Speldosans förskola

Speldosans förskola

Förskolan Speldosan har fem avdelningar och ligger i Lindalen.

Stigen blir till medan vi går

Speldosan är en del av Lindalens förskolor. Vi erbjuder en trygg och harmonisk miljö, där det finns utrymme för glädje och humor. Vi vill att ditt barn utvecklas och inspireras både socialt, emotionellt och intellektuellt. På förskolan ges barnen möjlighet att utforska och upptäcka i nya utmaningar, uppmuntras i sin nyfikenhet och att utveckla sin lek.

Föräldraenkäten

Föräldraenkät Speldosan 2020 (pdf)

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 9 mars 2021

Hitta på sidan