Forntiden vid Albysjön

Kring Albysjön levde människor redan på bronsåldern och en vandring i terrängen kan berätta om de tidigaste Tyresöborna.

Säljägare på stenåldern

När inlandsisen drog sig norrut för ungefär 10 000 år sedan, gick landhöjningen ganska snabbt. På stenåldern låg dock så stora delar av Tyresö under vatten att det gick att paddla rakt in från havet in i den nuvarande Albysjön. Att slå läger i en skyddad vik var naturligt även för stenålderns säljägare och på många ställen utmed sjösystemet, som går långt in på Södertörn, finns fynd från stenålderns människor.

Telegrafbergets topp

Det första kala skär som stack upp ur vattnet var toppen av Telegrafberget. På Telegrafberget har också hittats boplatsfynd från stenåldern. Kanske var det någon som klev iland för att vila några dagar, flå en säl och laga lite mat.

Bronsåldersröse

Bronsåldern och bergen

Under bronsåldern (ca 1800-500 år före vår tideräkning) steg landet ytterligare 15 meter. Närmast vattnet bildas leriga strandängar som dög bra som bete åt boskap. På höjderna runt sjön finns flera rösen, som antagligen fungerade som begravningsplats men också som ägomarkering i terrängen för människor som rörde sig landskapet eller kom sjövägen.

Fornborg eller hägnat berg

En så kallad fornborg finns också söder om sjön Tyresö Flaten. Ofta har människor använt ett naturligt högt läge i terrängen och förstärkt med stenar, ibland med en palissad. Så gott som alla fornborgar är från yngre järnåldern (ca år 4-500 efter vår tideräknings början), vilket var en orolig tid och kanske var det hit man sökte sig från de närmaste gårdarna inför hot utifrån. Senare forskning visar dock att det som kallats fornborg har haft en annan funktion; de kan ha använts i rituellt syfte i kontakten med högre makter eller i samband med olika övergångsriter. Placerade på höglänta ställen i terrängen kan de markera övergången mellan olika landskap. En liten holkyxa av brons har hittats här.

Hemma och nära

Från järnåldern finns många gravar i Albyområdet. Namn som slutar på -sta eller -by brukar avslöja att gården etablerades under yngre järnåldern (ca år 500-1100 efter vår tideräkning). Vid Albysjön finns Gimmersta, Alby, Uddby och Raksta och i anslutning till alla dessa gårdar finns gravfält. Vi vet ju att släktingarna begravdes nära de levande. I dungen bakom utegymmet finns ett tjugotal gravar, de flesta mycket svåra att urskilja, men en stor hög syns tydligt. I backen bakom grillplatsen finns ännu fler och vid den lilla dungen alldeles vid stora parkeringen ytterligare några.

Forngravar i Alby
Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 11 april 2024