Förskolan Dalstugan

Dalstugans förskola ligger i Krusboda och har fem hemvister.

Dalstugan är en Reggio Emilia inspirerad förskola. Vi ligger i ett radhusområde med närhet till skogen och grönområden samt närhet till Tyresö centrum.

Vi har även en stor härlig gård som erbjuder barnen stimulerande lek.

Vi har ett föräldraråd där du som vårdnadshavare får vara delaktig och medverka i frågor som gör att barnen har en bra miljö på förskolan. Det är ett rådgivande forum, som har möten 2-3 gånger per år.

Vklass

Tyresös kommunala förskolor och skolor använder lärplattformen VKlass för att bland annat registrera omsorgsschema, pedagogisk planering och information till hemmet. Du som är vårdnadshavare till ett barn i någon av Tyresö kommuns förskolor har automatiskt ett konto i Vklass.

Läs mer om Vklass

Föräldraenkäten

Föräldraenkät Dalstugan 2021 (pdf) , 202.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 juli 2022

Hitta på sidan