Förskolan Rotvik

Förskolan Rotvik har fyra avdelningar och ligger i Rotvik.

På förskolan Rotvik arbetar vi utifrån Reggio Emilia-filosofin. Den grundar sig i ett pedagogiskt arbetssätt där vi har en stark tro på barnet och dess kompetens.

På Rotvik vill vi skapa förutsättningar för att barnen ska få vara självständiga. Vi utformar våra miljöer så att barnen ges möjlighet att göra egna val och att prova på egen hand.

Varje avdelning arbetar med projekt i mindre grupper, projekt som väckts till liv utifrån barnens intressen, frågor och funderingar.

Går ditt barn på Rotvik?

Våra konton i sociala medier är ett sätt för oss att visa och göra andra delaktiga i vår verksamhet och det viktiga arbete vi gör med barnen varje dag.

Följ oss på Instagram: @fskrotviklänk till annan webbplats

Följ oss på Facebook: Förskolan Rotviklänk till annan webbplats

Föräldraenkäten

Föräldraenkät Rotvik 2020

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 18 juni 2020