Kumla förskola

Förskolefasader och utemiljöer

Kumla förskola består av fyra avdelningar och ligger i bostadsområdet Trollbäcken.

Vi ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och behov. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska känna delaktighet och ha inflytande i sin utbildning. Barnen ska utvecklas och inspireras både socialt, emotionellt och intellektuellt. De ska känna lust och glädje till lärande och vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och intressen genom att vara medforskande pedagoger.

På förskolan har vi ett torg och på torget möts alla barn oavsett ålder i mindre grupper, vilket gör att barnen får möjlighet att lära av varandra. På torget används mestadels återbruksmaterial där barnen får en möjlighet att prova på skapande, konstruktion och utforskande utöver det som redan erbjuds på avdelningen. Vår gård och utemiljö ger möjlighet till motoriska utmaningar, utforskande och den uppmuntrar till lek och lärande. De barn som sover, gör det utomhus i egna vagnar.

Föräldraenkäten

Föräldraenkät Kumla förskola 2021 (pdf) , 202.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 juli 2022

Hitta på sidan