Tegelbruket - kulturhistorisk miljö

Det stora tegelbruket vid Kalvfjärden byggdes för att förse bygget av Tyresö slott med material och drevs fram till 1913, då leran tog slut. Ännu går det att hitta spår i landskapet, trots en kraftig exploatering av området.

På kartutsnittet har de nya villatomterna ritats ut på 1930-talet ovanpå Häradskartan från 1906. Här syns tydligt hur tegelbrukets byggnader låg inklusive den lilla smalspåriga järnvägen och vägar.

På kartutsnittet har de nya villatomterna ritats ut på 1930-talet ovanpå Häradskartan från 1906. Här syns tydligt hur tegelbrukets byggnader låg inklusive den lilla smalspåriga järnvägen och vägar.

Stora byggnadsverk

På 1620-talet påbörjades bygget av Tyresö slott och kyrka, vilket krävde stora mängder tegel. Godsägaren, Gabriel Oxenstierna, lät anlägga ett tegelbruk här vid Kalvfjärden där det fanns bra lera, sötvatten och transportmöjligheter med båt. För Tyresö kyrka krävdes 423 000 tegel och närmare 300 000 av dem kom från detta tegelbruk.

Tillverkningen

Leran grävdes upp för hand, kördes med häst och vagn och blandades med hjälp av oxar. Sand att blanda i leran kom sjövägen. Tegel slogs för hand i formar och råstenen fick torka i en lada. Efter bränning skulle det lagras för att sedan fraktas med pråm. Att bära ut det heta teglet ur ugnen var ett av de värsta jobben.

Svartvit bild av område Tegelbruket mot slottet före sommarstugebebyggelsen

Tegelbruket med stora torklador och brännugn vid Kalvfjärden. På höjden syns den så kallade Stenvillan som var personalbostad. Foto: Richard Berghs samling på Thielska galleriet.

Nytt och modernt

Bruket byggdes ut 1859 och moderniserades med nya maskiner. Vid slutet av århundradet tillverkades 1,5 miljoner maskinslagna tegel per år. Kyrkskolan - som numera är bygdegård - byggdes år 1876 med Tyresötegel. Bruket kunde tillverka både murtegel, rörtegel och taktegel.

Ungefär 15 familjer eller ett hundratal personer bodde här vid 1800-talets slut. Arbetarna kunde kallas "bruksgaltar". Många hade djur; kor, svin och får. Barnen fick gå i en så kallad flyttskola, som ambulerade mellan olika platser i trakten.

Leran tar slut

Tegelbruket drevs fram till 1913, då leran tog slut. På 1930-talet revs den stora vita Stenvillan som syns på fotot, för att ge plats åt en sommarbostad. En låg arbetarbostad för åtta familjer revs slutligen på 1940-talet.

Mer om Tegelbruket finns att läsa i boken "Vi minns när Tyresö gård var Tyresös centrum" och i "Brevikshalvön - i skuggan av en markis". Du hittar dem i bokhandeln eller på sidan Böcker om Tyresö.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 16 juni 2022