Sofiebergs förskola

Sofiebergs förskola är en kommunal skola som ligger bostadsområdet Sofieberg.

Förskolefasader och utemiljöer

Förskolan består av två team: ett yngre och ett äldre barnteam. Varje team består av två grupper med åldrarna 1–3 år och 4–5 år. Vi har nyrenoverade lokaler som är moderna och ändamålsenliga för utbildningen som vi bedriver på förskolan. Vi har en stor gård som erbjuder barnen utmaningar och utforskande i sin lek och vi har nära till skog, natur och vatten.

Om förskolan

Vi vill ge varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och behov. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska känna delaktighet och ha inflytande i sin utbildning.

Vi har ett förhållningsätt som bygger mycket på att de vuxna ska skapa möjligheter och ge barnen rätt förutsättningar till att lyckas och klara av själv. Barnen ska utvecklas och inspireras socialt, emotionellt och intellektuellt. De ska känna lust och glädje till lärande och vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och intressen genom att vara en medforskande pedagog. Vi vill tillsammans med era barn väcka lust och nyfikenhet till att lära.

På förskolan så äter barnen i gemensam matsal, de yngre för sig och de äldre för sig. Vi skapar förutsättningar så att vi kan utmana och uppmuntra barnen med att ta maten själv.

Föräldraaktiv inskolning
Vid inskolning är ni som vårdnadshavare delaktiga genom att vara fysiskt närvarande. Pedagogerna fokuserar på att lära känna och skapa en relation till ert barn. Vi vill att ni vårdnadshavare, efter inskolningen, ska känna trygghet och tillit till att lämna ert barn till förskolan

Lär- och utemiljö

Ute
Förskolans utemiljö ger barnen möjlighet till motoriska utmaningar, utforskande och den uppmuntrar till lek och lärande. Vi har en stor gård som inbjuder till olika sorters lek för barnen. Vi är ute mycket på förskolan, oavsett väder, så det är viktigt att barnen har rätt kläder för alla olika sorters väder. Under vår utevistelse så erbjuder pedagogerna barnen olika undervisningssituationer som de kan delta i utifrån deras eget intresse och dagsform.

Inne
Vår pedagogiska lärmiljö inomhus ska även den utmana barnen och väcka deras lust och nyfikenhet till att söka kunskap och lära sig mer. Pedagogerna finns med som medforskare och stöttar och vägleder barnen i deras utforskande.

Kost och måltider

Alla förskolekök och skolkök i Tyresö kommun är KRAV-certifierade. Merparten av förskolorna har egna kök där alla måltider tillagas. Där det inte är möjligt finns ett mottagningskök som ofta får lunchen från närliggande skola, men frukost och mellanmål lagas alltid på plats på förskolan. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Vegetarisk lunch serveras minst två gånger i veckan.

Maten i Tyresös kommunala förskolor

Kommunikation med vårdnadshavare

Tyresös kommunala förskolor och skolor använder lärplattformen VKlass för att bland annat registrera omsorgsschema, pedagogisk planering och information till hemmet. Du som är vårdnadshavare till ett barn i någon av Tyresö kommuns förskolor har automatiskt ett konto i Vklass.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresö förskolors vision

En hållbar utbildning som skapar framtidstro och gör skillnad
för Tyresös yngsta medborgare.

Vår verksamhetsidé

I Tyresös kommunala förskolor arbetar vi med fokus på en likvärdig utbildning för alla barn. Utbildningen är forskningsbaserad och syftar till en hållbar framtid. Våra olikheter ser vi som en tillgång när vi bygger tillitsfulla relationer utifrån vår gemensamma värdegrund. I våra förskolor tar vi tillvara på barnens tankar och idéer i undervisningen. Vi skapar kreativa, tillgängliga lärmiljöer där barnets inflytande och delaktighet är en självklar del i utformandet av en lustfylld utbildning av hög kvalitet.

Vår värdegrund

Värdegrunden består av fyra grundläggande förhållningssätt som ska genomsyra alla delar av vår verksamhet:

  • Alla ska med
  • Alla gör skillnad
  • Alltid framåt
  • Allt går

Tyresös kommunala förskolors vision

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 december 2023