Fiska

Sportfiske tillhör våra allra största och bredaste fritids- och rekreationssysselsättningar, en aktivitet för både ung och gammal. Möjligheterna till sportfiske i Tyresö är stora och variationsrika.

Två händer håller i ett fiskespö.

Fiska i Nyfors

Sportfiskaren kan välja om han eller hon vill ägna sig åt gäddan, strömmingen, abborren eller den långa raden av vitfiskar. För att inte tala om havsöringen, som på senare år ökat alltmer vid Tyresökusten.

Kalvfjärden, Ällmorafjärden, Gränöfjärden och Erstaviken

Här finns gädda, abborre, strömming och havsöring. Bäst är fisket från båt, men det finns också många möjligheter att sportfiska från land.

Strömming kan man få när man fiskar vid Bagarsundet, klipporna vid Borgviken eller sundet mellan Kalvfjärden och Ällmorafjärden.

I Åvaviken och Lura ström (Lillström) är chanserna goda att få havsöring, framför allt under våren och hösten. Gädda och abborre finns nästan överallt utefter Tyresökusten.

Albysjön och Tyresö-Flaten

Här finns abborre, gös, gädda och insjööring. Gäddan går under sommarkvällar och -nätter ofta nära stranden.

I dessa sjöar finns också vitfisk: braxen, mört och andra, lämpade för metaren. På de allra flesta ställen går det utmärkt att fiska från stranden.

I såväl Tyresö-Flaten som Albysjön finns också gös som kan fiskas eller metas. Gösen nappar bäst under kvällen och förnatten.

Kustfisket är fritt – i insjöarna måste du ha fiskekort

Enligt ett riksdagsbeslut från 1985 är handredskapsfisket, det vill säga sportfisket, fritt på ostkusten och i våra fem stora insjöar. Detta innebär att du längs Tyresökusten kan fiska utan fiskekort.

Undantag är dock Åvaåns utlopp i Åvaviken, där du inte får fiska alls. Dessutom är det totalt fiskeförbud vid Follbrinksströmmens utlopp. I vattenområdena utanför förbudsområdena vid Åvaåns och Tyresåns utlopp råder fiskeförbud under delar av året.

Här finns mer information om fiskebestämmelser Länk till annan webbplats.

Köpa fiskekort

För sportfisket i insjöarna måste du ha Tyresö fiskevårdsförenings fiskekort, som kan köpas i OK-Q8 i Bollmora eller i Tyresö kommuns Servicecenter. Vi köpet får du också en karta över föreningens vatten och gällande bestämmelser.

Mer om Tyresö fiskeförenings fiskekort Länk till annan webbplats.

Tyresö fiskeförenings karta över föreningens vatten och gällande bestämmelser Länk till annan webbplats.

OBS! Kom ihåg att du enligt allemansrätten/allemansskyldigheten inte får fiska från annans tomt eller gå över åkrar eller annan odlad mark.

Barnsjön ingen fiskesjö

Barnsjön är en liten skogssjö i Trollbäcken. Sjön är en trevlig badsjö men lämpar sig inte för fiske. En strandfiskinventering gjordes år 2000 och då fanns endast några mindre abborrar där. På vårarna produceras en mängd grod- och paddyngel i sjön och sådana reproduktionslokaler för groddjur har vi väldigt få av i landskapet. Bra vatten för grodlek ska ha mycket begränsat med fisk, eftersom fisk äter grodrom och grodyngel.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 17 maj 2021