Förskolan Loket

Förskolan Loket ligger i Nyboda och har sex avdelningar.

Förskolan Loket

Förskolan Loket ligger i Nybodaberget, förskolan har valt att arbeta med mindre barngrupper och har därför sex avdelningar. På förskolan anpassar vi både inomhus- och utomhusmiljöerna utifrån barnens behov av lärande, utforskande och utveckling. Barnens erfarenheter, arbetsteorier och intressen är vår utgångspunkt när vi planerar den undervisning som genomförs för alla barn, varje dag. Vi arbetar utifrån vår gemensamma värdegrund ”en förskola för var och en” med fokus på trygghet, omsorg och lärande.

Förskolan är delaktig i flera utvecklingsprojekt: i Läslyftet och Språkprojektet ligger fokus på barnens språk-, läs och skrivutveckling. Där arbetar avdelningarna med ett språkutvecklande förhållningssätt som genomsyrar vardagen, till exempel högläsning och berättande, barnen ges tid till samtal och talutrymme i både stora och små sammanhang, i lärmiljöerna visualiseras språket genom exempelvis bildstöd och TAKK.

Förskolan är Grön Flagg-certifierad och arbetar fortlöpande med hållbar utveckling på många olika sätt utifrån barnens förutsättningar för att ge dem en grundläggande medvetenhet om och handlingskompetens att göra goda val i vardagen utifrån ett socialt- och miljöhållbart tänkande.

På Lokets förskola arbetar vi även med växtkraft och både barn och pedagoger är engagerade i den odling som sker på förskolan, det speglas även i våra innemiljöer.
Vi tar tillvara på den natur vi har i närmiljön och utforskar den flitigt under både längre och kortare utflykter. Vi har också valt att ha ett nära i samarbete med vårdnadshavare för att ta tillvara på barnens förkunskaper, erfarenheter och de sammanhang barnen möter utanför förskolan.

Går ditt barn på Loket?

På vårt Instagramkonto, @forskolanloket, kan ni se en del av vad vi gör på dagarna.

Följ Loket på Instagram Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 april 2023

Hitta på sidan