Fornudden - kulturhistorisk miljö

Fornudden vid Drevvikens strand är ett fint exempel på hur gravar såg ut på vikingatiden och avslöjar en del om dåtidens Tyresöbor. Det nuvarande villaområdet som går under samma namn har framförallt tillkommit under 1900-talet på det gamla Kumlagodsets marker som först såldes till egnahemsbyggare och sommarstugor. Efterhand har de ersatts av stora villor.

Tyresöbor på forntiden

Under yngre järnålder (ca 500-1000 år efter vår tideräkning) fanns det bofasta människor på flera ställen i Tyresö: Gimmersta, Uddby, Alby, Raksta och Åva, men också vid Näsby och Kumla. Namnet Näsby med ändelsen -by är typiskt för de nya gårdar som bredde ut sig i hela Mälardalen. Kumla syftar förmodligen på en kummel, en stenhög synlig för dem som kom sjövägen. En bra plats att synas och se ut över nejden är där Kumla gård ligger idag och är förmodligen där den forntida gården Kumla har legat.

Vitsippsklädda forngravar i hassellund

Gravkullarna syns tydligt i vitsippstid.

Här bor vi

Forntidens människor begravde sina döda i närheten av de levande. Gravarna blev också en synlig markering av ägande. Din lilla udden vid sjön var en utmärkt plats att anlägga gravar på - de kom att synas för var och en som kom över vattnet och vattenvägen var den vanligaste färdvägen vid denna tid. Många gravar visade att man hade bott på platsen länge. Här finns 35 högar och 40 runda stensättningar. 

Vem ligger begravd?

De stora högarna är outgrävda och vi vet därför inte vem som har begravts här. Kullarnas storlek tyder på att de tillkommit just under vikingatiden, alltså ungefär vid 800-talet eller senare. Sverige var ännu inget sammanhängande rike, det fanns ingen kung och det var viktigt att markera gårdens storlek och styrka.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 9 maj 2023