Naturreservat och nationalpark

En stor del av Tyresö består av naturreservat eller nationalpark. Här kan du upptäcka Tyrestas urskogsmarker, hagmarkerna i Alby, Dyviks mäktiga bergsrygg eller sällsynta växter och fåglar kring Hammarberget.

En tredjedel av Tyresös areal är skyddad som nationalpark respektive naturreservat. Här finns halva Tyresta nationalpark och större delen av Tyresta naturreservat. Totalt finns åtta naturreservat och en del av Tyresta nationalpark i kommunen.

Var noga med att följa de särskilda bestämmelser som gäller i naturreservaten. Hundar måste till exempel alltid vara kopplade dygnet runt, året runt i skyddade områden. Det råder också särskilda regler för att till exempel elda och tälta i naturreservat. Läs mer under respektive reservat.

Naturreservat

 • Alby naturreservat

  Alby naturreservat ligger vid Albysjön cirka tre kilometer från Tyresö centrum. Alby är ett område med friluftsgård, café, naturrum, motionsslingor, friluftsbad och värdefull natur.
 • Dyvik lövängars naturreservat

  Dyviks lövängar ligger vid Dyviksmaren längst ut på Brevikshalvön. Naturreservatet innefattar en välbevarad kulturmiljö med värdefulla naturvärden och ett artrikt lövängsområde.
 • Dyviks naturreservat

  Tyresös äldsta naturreservat är beläget vid Ällmorafjärden, långt ut på Brevikshalvön. Området består av en bergsrygg och skogsmark samt en del av Ällmorafjärden. Dyvik gränsar söderut till naturreservatet Dyviks lövängar.
 • Hammarbergets naturreservat

  Hammarbergets naturreservat ligger sydost om Tyresö kyrka och strax norr om Tyresta naturreservat. Reservatet utgörs av en udde i Kalvfjärdens västra del. Området har höga naturvärden och är av stort intresse för friluftslivet.
 • Klövbergets naturreservat

  Området ligger på Brevikshalvön och består av hällmarksskog på berget och en förkastningsbrant med ädellövskog och ett grottsystem. Vid Klövberget finns möjligheter till klippbad och vackra utsikter över Kalvfjärden.
 • Sandholmarnas naturreservat

  Sandholmarnas naturreservat är beläget på Brevikshalvöns södra del och består av en fastlandsdel, öarna Stora och Lilla Sandholmen samt en del av Erstaviken. Området är ett relativt orört skärgårdslandskap i en del av Stockholms skärgård som annars är hårt exploaterad.
 • Telegrafbergets naturreservat

  Telegrafbergets naturreservat är ett område på Brevikshalvön som bjuder på spännande och varierande natur. Gränserna går från Trinntorp i norr till Ällmora i söder. Telegrafberget ligger på Tyresös högst belägna punkt, 85 meter över havsytan.
 • Tyresta nationalpark och naturreservat

  I Tyresö och Haninge kommuner finns den största och finaste urskogen söder om Dalälven, gott om vandringsleder och attraktiva rastplatser. Gammelskogen har en särpräglad skönhet och är en fristad för många ovanliga växt- och djurarter. Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden.
Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 november 2023

Hitta på sidan