Kulturhistoriska miljöer

Tyresö har en lång historia med rötter i forntiden. Här berättas om hur olika områden i kommunen har utvecklats genom tiderna och hur olika förutsättningar har präglat människors liv.

Kunskap förändras

Kunskapen om kommunens historia förändras hela tiden. En kulturmiljöinventering av jordbruksmiljöerna gjordes 1967 och en övergripande kulturmiljöinventering av kommunen 1989. Den kompletterades 1998 och förnyades 2015. Privatpersoner har forskat eller samlat kunskap genom studiecirklar och grupper för att dokumentera den egna tiden och det som har varit. Ibland har det blivit en bok, ibland flera.

Tillfälligheternas spel

Den stora skogsbranden i Tyrestareservatet ledde till att ny kunskap om forntiden avslöjades. Vid detaljplaneläggning i kommunen har antikvariska rapporter tagits fram för några områden.

På vår webbplats får du en introduktion till kommunens historia och några nyttiga länkar för att ta dig vidare.

Kulturhistoriska miljöer i Tyresö

 • Ahlstorp båtsmanstorp - kulturhistorisk miljö

  Ahlstorp båtsmanstorp är en välbevarad kulturhistorisk miljö inom naturreservatet och en oas utmed Sörmlandsleden. Det lilla röda boningshuset med uthus och äng berättar något om hur livet som soldat till sjöss och torpare kunde te sig.
 • Alby gård - kulturhistorisk miljö

  Mitt i Tyresö kommun ligger Alby friluftsområde som en grön lunga med en lång historia. Landskapet vid Albysjön innehåller många historiska lager som berättar om äldre tiders Tyresöbor. I nästan tre sekel var Alby gård prästgård men är numera en friluftsgård.
 • Brevikshalvön - kulturhistorisk miljö

  Brevikshalvön är ett namn som har många definitioner. Här används det om den långa landtunga som sträcker sig från Tyresö slottsområde och nästan en mil åt sydost. Länge var Brevikshalvön ganska glest bebyggd, men detta faktum ändras nu med stormsteg.
 • Forntiden vid Albysjön

  Kring Albysjön levde människor redan på bronsåldern och en vandring i terrängen kan berätta om de tidigaste Tyresöborna.
 • Fornudden - kulturhistorisk miljö

  Fornudden vid Drevvikens strand är ett fint exempel på hur gravar såg ut på vikingatiden och avslöjar en del om dåtidens Tyresöbor.
 • Krusboda - kulturhistorisk miljö

  Krusboda byggdes 1969–1974 som ett av Sveriges största grupphusområden med höga sociala ambitioner som handlade om att underlätta möten mellan människor.
 • Kumla herrgård - kulturhistorisk miljö

  Kumla herrgård är idag en väl gömd kulturhistorisk skatt, en liten herrgård helt omgiven av stora villor. Förtätningen av området har skett under de senaste fyrtio åren men för att spåra Kumlas historia får vi gå tillbaks till forntiden.
 • Lilla Tyresö - kulturhistorisk miljö

  Lilla Tyresö är idag den idylliska platsen för ett vandrarhem bestående av flera byggnader, alldeles intill Tyresö slott. Kring denna plats finns mycket spännande historia, där det mesta har utspelat sig innan det nuvarande Tyresö slott fanns.
 • Masten eller Ericssons telefonfabrik

  Kring denna tomt utspelade sig ett rafflande scenario när kommunen var mycket ung. Namnet Masten kommer från en radiomast som sattes upp på tomten i slutet av 1950-talet. Den togs ner 2017.
 • Nyboda och Kvarnhjulet - kulturhistorisk miljö

  Nyboda är ett historiskt namn som beskriver den plats där Nybodatorpet låg fram till 1960-talet. Då revs det för att ge plats åt det nya skolområdet.
 • Nyfors och Wättinge - kulturhistoriska miljöer

  Nyfors är en Stockholmsområdets mest spännande platser ur industrihistorisk synvinkel. Här har en rad olika tillverkningsindustrier tagit vara på vattenkraften från 1400-talet till och med 1900-talet.
 • Prinsvillan - kulturhistorisk miljö

  Prins Eugen (1865–1947) var yngste son till Oscar II och utbildade sig till konstnär i Paris. Från år 1894 och sexton somrar framåt hyrde prins Eugen det vita huset på östra sidan av gårdsplanen på Lilla Tyresö – därav namnet.
 • Solsäter och Skälsätra - kulturhistorisk miljö

  Kulturella folkdansgillets sommarhem Solsäter byggdes på det gamla Kumlagodsets marker. Tillsammans med sportstugorna som tillkom strax efter bildade de en sammanhållen kulturhistorisk miljö. Idag förändras områdets karaktär med moderna villor som dominerar området alltmer.
 • Trollbäcken - kulturhistorisk miljö

  Namnet Trollbäcken började användas 1947 och bäcken man syftar på är den som kommer i dagen där Lindalsvägen möter Skogsängsvägen.
 • Tyresö centrum och Bollmora - kulturhistoriska miljöer

  Vad är Tyresö centrum och vad är Bollmora? Bollmora var namnet på en gård som låg i området från 1600-talet fram till 1960-talet och fick ge namn åt det moderna samhälle som byggdes. Namnet Tyresö har sin grund i den plats där Tyresö slott finns idag och som var bygdens centrum i flera hundra år.
 • Tyresö kyrka - kulturhistorisk miljö

  Tyresö kyrka har ett idylliskt läge på en kulle omgiven av ängar och Tyresö slott. Kyrkan har en lång och intressant historia.
 • Tyresö slott och park - kulturhistorisk miljö

  Tyresö slott och park är en välbevarad kulturhistorisk miljö av riksintresse och rymmer många berättelser från flera olika århundranden. Området ägs av Nordiska museet sedan 1930, då den siste godsherren dog, godset splittrades och hela anläggningen donerades till museet.
 • Uddby gård - kulturhistorisk miljö

  Uddby gård ligger fortfarande längs den gamla byvägen och lantbruket har en lång obruten kontinuitet. Uddby är en av få gårdar i kommunen som bedriver jordbruk.
 • Uddby kraftverk - kulturhistorisk miljö

  Albysjöns utlopp i Uddbyviken är en intressant industrihistorisk plats. I terrängen finns rester av en mängd olika verksamheter och dessutom ett fullt fungerande kraftverk som levererar el till ungefär 500 hushåll.
Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Upp