Gunghästens förskola

Förskolefasader och utemiljöer

Förskolan Gunghästen har fem åldershomogena barngrupper och ligger i centrala Tyresö.

På vår förskola arbetar vi med barnkonventionspedagogik. Det är ett barncentrerat perspektiv som hänvisar till barnets rättigheter.

Här sammanflätas den pedagogiska processen, miljön och leken som utgår från barnkonventionen till ett lustfyllt lärande.

Förskolans speciella inriktning är natur och miljö. Vårt pedagogiska arbetssätt skapar medvetenhet kring miljön och väcker barnets intresse för naturfrågor.

Har du barn på Gunghästen?

På vårt Instagramkonto kan du se vad vi gör på dagarna:

@fskgunghästen Länk till annan webbplats.

Föräldraenkäten

Föräldraenkät Gunghästen 2021 (pdf) , 207.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 juli 2022