Böcker om Tyresö

Intresserad av Tyresös historia? Böcker om Tyresö finns på biblioteken att låna, men flera av dem finns också till salu. Böckerna säljs på biblioteket i Tyresö Centrum och på kommunens Servicecenter.

Vill du ha en bok skickad till dig? Skicka e-post till kulturen@tyreso.se. Porto tillkommer.

Bok om Tyresö torp och gårdar med flygbild över en gård

Tyresö torp och gårdar (andra upplagan)

Torpens, gårdarnas och godsets historia är Tyresöbornas historia. Boken är en samlad berättelse om alla de 141 torp och gårdar som finns  och har funnits i Tyresö. Berättelserna kommer främst från husförhörsprotokoll och bouppteckningar och ger en bild av vilka som bodde här och under vilka villkor de levde.
Göran och Ulla Magnusson samt Anders Brundin i samarbete med Tyresö hembygdsförening 2020. 
Pris: 250 kr. Köp gärna direkt av Tyresö hembygdsförening! hembygd.se/tyreso

Omslag till sångboken Tyresöspelet. Människor med historiska dräkter utanför Tyresö slott

Tyresöspelet i ord och ton

Det folkkära Tyresöspelet, ett musikaliskt krönikespel, skapades av två kulturpersonligheter från Tyresö: Sven Lionell och Elisabeth Sellergren. Sång- och notboken är utgiven av Tyresö teaterförening och innehåller några av Tyresöspelets mest omtyckta sånger, varvat med berättelser och bilder kring historierna som skildras i spelet.
Pris: 250 kr. Kan köpas direkt av Tyresö teaterförening, info@tyresoteater.se.

Akvarell från 1700-talet med vy över Tyresö slott och kyrka

Tyresö under tusen år

En bok om drivkrafter och strategiska val som styrt utvecklingen av godset genom tiderna. Hur kom det sig att godset fick sitt säte på denna plats? Vad har de färgstarka godsägarna - inte minst de många änkorna - betytt för utvecklingen av den stora egendomen Tyresö med tillhörande gårdar, torp och industrier?
Harald Berg 2019.
Pris: 349 kr

Akvarell av segelfartyg med ihoprullade segel på sommaren

Tyresö båtsmän. Varför – var – vilka?

Om soldater till sjöss. Vilka de var, hur de levde och bodde.
Björn Hagelin och Tyresö hembygdsförening 2018.
Pris: 120 kr

Bokomslag med bit av Tyresö slotts fasad

Tyresö slott – Nordiska museet

Katalogen berättar om byggnader och parker och om slottets ägare, tjänstefolk och gästande konstnärer.
Nordiska Museets förlag 2016.
Pris: 175 kr. Obs! Finns även på engelska.

Bokomslag Brevikshalvön - i skuggan av en markis

Brevikshalvön – I skuggan av en markis

Från Tyresö slott till Bagarsundet. Människorna, gårdarna och torpen. Sommarvillorna och fritidsstugorna. En förort växer fram.
Författare: Harald Berg, Åke Dahlström, Björn Eriksson, Göran Fermbäck, Tomas Holm, och Rolf Sjögren. Tyresö kommun 2013.
Pris: 295 kr

Bokomslag Konstnärskolonin på Tyresö, naturbild med skog och vatten

Konstnärskolonin på Tyresö

Om prins Eugens många somrar i Tyresö, då han samlade en rad skandinaviska konstnärer kring sig, om umgänget med den excentriske slottsherren på Tyresö och om inspirationen till många kända målningar. Ett samarbete mellan Prins Eugens Waldemarsudde och Tyresö kommun.
Red: Anna Meister. Prins Eugens Waldemarsudde 2013.
Pris: 295 kr

Bok om historien om de tre strömmarna i Tyresö och de industrier som byggdes upp runt dem.

Tre Strömmar – industrihistoria i Tyresö

Den goda tillgången på vattenkraft har präglat mycket av den historiska utvecklingen i bygden. I denna bok får du följa med på en spännande resa genom århundraden av verksamheter som helt har förfallit idag.
Författad av Jan-Bertil Schnell. Tyresö kommun 2009.
Pris: 299 kr. Finns även som e-bok.

