Naturguidningar

Tyresö har en rik och varierad natur. Du kan gå med på en gratis guidad tur för att uppleva och lära dig mera om vår fina kommun. Föranmälan krävs. Det finns också turer för dig som vill gå ut på egen hand. Välkommen ut i naturen!

Kängor på mossig sten.

Vi genomför guidningarna i alla väder. Ta med matsäck, rejäla skor eller stövlar och kläder efter väder. Vid lättvandrade turerna går vi i lite jämnare terräng i ett lugnt tempo. Vill du ha mer information om de olika turerna får du gärna kontakta vår naturguide.

Läs om biologisk mångfald

Naturguidningar 2022/2023

Föranmälan krävs.

Guideprogram november och december 2022
, 1.8 MB.

Guideprogram januari 2023 , 1.8 MB.

Gudö å, Långsjön och Tyresta

Dag: Tisdagen den 6 december
Tid: 10.00 -13.30

Lättvandrad naturguidning som även passar dig med barnvagn
Guidningen börjar vid den smala Gudö å som kantas av grovstammiga alar.
Här finns också en tvättlada kvar som minner om Södertörns gamla tvätterier.
Vi fortsätter genom Tutviken och längs Långsjöns södra strand till Tyrestaskogen.
Här möts vi av mossklädd granskog och kargare hällmarkstallskogar, Gammelströms porlande vatten och släta isslipade hällar vid Tyresö-Flaten och Lillsjön. Bävern har lämnat tydliga spår vid strandkanten och vid Långsjön finns en bäverhydda.
Cirka 3,5 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5 km.
Samling: Modevillan i Gudö. Busshållplats Gudö (buss 807) kl 10.00.
Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

Länk till anmälan

Vintervandring i Alby naturreservat

Dag: Fredagen den 13 Januari
Tid:10.00 - 13.00

Lättvandrad guidning
På vintern har stora delar av naturen gått till vila.
Vad gör växterna och djuren under vintern?
Följ med på en vintervandring längs Kolardammarna, den slingrande Fnyskbäcken, genom öppna hagmarker och i den tätare skogen. I kanten av skogen ligger det
gamla båtsmanstorpet Ahlstorp och vid gårdsmiljöerna runt Uddby och Alby hittar vi bygravfält från järnåldern.
Bävern har lämnat tydliga spår längs både dammarna och bäcken. Med lite tur får vi syn på kattugglan som bor i en ihålig asp i hagen och ropar i Alby på vinterkvällarna.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Öringe kl 10.00 (buss 875).
Avslutning: Alby friluftsgård (närmaste busshållplats är Nyfors, buss 873).

Länk till anmälan

Strömstarar i Nyfors

Dagar: Lördagen den 21 Januari och Måndagen den 23 Januari
Tid:10.00 - 13.00

Lätt till medelsvår vandring
Vid Nyfors brusande vattenfall övervintrar den lilla vinterbadande strömstaren.
Under guidningen har du chans att få syn på denna fågel när den dyker efter
nattsländelarver. Vi vandrar också genom två naturreservat; Alby med sina täta granskogar och Tyresta med Tyresö-Flatens släta hällar, Oppsätras kulturmarker
och den trolska miljön kring Gammelström.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 4 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Samma plats

Länk till anmälan

Gå på tur på egen hand – bli din egen naturguide!

Gå gärna vandringar i Tyresö på egen hand med hjälp av en handledning. Här finns fyra olika turer.

Guidehandledningar för dig med rullator, rullstol eller barnvagn

Tyresös natur är fantastisk och Tyresöborna älskar att gå ut i skog och mark. För att även du som har lite svårare att röra dig ska kunna njuta av Tyresös natur har Tyresö kommun tagit fram guidehandledningar över områden där det även går att ta sig fram med rullstol och andra hjulburna fordon. Handledningarna – som är i pdf-form och lätta att skriva ut – är försedda med tydliga kartor och beskriver naturen i de olika områdena.

Här hittar du kartor och information om speciella promenader som du som är hjulförsedd kan uppleva på egen hand.

Dyviks lövängar

Dyviks lövängar ligger vid Dyviksmaren längst ut på Brevikshalvön. Markerna tillhörde förr Dyviks gård, ett skärgårdshemman som funnits sedan medeltiden. När skötseln av ängarna upphörde under 1930-talet, växte de gamla kulturmarkerna igen. Sedan 1984 har arbetsgruppen Dyviks lövängar återupptagit arbetet och sköter om ängarna på traditionellt vis med lieslåtter, fagning och lövtäkt. Den traditionella lieslåttern ger en rik flora med en mångfald av olika ängsblommor. Här finns också hassellundar, grovstammiga ekar, strandängar och en vacker innerskärgårdsnatur. Vandringen är cirka 600 meter lång.
Naturguide Dyviks Lövängar , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kolardammarna

Kolardammarna ligger i Alby naturreservat som inrättades 1975. Dammarna renar dagvattnet från Bollmora och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. Vattendraget som Kolardammarna är en del av heter Fnyskbäcken och är ett sidoflöde i Tyresån, det stora sjösystemet på Södertörn. Namnet Kolardammarna kommer av att det förr fanns en kolbotten på ängarna där dammarna nu ligger. Vandringen är knappt 2 km lång.
Naturguide Kolardammarna , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Tyresö slottspark

Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta engelska parker med välordnade gångvägar, en konstgjord bäckravin med broar och omväxlande vyer. Här växer gamla grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind och blommande fruktträd. Betande får bidrar till att hålla landskapet öppet och ger en artrik försommarflora. Vandringen är cirka 3 km lång.
Naturguide Tyresö slottspark , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

En liten film om anpassad naturguidning

Sidan publicerad av: Martina Kiibus
Senast uppdaterad: 21 november 2022