Naturguidningar

Tyresö har en rik och varierad natur. Du kan gå med på en gratis guidad tur för att uppleva och lära dig mera om vår fina kommun. Föranmälan krävs. Det finns också turer för dig som vill gå ut på egen hand. Välkommen ut i naturen!

Kängor på mossig sten.

Vi genomför guidningarna i alla väder. Ta med matsäck, rejäla skor eller stövlar och kläder efter väder. Vid lättvandrade turerna går vi i lite jämnare terräng i ett lugnt tempo. Vill du ha mer information om de olika turerna får du gärna kontakta vår naturguide.

Läs om biologisk mångfald

Naturguidningar 2021

På grund av coronapandemin kan vi inte vara för många på vandringarna, föranmälan krävs.

Guideprogram oktober 2021 , 1.8 MB.

Guideprogram november och december 2021 , 1.2 MB.

 

Telegrafberget - där Strindberg upptäckte skärgården

Stundtals kuperad terräng och på sina håll kan stigen vara lite blöt

Dag: lördag 23 oktober
Klockan: 10.15-14.15

”Där öppnade sig plötsligt en tavla, som kom honom att frysa av förtjusning.” Så beskriver Strindberg sitt första möte med skärgården när han från Telegrafberget blickade ut över fjärdar och holmar. 150 år senare kan vi njuta av samma storslagna utsikt över havet och skärgården. Från Telegrafberget vandrar vi längs lavklädda hällmarker och mossklädda granskogar till den lilla sjön Ällmora träsk, trolskt omgiven av branta berg.
Cirka 4 timmar inklusive två kortare matsäckspauser. Cirka 5 km.
Samling: Busshållplats Trinntorp kl 10.15 (buss 819).
Avslutning: Busshållplats Solstigen, Ällmora (buss 819).

Länk till anmälan


Tyresö-Flaten runt - gammelskog och hällmarker

Medelsvår vandring med stundtals kuperad terräng

Dag: fredag 29 oktober
Klockan: 10.00-14.00

Tyresö-Flaten ligger i Tyresta naturreservat och har beskrivits som en av Stockholmstraktens vackraste insjöar. En vandring runt Tyresö-Flaten inger en härlig vildmarkskänsla med fina vyer över sjön. Vi vandrar längs stranden i den kuperade terrängen genom mossrika granskogar och karga hällmarkstallskogar, förbi en gammal fornborg och torpruin, Gammelströms porlande vatten och Nyfors brusande
vattenfall. Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Nyfors kl 10.00
(buss 873).

Länk till anmälan


Vildmarkskänsla i Barnsjöskogen

Medelsvår guidning i kuperad terräng med en del knöliga partier

Dag: torsdag 11 november
Klockan: 10.10-14.10

Skogen runt Barnsjön är härligt kuperad och inger en känsla av vildmark trots att den ligger så nära bebyggelse. Här möts vi av dramatiska branter, mäktiga flyttblock, hängande lavar och fina granskogspartier med gamla lågor inbäddade i mossan. Många ovanliga trädlevande svampar vittnar om skogens höga naturvärden. Från höjderna har man fina vyer över den lilla skogssjön Barnsjön som ligger nedsänkt i en sprickdal. Cirka 3,5 till 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 4–5 km.
Samling: Busshållplats Marsvägen (buss 824) kl 10.10. Vi avslutar på samma plats.

Länk till anmälan


Människan och skogen - Gammelström och Tyresta

Lätt till medelsvår guidning som avslutas i mörker

Dag: fredag 19 november och lördag 20 november
Klockan: 13.30-16.30

Den svenska folkkulturen är djupt förbunden med skogslandskapet. I skogen har människor bott, jagat, sökt skydd, samlat ved, fiskat, eldat och kolat. Här gick boskapen på bete och här byggdes fäbodar och timmerkojor. Avbjörkens näver flätades skor och kontar och av albarken gjorde fiskaren masklådor. Idag kalhuggs värdefulla skogar och skogens biologiska mångfald urholkas. Vad händer med Näckens förtrollande musik, huldran som en gång gömde sig bland murkna stubbar och skogens alla tomtar och troll när de gamla sjumilaskogarna försvinner? I Tyresta finns Sveriges största urskog söder om Dalälven. Vi vandrar från Gammelström in i Tyrestaskogen på smala stigar och mossklädd mark och njuter av gammelskogen.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 4 km.
Samling: Busshållplats Nyfors (buss 873) kl 13.30. Vi avslutar på samma plats.

