När har förskolan öppet?

Kommunala förskolor och pedagogisk omsorg har öppet alla helgfria vardagar.

Verksamheten har stängt på julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Förskolan kan ha öppet mellan klockan 06.30 och 18.30, men kan både öppna senare och stänga tidigare om det är möjligt utifrån vårdnadshavarnas behov av vistelsetid för barnet.

Förskolan har fem planeringsdagar per år. Under arbetsplatsträffar (APT-möten), semestertider och planeringsdagar erbjuder förskolorna verksamhet, men det kan förläggas till en annan förskola som ligger i närheten.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2021

Hitta på sidan