består av tre avdelningar och ligger i bostadsområdet Fornudden.

Vi ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och behov. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska känna delaktighet och ha inflytande i sin utbildning. Barnen ska utvecklas och inspireras både socialt, emotionellt och intellektuellt. De ska känna lust och glädje till lärande och vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och intressen genom att vara medforskande pedagoger.

På förskolan samarbetar pedagogerna för de yngsta barnen på förskolan i ett stort arbetslag. Det möjliggör en flexibel organisation som kan erbjuda barnen mindre sammanhang och små grupper under hela dagen.

Föräldraenkäten

Föräldraenkät Fornuddens förskola 2021 (pdf) , 204 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 augusti 2022

Hitta på sidan