Länk till anmälan


Gudö å, Långsjön och Tyresta

Lättvandrad naturguidning som även passar dig med barnvagn

Dag: måndag 6 december
Klockan: 10.00-13.30

Guidningen börjar vid den smala Gudö å som kantas av grovstammiga alar. Här finns också en tvättlada kvar som minner om Södertörns gamla tvätterier. Vi fortsätter genom Tutviken och längs Långsjöns södra strand till Tyrestaskogen. Här möts vi av mossklädd granskog och kargare hällmarkstallskogar, Gammelströms porlande vatten och släta isslipade hällar vid Tyresö-Flaten och Lillsjön. Bävern har lämnat tydliga spår vid strandkanten och vid Långsjön finns en bäverhydda.
Cirka 3,5 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5 km.
Samling: Modevillan i Gudö. Busshållplats Gudö (buss 807) kl 10.00.
Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

Länk till anmälan

Gå på tur på egen hand – bli din egen naturguide!

Gå gärna vandringar i Tyresö på egen hand med hjälp av en handledning. Här finns fyra olika turer.

Guidehandledningar för dig med rullator, rullstol eller barnvagn

Tyresös natur är fantastisk och Tyresöborna älskar att gå ut i skog och mark. För att även du som har lite svårare att röra dig ska kunna njuta av Tyresös natur har Tyresö kommun tagit fram guidehandledningar över områden där det även går att ta sig fram med rullstol och andra hjulburna fordon. Handledningarna – som är i pdf-form och lätta att skriva ut – är försedda med tydliga kartor och beskriver naturen i de olika områdena.

Här hittar du kartor och information om speciella promenader som du som är hjulförsedd kan uppleva på egen hand.

Dyviks lövängar

Dyviks lövängar ligger vid Dyviksmaren längst ut på Brevikshalvön. Markerna tillhörde förr Dyviks gård, ett skärgårdshemman som funnits sedan medeltiden. När skötseln av ängarna upphörde under 1930-talet, växte de gamla kulturmarkerna igen. Sedan 1984 har arbetsgruppen Dyviks lövängar återupptagit arbetet och sköter om ängarna på traditionellt vis med lieslåtter, fagning och lövtäkt. Den traditionella lieslåttern ger en rik flora med en mångfald av olika ängsblommor. Här finns också hassellundar, grovstammiga ekar, strandängar och en vacker innerskärgårdsnatur. Vandringen är cirka 600 meter lång.
Naturguide Dyviks Lövängar , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kolardammarna

Kolardammarna ligger i Alby naturreservat som inrättades 1975. Dammarna renar dagvattnet från Bollmora och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. Vattendraget som Kolardammarna är en del av heter Fnyskbäcken och är ett sidoflöde i Tyresån, det stora sjösystemet på Södertörn. Namnet Kolardammarna kommer av att det förr fanns en kolbotten på ängarna där dammarna nu ligger. Vandringen är knappt 2 km lång.
Naturguide Kolardammarna , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Tyresö slottspark

Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta engelska parker med välordnade gångvägar, en konstgjord bäckravin med broar och omväxlande vyer. Här växer gamla grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind och blommande fruktträd. Betande får bidrar till att hålla landskapet öppet och ger en artrik försommarflora. Vandringen är cirka 3 km lång.
Naturguide Tyresö slottspark , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

En liten film om anpassad naturguidning

Sidan publicerad av: Martina Kiibus
Senast uppdaterad: 13 oktober 2021