Alby friluftsområde

Alby friluftsgård vid Albysjön är centrum för friluftslivet i Tyresö. Här finns bad, grillplatser, vandringsleder, motionsslingor och stora gräsytor för olika aktiviteter. Friluftsområdet ligger mitt i ett naturreservat med värdefull natur och kulturhistoriska marker. I närheten finns också Uddby gård och Ahlstorps båtsmanstorp.

Alby friluftsgård, före detta prästgård.

Hitta till Alby friluftsgård

Adress: Prästgårdsvägen 27, Tyresö
Parkering: Det finns två parkeringar i anslutning till Alby friluftsgård. En som ligger i slutet av Alby skogsväg och en som ligger i slutet av Prästgårdsvägen.
Busshållplats: Nyfors

Se kartalänk till annan webbplats

Utegym och elljusspår

I terrängen norr och söder om Alby friluftsgård finns belysta motionsspår. Det finns också ett utegym.

Elljusspår i Tyresö

Utegym i Tyresö

Leka, bada och rasta

Kring friluftsgården finns ängar där man kan leka, spela boll och discgolf. Badet med sandstrand och gräsytor är en populär plats. I raststugan kan man äta sin medhavda matsäck, grilla korv eller bara värma sig. Raststugan är öppen dagligen kl 7.00–16.00.

Badplatser och friluftsbad

Skidspår, skridskobana och pulkabacke

I Alby friluftsområde kan du åka längdskidor, skridskor och pulka om det finns snö. För dig som vill åka längdskidor spårar vi 4 km av elljusspåret och en kortare slinga på 1 km på ängarna ner mot Albysjön.

Åka skidor i Alby

Då isen på Albysjön bär våra maskiner och snön har kommit, plogas en skridskoslinga på 1 km och en på 4 km. Även en större yta för lek och spel plogas.

Åka skridskor på Albysjön

Toalett, omklädningsrum och bastu

Vid friluftsgården i den gamla ladugården finns toaletter, herr- och dambastu samt två omklädningsrum med dusch.

Toaletternas öppettider: Alla dagar kl 7.00–22.00.

Omklädningsrummens öppettider: Alla dagar kl 10.00–15.00
Omklädningsrummen stängda 22 december 2018 till 1 januari 2019.

Bastuns öppettider: Torsdagar kl 18.00–20.00 och lördag och söndag kl 10.00–15.00.
Bastun stängd 22 december 2018 till 1 januari 2019.

Servering

Serveringen drivs av sociala företag och föreningar.

Serveringens öppettider - besök respektive förenings webbplats:

Söder SOLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jobbverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Serveringen stängd 22 december 2018 till 1 januari 2019.

Kulturhistoriska marker

Landskapet vid Albysjön innehåller många historiska lager. Bland utegym och löparspår ligger små dungar, där forntidens Tyresöbor ligger begravda. Gravarna ser olika ut beroende på i vilken tid de tillkommit, några nästan omöjliga att se. Men människor har rört sig området länge!

Forntiden vid Albysjön

Alby gårds historia

Ahlstorp båtsmanstorp

Båtsmanstorpet är en välbevarad kulturhistorisk miljö och en oas utmed Sörmlandsleden cirka 800 meter norr om friluftsgården. Det lilla röda boningshuset med uthus och äng berättar om hur livet som soldat till sjöss och torpare kunde te sig förr. Tyresö hembygdsförening använder torpet och har öppet hus vissa helger och på valborgsmässoafton. I augusti har vi slåtter på ängen.

Ahlstorp båtsmanstorps historia

Uddby gård

Uddby gård är en av få gårdar i kommunen som idag bedriver jordbruk. Det är också Tyresö kommuns visningsgård.

Uddby gård

Alby naturreservat

Reservatet består av skogs- och jordbruksmarker, de senare till största delen ängs- och hagmarker. Syftet med reservatet är att bevara en vacker och värdefull naturmiljö samt tillvarata de möjligheter området medger för friluftsliv, rekreation och utbildning.  För dig som vistas i Alby är det viktigt att känna till att naturreservatet har särskilda föreskrifter.

Alby naturreservat  

Naturreservatets föreskrifter

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Upp