Sofiebergs förskola

Sofiebergs förskola består av fyra grupper fördelat på en yngrebarnssida och en äldrebarnssida och ligger i bostadsområdet Trollbäcken

Vi ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och behov. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska känna delaktighet och ha inflytande i sin utbildning. Barnen ska utvecklas och inspireras både socialt, emotionellt och intellektuellt. De ska känna lust och glädje till lärande och vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och intressen genom att vara medforskande pedagoger.

Sofieberg har stora, ljusa och ändamålsenliga lokaler där miljöerna ständigt utvecklas. Förskolan har plats för två matsalar, en för de yngsta och en för de äldsta barnen. Vi arbetar i storarbetslag med ansvar för de yngsta och de äldsta barnen. Det möjliggör en flexibel organisation som kan erbjuda barnen mindre sammanhang och små grupper under hela dagen.

Föräldraenkäten

Föräldraenkät Sofiebergs förskola 2021 (pdf) , 208.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 april 2022

Hitta på sidan