Ahlstorp båtsmanstorp - kulturhistorisk miljö

Ahlstorp båtsmanstorp är en välbevarad kulturhistorisk miljö inom naturreservatet och en oas utmed Sörmlandsleden. Det lilla röda boningshuset med uthus och äng visar en typisk torpmiljö.

Ahlstorps båtsmanstorp ligger i Alby naturreservat, cirka 800 meter norr om friluftsgården.

Ängsslåtter på Ahlstorp som förr i världen. Foto: Göran Bardun

Torpare på sjön

Båtsmannen var en torpare som fick rycka ut i krig till sjöss när det behövdes. Han kontrakterades för tre år i taget och i Tyresö hörde han till Södermanlands båtsmanskompani. Alla kustbygder var skyldiga att hålla med båtsmän och det skapades ett antal rotar som bestod av 3–6 gårdar. Varje rote skulle försörja en båtsman. Redan på 1600-talet infördes detta system i Sverige och båtsmännen fick ofta namn efter sjötermer, naturen eller särskilda egenskaper. Båtsmännen kunde heta Al, Backe, Modig, Glad och Bråttom…

Båtsmannens rätt

Bönderna i trakten skulle förse båtsmannen med torp, uthus med foderlada för två kor, äng som gav två lass hö, åker och en tunna utsäde samt en liten kontant lön. Det var också noga reglerat hur torpet skulle byggas och enligt bestämmelserna skulle torpet bestå av förstuga, stuga och kammare. Upp till 10 personer kunde bo i detta hus.

Ahlstorp, en röd stuga med vita knutar

Ahlstorp båtsmanstorp. Foto: Lena Guthe

Den siste båtsmannen

August Lindquist-Ahl hette den siste båtsmannen på Ahlstorp. Han tog avsked 1887 och Ahlstorps rote upphörde 1890. År 1901 infördes allmän värnplikt och det flera hundra år år gamla båtsmanssystemet upphörde. Torpet brukades fram till 1930 och var sedan uthyrt som sommarnöje. I början av 1980-talet var det rivningshotat men togs om hand av Tyresö hembygdsförening, som fortfarande vårdar miljön och håller öppet då och då för allmänheten.

Ahlstorp är en mycket välbevarad miljö med tillhörande ängsmarker och uthus, kanske ett av Stockholms bäst bevarade torp i sitt slag. Varje år i augusti hålls slåtterfest på ängen med aktiviteter för hela familjen.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 11 mars 2024