Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Gunghästens förskola

Förskolan Gunghästen har fem åldershomogena barngrupper och ligger i centrala Tyresö.

På vår förskola arbetar vi med barnkonventionspedagogik. Det är ett barncentrerat perspektiv som hänvisar till barnets rättigheter.

Här sammanflätas den pedagogiska processen, miljön och leken som utgår från barnkonventionen till ett lustfyllt lärande.

Förskolans speciella inriktning är natur och miljö. Vårt pedagogiska arbetssätt skapar medvetenhet kring miljön och väcker barnets intresse för naturfrågor.

Har du barn på Gunghästen?

På vårt Instagramkonto kan du se vad vi gör på dagarna:

@fskgunghästenlänk till annan webbplats

Föräldraenkäten

Föräldraenkät Gunghästen 2019 (pdf)

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019
Upp