Alby friluftsområde

Alby friluftsgård vid Albysjön är centrum för friluftslivet i Tyresö. Här finns bad, grillplatser, vandringsleder, motionsslingor och stora gräsytor för olika aktiviteter. Friluftsområdet ligger mitt i ett naturreservat med värdefull natur och flera intressanta kulturhistoriska miljöer.

Alby friluftsgård, före detta prästgård.

Hitta till Alby friluftsgård

Karta - hitta till Alby friluftsgård  Länk till annan webbplats.

Adress: Alby skogsväg, Tyresö

Busshållplats: Nyfors (buss 873, 813C)

Parkering: Med bil kan du komma till Alby friluftsområde från två håll. Det är skyltat från Myggdalsvägen och från Tyresövägen vid avfarten mot Gimmersta. Det finns parkeringsplatser i slutet av Alby skogsväg och i slutet av Prästgårdsvägen.

Utegym och elljusspår

I terrängen norr och söder om Alby friluftsgård finns belysta motionsspår. Det finns också ett utegym.

Elljusspår i Tyresö

Utegym i Tyresö

Vandra i Alby och Tyresta

Sedan juni 2023 kan du nå Tyrestareservatet via bron över Nyforsviken. Du når bron genom att följa elljusspåret från badplatsen. Efter några hundra meter ansluter en grusad gångväg som leder fram till träspång och bro. Notera att vägen till bron inte vinterunderhålls.

Vill du i stället vandra eller springa Albysjön runt är det cirka 8 kilometer.

Karta Albysjön runt

Toalett, omklädningsrum och bastu

Vid friluftsgården i den gamla ladugården finns toaletter, herr- och dambastu samt två omklädningsrum med dusch.

Toaletterna på baksidan av bastuhuset: Alla dagar klockan 07.00–22.00.
Omklädningsrummen: Stängda tillsvidare pga fuktskada.

Bastun/Logen:
Logen är i behov av omfattande renovering och i samband med detta kommer den även att byggas om och byggas till. Det ska skapas naturklassrum som även kan användas som möteslokal, rum för kulturhistoriska utställningar, ny bastu och omklädningsrum samt toaletter för allmänheten.

Tidplanen för ombyggnationen av logen kommer att kunna fastställas först efter att Kommunstyrelsen fattat beslut om investeringen. Projektet omfattar såväl renovering och tillbyggnad och kostnaderna för detta är högre än tidigare beräknat, därför krävs ett nytt investeringsbeslut. Planeringen av projektet löper på under tiden

Raststuga

I raststugan bredvid friluftsgården kan man äta sin medhavda matsäck, grilla korv eller bara värma sig, alla dagar klockan 07.00-16.00.

Leka och bada

Kring friluftsgården finns ängar där man kan leka, spela boll och discgolf. Badet med sandstrand och gräsytor är en populär plats. Det finns en lekplats intill friluftsgården, som dock är stängd för renovering fram till slutet av juni.

Badplatser och friluftsbad

Café

Caféet i Alby friluftsgård har följande öppettider till och med 16 juni 2024:
Måndag–torsdag 10.00-14.30
Lördag 10.00-16.00
Söndag 10.00-16.00

Ändrade öppettider från och med 17 juni 2024
Vardagar 10.00 - 19.00 (undantag 20 juni, öppet 10.00 - 14.30)
Helger 10.00 - 17.00 (undantag midsommarhelgen då är det stängt)

På vardagarna drivs caféet av kommunens dagliga verkamhet TYDA. På helgerna drivs det av orienteringsföreningen Söders-Tyresö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Under veckorna 25-31 drivs cafét av kommunens feriearbetare.

Naturens rum

Naturens rum ligger i ett mindre hus precis bredvid friluftsgården. Där inne finns en utställning som visar de olika naturtyperna i Alby naturreservat. Kika på räven, bävern och lilla lövsångaren och hör kattugglan och bofinken sjunga. Utställningen passar främst barnfamiljen men också förskolor och yngre skolelever i sällskap med vuxen. Naturens rum är öppet samma tider som caféet (se länk ovan).

Kulturhistoriska marker

Landskapet vid Albysjön innehåller många historiska lager. Bland utegym och löparspår ligger små dungar, där forntidens Tyresöbor ligger begravda. Gravarna ser olika ut beroende på i vilken tid de tillkommit, några nästan omöjliga att se. Men människor har rört sig området länge!

Forntiden vid Albysjön

Alby gårds historia

Ahlstorps båtsmanstorp

Båtsmanstorpet är en välbevarad kulturhistorisk miljö och en oas utmed Sörmlandsleden cirka 800 meter norr om friluftsgården. Det lilla röda boningshuset med uthus och äng berättar om hur livet som soldat till sjöss och torpare kunde te sig förr. Tyresö hembygdsförening använder torpet och har öppet hus vissa helger och på valborgsmässoafton. I augusti har vi slåtter på ängen.

Ahlstorp båtsmanstorps historia

Uddby gård

Uddby gård är en av få gårdar i kommunen som idag bedriver jordbruk. Det är också Tyresö kommuns visningsgård.

Uddby gård

Alby naturreservat

Reservatet består av skogs- och jordbruksmarker, de senare till största delen ängs- och hagmarker. Syftet med reservatet är att bevara en vacker och värdefull naturmiljö samt tillvarata de möjligheter området medger för friluftsliv, rekreation och utbildning.  För dig som vistas i Alby är det viktigt att känna till att naturreservatet har särskilda föreskrifter.

Alby naturreservat  

Naturreservatets föreskrifter

Skidspår, skridskobana och pulkabacke

I Alby friluftsområde kan du åka längdskidor, skridskor och pulka om det finns snö. För dig som vill åka längdskidor spårar vi 4 km av elljusspåret och en kortare slinga på 1 km på ängarna ner mot Albysjön.

Åka skidor i Alby

Då isen på Albysjön bär våra maskiner och snön har kommit, plogas en skridskoslinga på 1 km och en på 4 km. Även en större yta för lek och spel plogas.

Åka skridskor på Albysjön

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 22 februari 2024