Förskolan Vattenhjulet

Förskolan Vattenhjulet ligger på Akvarievägen i centrala Tyresö och öppnade i september 2021.

förskolan Vattenhjulet

Förskolan Vattenhjulet är Tyresös första konceptförskola som öppnade i centrala Tyresö hösten 2021. Förskolan består av tolv basgrupper jämt fördelat på tre team i två våningsplan med en stor gård. Pedagogerna utgår från barnet som kompetent och inflytande är en viktig komponent i undervisningen.

Om förskolan

På förskolan arbetar pedagogerna i tre team där varje team består av fyra basgrupper. Två basgrupper samarbetar kring barn i åldern 1–3 år och två basgrupper samarbetar kring barn i åldern 3–5 år i varje team.

Förskolans organisation utgår från att pedagogerna delar upp sig och arbetar med barnen i mindre grupper istället för traditionella avdelningar. Vår konceptförskola skapar förutsättningar för ett utforskande arbetssätt där kreativitet och barnens röst får stå i centrum i förskolans utbildning och undervisning.

För att få så mycket gårdsyta som möjligt är förskolan byggd i två våningar och för framkomligheten finns en hiss mitt i huset. Förskolan har en matsal på varje våning och i anslutning till matsalen finns ett eget kök med en kock som serverar frukost, lunch och mellanmål.

Föräldraaktiv inskolning
Vi använder föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som förälder, eller någon annan närstående, är med barnet under minst tre dagar. Varje inskolning är unik och i samråd med pedagogerna anpassas inskolningen beroende på om barnet är redo att bli lämnad. Under två veckor bör du vara stand-by för att hämta om barnet har behov av det. Inskolningsmaterial, med schema och information skickas ut cirka tre veckor innan förskolestart.

Lär- och utemiljö

Ute
Rörelse och utevistelse på gården eller i närområdet är viktiga inslag under barnens dag. Barnen utmanas att undersöka och utforska naturen med digitala trådlösa mikroskop (webb-ägg), lärplattor och projektorer som hjälpmedel.

Inne
Lokalerna är utformade med fria siktlinjer för en bra överblick, men även små vrår, dit pedagogerna kan ta en mindre grupp barn för högläsning eller teater.

I våra tre ateljéer pågår ett skapande med olika material och metoder varje dag från tidiga morgonen till sena eftermiddagen.

Kost och måltider

Alla förskolekök och skolkök i Tyresö kommun är KRAV-certifierade. Merparten av förskolorna har egna kök där alla måltider tillagas. Där det inte är möjligt finns ett mottagningskök som ofta får lunchen från närliggande skola, men frukost och mellanmål lagas alltid på plats på förskolan. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Vegetarisk lunch serveras minst två gånger i veckan.

Maten i Tyresös kommunala förskolor

Kommunikation med vårdnadshavare

Tyresös kommunala förskolor och skolor använder lärplattformen VKlass för att bland annat registrera omsorgsschema, pedagogisk planering och information till hemmet. Du som är vårdnadshavare till ett barn i någon av Tyresö kommuns förskolor har automatiskt ett konto i Vklass.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresö förskolors vision

En hållbar utbildning som skapar framtidstro och gör skillnad
för Tyresös yngsta medborgare.

Vår verksamhetsidé

I Tyresös kommunala förskolor arbetar vi med fokus på en likvärdig utbildning för alla barn. Utbildningen är forskningsbaserad och syftar till en hållbar framtid. Våra olikheter ser vi som en tillgång när vi bygger tillitsfulla relationer utifrån vår gemensamma värdegrund. I våra förskolor tar vi tillvara på barnens tankar och idéer i undervisningen. Vi skapar kreativa, tillgängliga lärmiljöer där barnets inflytande och delaktighet är en självklar del i utformandet av en lustfylld utbildning av hög kvalitet.

Vår värdegrund

Värdegrunden består av fyra grundläggande förhållningssätt som ska genomsyra alla delar av vår verksamhet:

  • Alla ska med
  • Alla gör skillnad
  • Alltid framåt
  • Allt går

Tyresös kommunala förskolors vision

Vill du besöka vår förskola?

Kontakta Förskolans administratör för att boka in ett besök. Välkommen!

Läs mer om Tyresös förskolekoncept

 

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 december 2023