Alby friluftsområde

Alby friluftsgård vid Albysjön är centrum för friluftslivet i Tyresö. Här finns bad, grillplatser, vandringsleder, motionsslingor och stora gräsytor för olika aktiviteter. Friluftsområdet ligger mitt i ett naturreservat med värdefull natur och kulturhistoriska marker. I närheten finns också Uddby gård och Ahlstorps båtsmanstorp.

Ny maskinhall

Tyresö kommun bygger en ny maskinhall och personalutrymmen vid Alby friluftsgård. Byggperioden beräknas pågå från januari till slutet av november 2019.

Läs mer om bygget av maskinhallen vid Alby friluftsgård

På grund av bygget finns det begränsat antal parkeringsplatser på parkeringen närmast friluftsgården vid Prästgårdsvägen. Bilar hänvisas till parkeringen vid Alby skogsväg, avfart från Myggdalsvägen (från Krusboda) med koordinaterna:
59°13'47.1"N 18°16'04.2"E

Karta - hitta till parkeringen vid Alby skogsväglänk till annan webbplats

Förbättringsarbete av elljusspåret söder om Alby

Vi byter ut belysningen och förbättrar underlaget längs elljusspåret (2-kilometersslingan) söder om Alby friluftsgård. Arbetet pågår hela våren och beräknas vara klart under sommaren 2019. Spåret är öppet för motionärer under arbetets gång.

Den nya belysningen är mer energieffektiv och miljövänlig. De nya stolparna placeras tätare och det blir ett jämnare ljus längs med motionsslingan. För att ge plats åt stolparna röjer vi sly vid sidan av spåret. Den gamla belysningen byts i takt med att ny belysning anläggs. 

Spåret behåller sin ursprungliga bredd. Sly och gräs som vuxit in över spåret tas bort.

Tidigare har vissa sträckor av spåret blivit blöta under delar av året. Genom av dika ur, lägga nya rör och justera ytskikt kommer detta problem att försvinna.

Vi får en mer hållbar beläggning som också gör att spåret blir mer löpvänligt för våra motionärer. I förlängningen innebär det att kommunens underhållsarbete underlättas.

Förbättringsarbetet är en del av projektet Attraktiva Alby.

Har du frågor? Kontakta fritid@tyreso.se

Alby friluftsgård, före detta prästgård.

Hitta till Alby friluftsgård

Karta - hitta till Alby friluftsgårdlänk till annan webbplats

Adress: Prästgårdsvägen 27, Tyresö

Parkering: I slutet av Alby skogsväg, avfart från Myggdalsvägen (från Krusboda). Observera att parkeringen närmast friluftsgården, vid Prästgårdsvägen, har begränsat antal platser januari–november 2019. Det beror på att en maskinhall byggs och platsen behövs för att ställa byggmaterial på. Läs mer om bygget under aktuella arbeten högre upp på sidan.

Karta - hitta till parkeringen vid Alby skogsväglänk till annan webbplats

Busshållplats: Nyfors (buss 873, 813C)

Utegym och elljusspår

I terrängen norr och söder om Alby friluftsgård finns belysta motionsspår. Det finns också ett utegym.

Elljusspår i Tyresö

Utegym i Tyresö

Toalett, omklädningsrum och bastu

Vid friluftsgården i den gamla ladugården finns toaletter, herr- och dambastu samt två omklädningsrum med dusch.

Öppettider
Toaletterna på baksidan: Alla dagar klockan 07.00 - 22.00.
Omklädningsrummen: Tisdag till söndag klockan 10.00 -15.00
Bastun: Torsdagar klockan 18-20, lördagar och söndagar klockan 10.00-15.00

Leka, bada och rasta

Kring friluftsgården finns ängar där man kan leka, spela boll och discgolf. Badet med sandstrand och gräsytor är en populär plats. I raststugan kan man äta sin medhavda matsäck, grilla korv eller bara värma sig. Raststugan är öppen dagligen kl 07.00–16.00. 

Badplatser och friluftsbad

Servering/café

Serveringen drivs av sociala företag och föreningar. Serveringens öppettider - besök respektive förenings webbplats:

Söder SOLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jobbverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturen rum

Naturens rum ligger i ett mindre hus precis bredvid friluftsgården. Där inne finns en utställning som visar de olika naturtyperna i Alby naturreservat. Kika på räven, bävern och lilla lövsångaren och hör kattugglan och bofinken sjunga. Utställningen passar främst barnfamiljen men också förskolor och yngre skolelever i sällskap med vuxen. Naturens rum är öppet samma tider som caféet (se länk ovan).

Kulturhistoriska marker

Landskapet vid Albysjön innehåller många historiska lager. Bland utegym och löparspår ligger små dungar, där forntidens Tyresöbor ligger begravda. Gravarna ser olika ut beroende på i vilken tid de tillkommit, några nästan omöjliga att se. Men människor har rört sig området länge!

Forntiden vid Albysjön

Alby gårds historia

Ahlstorp båtsmanstorp

Båtsmanstorpet är en välbevarad kulturhistorisk miljö och en oas utmed Sörmlandsleden cirka 800 meter norr om friluftsgården. Det lilla röda boningshuset med uthus och äng berättar om hur livet som soldat till sjöss och torpare kunde te sig förr. Tyresö hembygdsförening använder torpet och har öppet hus vissa helger och på valborgsmässoafton. I augusti har vi slåtter på ängen.

Ahlstorp båtsmanstorps historia

Uddby gård

Uddby gård är en av få gårdar i kommunen som idag bedriver jordbruk. Det är också Tyresö kommuns visningsgård.

Uddby gård

Alby naturreservat

Reservatet består av skogs- och jordbruksmarker, de senare till största delen ängs- och hagmarker. Syftet med reservatet är att bevara en vacker och värdefull naturmiljö samt tillvarata de möjligheter området medger för friluftsliv, rekreation och utbildning.  För dig som vistas i Alby är det viktigt att känna till att naturreservatet har särskilda föreskrifter.

Alby naturreservat  

Naturreservatets föreskrifter

Skidspår, skridskobana och pulkabacke

I Alby friluftsområde kan du åka längdskidor, skridskor och pulka om det finns snö. För dig som vill åka längdskidor spårar vi 4 km av elljusspåret och en kortare slinga på 1 km på ängarna ner mot Albysjön.

Åka skidor i Alby

Då isen på Albysjön bär våra maskiner och snön har kommit, plogas en skridskoslinga på 1 km och en på 4 km. Även en större yta för lek och spel plogas.

Åka skridskor på Albysjön

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Upp