Bokomslag med flygfoto över Tyresö kyrka, boken Innanför bogårdsmuren

Innanför bogårdsmuren

Synligt och osynligt på Tyresö kyrkogård. Om en rad spännande människoöden som döljer sig bakom den vita bogårdsmuren vid Tyresö kyrka.
Red: Anita och Bo Stjernström. Svenska kyrkan/Tyresö församling 2008.
Pris: 175 kr. Denna bok säljs av Tyresö församling.

Bok om Tyresös historia genom tiderna med teckningar av David Bracken

Tyresö genom tiderna

Skisser och texter om säljägare, dagsverkare och storgodsägare. David Bracken har illustrerat Tyresö från tidernas gryning till dagens moderna samhälle. En lättillgänglig tidsresa med spännande historiska rekonstruktioner efter Bo Stjernströms faktaunderlag.
Red: Ellen Hahn och Lena Guthe. Tyresö kommun 2006.
Pris: 150 kr

Vi minns när Tyresö gård var Tyresös centrum, en bok om trakten kring slottet

Vi minns när Tyresö gård var Tyresös centrum

Elever och lärare i Kyrkskolan berättar om storgodset som förvandlades till ett modernt samhälle.
Red: Bo och Anita Stjernström. Tyresö kommun 2003.
Pris: 175 kr

Bokomslag i brunt med höghus och låghus från boken Från vildmarksstråk till storstadssatellit

Från vildmarksstråk till storstadssatellit

Om Bollmoras expansion på 1960-talet. Här kan du följa hur satellitstaden Bollmora kom till – ett stycke rafflande 1900-talshistoria! Författare: Anne Sahlin. Tyresö kommun 1996.
Pris: 100 kr

Tecknat bokomslag till Industrier och människor kring Follbrinksströmmen

Industrier och människor kring Follbrinksströmmen

Vattenkraften har haft stor betydelse för Tyresös utveckling under långa tider. I denna skrift kan du läsa om några av de verksamheter som fanns i Tyresö slotts närhet och om människorna som hörde dit. Av Ingvar Fredriksson och Inga-Britt Bildt. Tyresö kommun 1996.
Pris: 50 kr

Omslag med dansande människor till boken Så minns vi - Tyresöbor berättar

Så minns vi Tyresö

Tyresöbor berättar. Ett tiotal Tyresöprofiler berättar om sitt Tyresö, mest från 1900-talets första hälft. Red: Inga-Britt Bildt. Tyresö kommun 1994.
Pris: 40 kr. SLUTSÅLD!

Vålnaden på Tyresö

En romantisk roman som utspelar sig i Tyresö. Skriven 1914 och har därmed ett ålderdomligt språk. Författare: Jenny Maria Ödmann med pseudonymen J-Y Brn. Faksimilutgåva med numrerade exemplar.
Pris: 100 kr.

Gabriel Bodings karta över Tyresö 1748-1752

Karta över Tyresö 

"Charta, som wiser belägenheten af Sätesgården Tyresiö med alla inom dess gränser liggande rå och rörs hemman, torp och wattenwärk jämte frälsehemanen Åfwa, Kumla och Näsby..."
Nytryck av en karta upprättad 1748–1752 av Gabriel Boding vid en gränstvist. Här syns många bekanta namn på torp och gårdar, t ex Bollmora, Myggdalen, Krusboda och Nyboda.
Pris: 50 kr

Gunnar Tunevi

Gunnar Tunevi kom till Tyresö 1945 och blev den lilla kommunens först anställde tjänsteman med kommunalkontor i en villa i Trollbäcken. Vid sin pension 1981 sammanställde han denna skrift.
Pris: 10 kr

Alby – från prästgård till friluftsgård

Skrift om prästgårdens historia, med intressanta bilder och planer över flera generationer av byggnader. Av Elisabet Tegner, Tyresö kommun 1987.
Pris: 10 kr

Kumla herrgård 1700–1900. En historik

Skrift av Kumla gårds utveckling under 200 år. Elisabeth Tegner, Tyresö kommun 1970.
Pris: 50 kr

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 1 november 2023