Tyresö kyrka - kulturhistorisk miljö

Tyresö kyrka har en lång och intressant historia. Den invigdes med byggherrens egen begravning!

Gravyr som föreställer Tyresö slott och kyrka på 1600-talet

Tyresö slott och kyrka i en gravyr från 1600-talet av Eric Dahlberg, i praktverket Suecia Antiqua et hodierna. Här syns hur den ursprungliga tornspiran kan ha sett ut.

En egen kyrka

Tyresö kyrka är byggd som slotts- och gravkyrka åt släkten Oxenstierna som lät bygga Tyresö slott. Godsägaren Gabriel Oxenstierna tyckte också att det var för långt till Österhaninge, där närmaste kyrka låg. Han lät avstycka 23 gårdar från Österhaninge och tre från Brännkyrka som bildade den nya socknen Tyresö år 1633. Året därpå skänkte han marken till kyrkogården. Arkitekt till kyrkan var murmästare Hans Ferster.

Stor invigning

Den första gudstjänst som förrättades i kyrkan var byggherren Gabriel Oxenstiernas egen begravning den 9 mars 1641. Knappast någon annan kyrka har fått en så uppmärksammad invigning! Processionen gick hit ända ifrån Storkyrkan i Gamla stan och bland de 2 000 gästerna fanns den unga drottning Kristina, då bara 14 år gammal.

Riksdrots Gabriel Oxenstierna.

Riksdrots Gabriel Oxenstierna. Titeln innebar att han var landets högste domare och en av Sveriges mäktigaste män.

Bogårdsmuren

Kyrkan är omgiven av en mur från 1646, en så kallad bogårdsmur. På muren finns inskriptioner med de gårdars namn som ingick i församlingen och här hade de sina gravplatser. På utsidan finns även ringar där hästarna bands i när man var i kyrkan. Mer om bogårdsmuren och kyrkogården hittar du i boken "Innanför bogårdsmuren" som säljs av Tyresö församling.

Platta i bogårdsmuren med gårdsnamnen "Bond-Uddby, Petterboda, Örenge och Rotvik".

Platta i bogårdsmuren med gårdsnamnen "Bond-Uddby, Petterboda, Örenge och Rotvik". Flera andra ortsnamn går att känna igen.

Kyrkobygget

Den tydliga färgskiftningen hos teglet en bit upp på fasaden beror på att tegel levererades från flera tegelbruk, där den nedre är tyresötegel. 1740 slog blixten ner i taket och tornet och efter det fick torntaket sitt nuvarande utseende, i stället för en hög takspira som fanns tidigare. Bilder i 1600-talsverket Suecia Antiqua et Hodierna visar hur slottet och kyrkan troligen såg ut från början. Spån till takläggningen levererades av sockenborna, beräknat efter gårdarnas och torpens storlek. De tjärades men behövde bytas många gånger under århundradena.

Stora gravhällar

Inne i kyrkan finns det Oxenstiernska gravvalvet nästan mitt för altaret och under en gravhäll av röd kalksten ligger den förste prästen, Petrus Brunnius, begravd med sina två fruar. Votivskeppet är av stort historiskt intresse.

Hitta hit

Med buss: Buss 875 från Gullmarsplan som har ändhållplats vid Tyresö kyrka och slott.

Med bil: Nynäsvägen, väg 73, söderut från Stockholm och E4:an. Sväng av mot Tyresö, väg 229. Följ skyltarna mot Tyresö slott.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 7 januari 2022