Naturguidningar

Tyresö har en rik och varierad natur. Du kan gå med på en gratis guidad tur för att uppleva och lära dig mera om vår fina kommun. Föranmälan krävs. Det finns också turer för dig som vill gå ut på egen hand. Välkommen ut i naturen!

blåsippor

Aktuella guidningar

Myllrande mångfald i Alby naturreservat

Dag: Lördagen den 25 mars
Tid: 10.00 - 13.00

Medelsvår guidning i kuperad terräng med en del knöliga partier
I Alby naturreservat finns en mångfald av olika
naturmiljöer. Vi vandrar genom mossklädda granskogar, lavklädda hällmarker, öppna kohagar och längs frodiga våtmarker och den slingrande Fnyskbäcken. Här finns grovstammiga ekar och aspar som är hem till närmare tusen olika slags mossor,
lavar, svampar och insekter. Här finns också en riktig gammelskog med hängande långsamväxande lavar och torrakor och lågor som är en viktig del av skogens
mångfald. Guidningen är en del av Tyresö kommuns deltagande i Earth Hour som uppmärksammar klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 4 km.
Samling: Busshållplats Öringe kl 10.00 (buss 875).
Avslutning: Ahlstorp (läs mer längre ner) cirka 20 minuters gångväg till
busshållplats Nyfors (buss 873).

Länk till anmälan

Earth Hour-tema

Dag: Lördagen den 25 mars
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Ahlstorp
Efter guidningen den 25 mars finns möjlighet att delta
i kommunens Earth Hour-aktiviteter som pågår vid
Ahlstorp .
Läs om aktiviteterna

Myllrande mångfald i Alby naturreservat

Dag: Måndagen den 27 mars
Tid: 10.00 - 14.00

Medelsvår guidning i kuperad terräng med en del knöliga partier
Samma guidning som 25 mars men något längre, med avslutning vid Nyfors.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Öringe kl 10.00 (buss 875).
Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

Länk till anmälan

Fortet vid Gammelström

Dag: Tisdag den 4 april
Klockan: 10.00-13.00

Medelsvår guidning i stundtals kuperad terräng
Skogen på höjderna norr om Tyresö-Flaten är en liten pärla med sina lavklädda tallhällar, hängande skägg- och tagellavar, grovstammiga granar, hassellundar och smala, vindlande stigar. På ett bergskrön sträcker sig ett gammalt fort som ingick i den så kallade korvlinjen, som uppfördes kring förra sekelskiftet och var en del av Stockholms fasta försvar. På sluttningarna ner mot Gammelström blommar blåsipporna och vid strömmen porlar vattnet vidare mot Lillsjön och Tyresö-Flaten.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Samma plats.

Länk till anmälan

Kolardammarna – vårblommor och vattenrening

Dag: Onsdag den 19 april
Klockan: 11.00-13.30

Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
Kolardammarna ligger i Alby naturreservat. Längs kanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. Här blommar vitsippor, blåsippor, vårfryle, nagelört och andra vårblommor. I dammarna myllrar det av små och stora vattendjur och på en ö har bävern byggt en hydda. I dammarna renas också dagvattnet från Bollmora, Fårdala och Öringe på sin väg till Albysjön. Cirka 2,5 timmar inklusive matsäckspaus. Knappt 2 km.
Samling: Busshållplats Öringe kl 11.00 (buss 875). Kommer du med bil samlas vi på parkeringen vid Fårdala ridskola. Med Färdtjänst, uppge adress Ridskolevägen 2.
Avslutning: Samma plats.

Länk till anmälan

Tre strömmar – Nyfors, Uddby och Follbrinksströmmen

Dagar: Lördag den 22 april och måndag den 24 april
Tid: 10.00-14.00

Medelsvår till svår guidning med en del knöliga partier
Tyresö är med sina tre strömmande vattenfall unikt i Stockholmstrakten och var därför ett av regionens viktigaste industrisamhällen under 1500- och 1600-talen. Vi vandrar mellan de brusande vattenfallen längs södra Albysjön. Bland jätteekarna och hassellundarna spirar vårfloran och på de magra hällarna växer knotigagrovstammiga tallar. Med lite tur får vi se den underjordiska blomman vätteros som bara visar sig några veckor om året. Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Busshållplats Tyresö Kyrka (buss 875).

Länk till anmälan

Praktisk information

Vi genomför guidningarna i alla väder. Ta med matsäck, rejäla skor eller stövlar och kläder efter väder. Vid lättvandrade turerna går vi i lite jämnare terräng i ett lugnt tempo. Vill du ha mer information om de olika turerna får du gärna kontakta vår naturguide Martina Kiibus, se kontaktuppgifter ovan.

Tyck till om naturguidningen

Har du varit med på en guidning är vi tacksamma om du vill meddela oss vad du tyckte genom att fylla i utvärderingen. Det tar bara några minuter och du är anonym.

Till utvärderingen Länk till annan webbplats.

Gå på tur på egen hand – bli din egen naturguide!

Gå gärna vandringar i Tyresö på egen hand med hjälp av en handledning. Här finns fyra olika turer.

Guidehandledningar för dig med rullator, rullstol eller barnvagn

Tyresös natur är fantastisk och Tyresöborna älskar att gå ut i skog och mark. För att även du som har lite svårare att röra dig ska kunna njuta av Tyresös natur har Tyresö kommun tagit fram guidehandledningar över områden där det även går att ta sig fram med rullstol och andra hjulburna fordon. Handledningarna – som är i pdf-form och lätta att skriva ut – är försedda med tydliga kartor och beskriver naturen i de olika områdena.

Här hittar du kartor och information om speciella promenader som du som är hjulförsedd kan uppleva på egen hand.

Dyviks lövängar

Dyviks lövängar ligger vid Dyviksmaren längst ut på Brevikshalvön. Markerna tillhörde förr Dyviks gård, ett skärgårdshemman som funnits sedan medeltiden. När skötseln av ängarna upphörde under 1930-talet, växte de gamla kulturmarkerna igen. Sedan 1984 har arbetsgruppen Dyviks lövängar återupptagit arbetet och sköter om ängarna på traditionellt vis med lieslåtter, fagning och lövtäkt. Den traditionella lieslåttern ger en rik flora med en mångfald av olika ängsblommor. Här finns också hassellundar, grovstammiga ekar, strandängar och en vacker innerskärgårdsnatur. Vandringen är cirka 600 meter lång.
Naturguide Dyviks Lövängar , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kolardammarna

Kolardammarna ligger i Alby naturreservat som inrättades 1975. Dammarna renar dagvattnet från Bollmora och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. Vattendraget som Kolardammarna är en del av heter Fnyskbäcken och är ett sidoflöde i Tyresån, det stora sjösystemet på Södertörn. Namnet Kolardammarna kommer av att det förr fanns en kolbotten på ängarna där dammarna nu ligger. Vandringen är knappt 2 km lång.
Naturguide Kolardammarna , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Tyresö slottspark

Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta engelska parker med välordnade gångvägar, en konstgjord bäckravin med broar och omväxlande vyer. Här växer gamla grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind och blommande fruktträd. Betande får bidrar till att hålla landskapet öppet och ger en artrik försommarflora. Vandringen är cirka 3 km lång.
Naturguide Tyresö slottspark , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: Martina Kiibus
Senast uppdaterad: 24 mars 2023