Åka skridskor

När vädret tillåter och isen bär plogas en skridskoslinga på Albysjön och på Drevviken. Det finns även två ishallar i Tyresö där våra isföreningar tränar. Där finns det speciella tider för allmänhetens åkning. Uterinken vid Tyresö ishall är för tillfället stängd.

Långfärdsskridsko i solen.

Åka skridskor på Albysjön

Då isen på Albysjön bär våra maskinerna garanterar vi isens hållbarhet, men endast den dagen och endast för den/de slingor vi plogar. Utöver detta garanteras inte isens hållbarhet eftersom isens bärighet kan variera från dag till dag beroende på temperatur, nederbörd och vindförhållanden.

OBS! Du åker alltid på egen risk.

Då isen på Albysjön bär våra maskiner och snön har kommit, plogas en skridskoslinga på 1 km och en på 4 km. Även ytor för lek och spel plogas. Vid hårt väder kan det vara svårt att hålla båda banorna i bra skick och då prioriteras 4 km-banan.

Karta - hitta till parkeringen vid Alby skogsväglänk till annan webbplats

Åka skridskor i våra ishallar

Det finns tider för allmänhetens åkning i Tyresö ishall och Fontanahallen.

Åka skridskor på Drevviken

Det finns en rundisbana på Drevviken. När isen bär är den 20 km lång och har nio av- och påfarter. Rundisbanan är ett samarbete mellan Stockholms stad och Haninge, Huddinge och Tyresö kommun. OBS! Du åker alltid på egen risk. Isens bärighet kan variera från dag till dag beroende på temperatur, nederbörd och vindförhållanden. Telefonsvarare med aktuellt isläge: 08-508 45 685.

Drevvikens rundisbana, Stockholms stadlänk till annan webbplats

Karta över rundisbanan på Drevviken.

Karta över Drevvikens rundisbana

 1. Hökarängsbadet, Ekebergabacken, Stockholm
 2. Stortorpsbadet, Stortorpsvägen, Huddinge
 3. Sjöängsbadet, Sjöängsvägen 21, Huddinge
 4. Badudden, Österleden 57, Huddinge
 5. Dalens bad, Hagtornsvägen 49, (Krokodilbadet), Haninge
 6. Gårdens bad, Badvägen, Haninge
 7. Kumlabadet, Herrgårdsvägen 23, Tyresö
 8. Hanviksviken, Vendelsövägen 17, Tyresö
 9. Sköndalsbadet, Nils Brincks Väg 11, Stockholm

Förhållningsregler på Drevvikens rundisbana

 • Åkriktningen är vänstervarv, det vill säga motsols.
 • Omkörning sker till vänster (högertrafik).
 • All åkning sker på egen risk.
 • Använd säkerhetsutrustning som isdubbar, ispik, visselpipa och livlina.
 • Åk gärna tillsammans med någon.
 • Råkar (områden med öppet vatten) kan uppstå på sjön.
 • Första plogning sker när det är cirka 10 centimeters bra kärnis. Banan öppnas när isen växt till 20 centimeter.
 • Telefonsvarare med aktuellt isläge: 08-508 45 685

Säkerhet och isvett

En sjöis är inte lika tjock överallt, i vassruggar och vid in- och utlopp är isen markant svagare. Det finns ett flertal omständigheter som påverkar isens bärighet, ren kärnis är mycket bärigare än exempelvis frusen snöis.

Du åker alltid på egen risk. Isens bärighet kan variera från dag till dag beroende på temperatur, nederbörd och vindförhållanden. Man kan inte heller jämföra en sjö med en annan. Vi kan aldrig ge ett klart och entydigt svar på ovan nämnda frågor eller ta ansvar för detta. Vi som plogar i Alby gör det när endast när det är säkert.

Läs mer om säkerheten på isen innan du ger dig utlänk till annan webbplats

Hyra isdubbar och ispik

Du kan hyra isdubbar och ispik på flera ställen i Tyresö: brandstationen, Alby friluftsgård och Trollbäckens IP. Brandstationen lånar ut isdubbar gratis, medan Alby och Trollbäckens IP tar en liten kostnad:

 • Isdubbar 5 kr/dygn och 25 kr/vecka
 • Ispik 10 kr/dygn och 50 kr/vecka

Uthyrningsställen

Alby friluftsgård, caféet
Prästgårdsvägen 27

Trollbäckens IP
Skolvägen 33

Brandstationen i Tyresö
Vintervägen 7 B

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 mars 2020
Upp