Förskolan Kardemumman

Kardemumman förskola är en glädjefylld kommunal förskola med fyra barngrupper.

Kardemumman erbjuder en trygg och inbjudande miljö och utbildning som präglas av glädje och meningsfulla sammanhang, vi skapar utmaningar och väcker ditt barns nyfikenhet till utforskande. Tillsammans främjar vi en positiv framtidstro, varsamhet och empati för varandra och omgivande natur.

Om förskolan

Våra pedagogiska ställningstaganden är även våra värdeord.

Välkomnande, Tillit, Delaktighet, Glädje, Upptäckande och Framtidstro.

Dessa ord genomsyrar förhållningssättet i hela utbildningen och alla möten som händer.

Vårt arbetssätt
Tiden på förskolan ska vara rolig och meningsfull, och vi arbetar utforskande tillsammans med barnen, oftast i mindre grupper, för att kunna tillgodose varje barns behov. Vi har ett reflekterande och projektinriktat arbetssätt som innebär att vi fördjupar oss kring ett område i långsamma processer.

Utveckling av språket och barnet
Arbetet med att utveckla barnens språk är ett viktigt uppdrag som vi delar med er som vårdnadshavare. Vi arbetar för att skapa goda föruttsättningar för alla barns möjlighet att komunicera och göra sin röst hörd i alla situationer. Vi ger barnen tid och utrymme till kommunikation och erbjuder miljö med varierande sätt att kommunicera och uttrycka sig. Barnböcker är viktiga. Vi läser och lyssnar på böcker och sagor, på svenska och andra språk som barnen talar och vi erbjuder boksamtal i mindre grupper. I projektarbete och pågående processer använder vi ett expansivt språk och fokusord kring aktuellt ämne.

Vi ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och behov. I samarbete, dialog, reflektion och diskussion med barn och vuxna skapar vi respektfulla relationer med fokus på barns integritet, delaktighet och inflytande. Vi arbetar aktivt och medvetet med diskrimineringsgrunder och sträva efter ett normkritiskt förhållningssätt i hela utbildningen.

Föräldraaktiv introduktion och samarbete
Föräldraaktiv introduktion hos oss gör att barnet behöver inte träna på att lämnas, utan på att bara vara och att introduceras till sociala sammanhang genom spännande aktiviteter. Vi främjar en trygg relation till er och önskar att ni alltid känner er välkomna med att ställa frågor, funderingar och synpunkter ni har. Ett gott samarbete och respektfull relation är viktigt!

Ni som vårdnadshavare får insyn i förskolan och barnets vardag genom:

 • daglig kontakt
 • introduktionsmöte
 • uppföljningssamtal
 • utvecklingssamtal
 • delaktighetsmöten
 • delaktighetsråd
 • och olika samverkansformer, workshops, drop-in-fika, vernissage med mera

Lär- och utemiljö

Vi är ute i alla väder och använder oss både av våra gårdar och av närliggande skogsområden och parker. Vi erbjuder miljöer och pedagogiskt material som alla barn kan nyttja i sitt utforskande och lek. Fokus ligger på lockande miljöer där barnens egen fantasi och nyfikenhet får ta plats.

Kost och måltider

Alla förskolekök och skolkök i Tyresö kommun är KRAV-certifierade. Merparten av förskolorna har egna kök där alla måltider tillagas. Där det inte är möjligt finns ett mottagningskök som ofta får lunchen från närliggande skola, men frukost och mellanmål lagas alltid på plats på förskolan. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Vegetarisk lunch serveras minst två gånger i veckan.

Maten i Tyresös kommunala förskolor

Kommunikation med vårdnadshavare

Tyresös kommunala förskolor och skolor använder lärplattformen VKlass för att bland annat registrera omsorgsschema, pedagogisk planering och information till hemmet. Du som är vårdnadshavare till ett barn i någon av Tyresö kommuns förskolor har automatiskt ett konto i Vklass.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresö förskolors vision

En hållbar utbildning som skapar framtidstro och gör skillnad
för Tyresös yngsta medborgare.

Vår verksamhetsidé

I Tyresös kommunala förskolor arbetar vi med fokus på en likvärdig utbildning för alla barn. Utbildningen är forskningsbaserad och syftar till en hållbar framtid. Våra olikheter ser vi som en tillgång när vi bygger tillitsfulla relationer utifrån vår gemensamma värdegrund. I våra förskolor tar vi tillvara på barnens tankar och idéer i undervisningen. Vi skapar kreativa, tillgängliga lärmiljöer där barnets inflytande och delaktighet är en självklar del i utformandet av en lustfylld utbildning av hög kvalitet.

Vår värdegrund

Värdegrunden består av fyra grundläggande förhållningssätt som ska genomsyra alla delar av vår verksamhet:

 • Alla ska med
 • Alla gör skillnad
 • Alltid framåt
 • Allt går

Tyresös kommunala förskolors vision

Går ditt barn på Kardemumman?

På vårt Instagramkonto lägger vi dagligen ut våra projekt och annan aktuell information från förskolorna Farmarstugan och Kardemumman.
@fejd_barnarnu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 maj 2024