Tyresö kyrka - kulturhistorisk miljö

Tyresö kyrka har ett idylliskt läge på en kulle omgiven av ängar och Tyresö slott. Kyrkan har en lång och intressant historia.

En egen kyrka

Tyresö kyrka är byggd som slotts- och gravkyrka åt släkten Oxenstierna som lät bygga Tyresö slott men även som kyrka i den då nybildade församlingen. Arkitekt var murmästare Hans Ferster och den invigdes den 9 mars 1641.

Stor invigning

Den första gudstjänst som förrättades i kyrkan var byggherren Gabriel Oxenstiernas egen begravning. Knappast någon kyrka har fått en så uppmärksammad invigning! Processionen gick hit ända ifrån Storkyrkan i Gamla stan och bland de 2 000 gästerna fanns den unga drottning Kristina, då bara 14 år gammal.

Bogårdsmuren

Kyrkan är omgiven av en mur från 1646, en så kallad bogårdsmur. På muren finns inskriptioner med de gårdars namn som ingick i församlingen och här hade de sina gravplatser. På utsidan finns även ringar där hästarna bands i när man var i kyrkan. Mer om bogårdsmuren och kyrkogården hittar du i boken "Innanför bogårdsmuren" som säljs av Tyresö församling.

Kyrkobygget

Den tydliga färgskiftningen hos teglet en bit upp på fasaden beror på att tegel levererades från flera tegelbruk, där den nedre är tyresötegel. 1740 slog blixten ner i taket och tornet och efter det fick torntaket sitt nuvarande utseende, i stället för en hög takspira som fanns tidigare. Bilder i 1600-talsverket Suecia Antiqua et Hodierna visar hur slottet och kyrkan troligen såg ut från början. Spån till takläggningen levererades av sockenborna, beräknat efter gårdarnas och torpens storlek. De tjärades men behövde bytas många gånger under århundradena.

Stora gravhällar

Inne i kyrkan finns det Oxenstiernska gravvalvet nästan mitt för altaret och under en gravhäll av röd kalksten ligger den förste prästen, Petrus Brunnius, begravd med sina två fruar. Votivskeppet är av stort historiskt intresse.

Hitta hit

Med buss: Buss 875 från Gullmarsplan som har ändhållplats vid Tyresö kyrka och slott.

Med bil: Nynäsvägen, väg 73, söderut från Stockholm och E4:an. Sväng av mot Tyresö, väg 229. Följ skyltarna mot Tyresö slott.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 29 juni 2018
Upp