Sagans förskola

Sagans förskola ligger centralt beläget, nära Tyresö centrum och grönområden.

Förskolefasader och utemiljöer

Sagans förskola består av fyra avdelningar Lönneberga, Bullerbyn, Saltkråkan och Villekulla.

Om förskolan

Trygghet och trivsel ser vi som förutsättningar i barns lärande.

Vi lägger stor vikt vid arbetet att utveckla barnens självständighet och deras förmågor. Barnen och deras intressen och behov är det som styr vår utbildning. Alla barn ska bli sedda och få ett bra bemötande varje dag på förskolan av såväl barn som pedagoger. På Sagan är alla barn välkomna och vi ser olikheter som berikande.

Varje barn oavsett ålder ges möjlig att uttrycka sina tankar och åsikter så att de känner att de kan påverka sin vardag på förskolan.

Samarbete med vårdnadshavare och inskolning
Vi erbjuder en god och genomtänkt inskolning i förskolan, fortlöpande samtal i vardagen, informationsmöten och utvecklingssamtal så att ni vårdnadshavare ska känna trygghet, delaktighet och ha inflytande över ert barns utveckling.

Barnomsorg på obekväm arbetstid
På förskolan erbjuds även barnomsorg på obekväm arbetstid på Hoppetossan, som delar lokal med Villekullas hemvist. Det kan vara aktuellt när du som vårdnadshavare har ditt ordinarie arbete förlagt till tidig morgon, sen kväll, natt eller helg.

Läs mer om omsorg på obekväm arbetstid

Lär- och utemiljö

Ute
Vår utemiljö är indelad i två fina gårdar som utmanar barnen till lek och utforskande. I vår köksträdgård får barnen möjlighet att hjälpa till med odling och skörd.

Inne
På Sagans förskola vill vi att barnen ska få möta en lärmiljö med tillgängligt material, som utmanar till att vilja och våga prova nya erfarenheter, både enskilt och tillsammans med andra. Alla våra fyra avdelningar är likvärdiga i miljön och anpassas efter barngruppen och deras intressen.

Kost och måltider

Alla förskolekök och skolkök i Tyresö kommun är KRAV-certifierade. Merparten av förskolorna har egna kök där alla måltider tillagas. Där det inte är möjligt finns ett mottagningskök som ofta får lunchen från närliggande skola, men frukost och mellanmål lagas alltid på plats på förskolan. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Vegetarisk lunch serveras minst två gånger i veckan.

Maten i Tyresös kommunala förskolor

Kommunikation med vårdnadshavare

Tyresös kommunala förskolor och skolor använder lärplattformen VKlass för att bland annat registrera omsorgsschema, pedagogisk planering och information till hemmet. Du som är vårdnadshavare till ett barn i någon av Tyresö kommuns förskolor har automatiskt ett konto i Vklass.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresö förskolors vision

En hållbar utbildning som skapar framtidstro och gör skillnad
för Tyresös yngsta medborgare.

Vår verksamhetsidé

I Tyresös kommunala förskolor arbetar vi med fokus på en likvärdig utbildning för alla barn. Utbildningen är forskningsbaserad och syftar till en hållbar framtid. Våra olikheter ser vi som en tillgång när vi bygger tillitsfulla relationer utifrån vår gemensamma värdegrund. I våra förskolor tar vi tillvara på barnens tankar och idéer i undervisningen. Vi skapar kreativa, tillgängliga lärmiljöer där barnets inflytande och delaktighet är en självklar del i utformandet av en lustfylld utbildning av hög kvalitet.

Vår värdegrund

Värdegrunden består av fyra grundläggande förhållningssätt som ska genomsyra alla delar av vår verksamhet:

  • Alla ska med
  • Alla gör skillnad
  • Alltid framåt
  • Allt går

Tyresös kommunala förskolors vision

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 december 2023