Naturguidningar

Tyresö har en rik och varierad natur. Du kan gå med på en gratis guidad tur för att uppleva och lära dig mera om vår fina kommun. Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Martina Kiibus naturguide visar på kartan.

Vi genomför guidningarna i alla väder och oavsett antal deltagare. Ta med matsäck, rejäla skor eller stövlar och kläder efter väder. Terrängen är ojämn och stundtals lite kuperad. Vid de lättvandrade turerna går vi i lite jämnare terräng i ett lugnt tempo. Vill du ha mer information om de olika turerna får du gärna kontakta vår naturguide.

Skriv ut guideprogrammet för mars och april

Skriv ut guideprogrammet för maj och juni

Läs om biologisk mångfald

Kolardammarna – vårblommor och vattenrening

Onsdag 24 april
Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. Här blommar vitsippor, blåsippor, vårfryle, nagelört och andra vårblommor. I dammarna myllrar det av små och stora vattendjur och på en ö i centrala dammen har bävern byggt en hydda. I dammarna renas också dagvattnet från Bollmora, Fårdala och Öringe på sin väg till Albysjön.
Cirka 2,5 timmar inklusive matsäckspaus. Knappt 2 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Öringe kl 11.00 (buss 875). Kommer du med bil, samlas vi på parkeringen vid Fårdala ridskola. Kommer du med Färdtjänst uppge adress Ridskolevägen 2 i Tyresö.

Tre strömmar – Nyfors, Uddby och Follbrinksströmmen

Lördag 27 April
Tyresö är med sina tre strömmande vattenfall unikt i Stockholmstrakten och var därför ett av regionens viktigaste industrisamhällen under 1500- och 1600-talen. Det flödande vattnet fortsätter att locka både människor och djur. Vi vandrar mellan de brusande vattenfallen längs södra Albysjön. Bland jätteekarna och hassellundarna spirar vårfloran och på de magra hällarna växer knotiga grovstammiga tallar. Med lite tur får vi se den underjordiska blomman vätteros som bara visar sig några veckor om året. Ett par partier är lite mer krävande.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Busshållplats Tyresö Kyrka (buss 875).

Fornudden – lundmiljö vid Drevvikens strand NYHET!

Torsdag 16 maj 
Lättvandrad guidning

Vi vandrar genom den nyupprustade Fornuddsparken med sina färgrika blomsterplanteringar och fina dammar. Vandringen fortsätter längs Drevvikens strand till Fornudden. Här möts vi av gravkullar från yngre järnåldern som ligger inbäddade i en lummig lundmiljö med hassel, grovstammiga ekar och en spirande vårflora.
Cirka 2 timmar inklusive matsäckspaus. Knappt 2 km.
Samling: Busshållplats Bränneribacken kl 10.30 (buss 819).
Avslutning: Busshållplats Bränneribacken (buss 819).

Tyresö slottspark – försommarblomster i lummig parkmiljö

Onsdag 22 maj - Biologiska mångfaldens dag
Lättvandrad guidning anpassad för rullstolsburna och barnvagnar

Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta engelska parker. I den lummiga miljön spirar vårens och försommarens alla blommor. De betande fåren bidrar till den rika floran och att hålla landskapet öppet. Här finns också grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind och blommande fruktträd. Vi vandrar i lugnt tempo i parken och ut på Notholmen där vi äter vår matsäck vid havet. Kommer du med färdtjänst, samlas vi på borggården vid Tyresö slott, uppge adress Tyresö slott. 
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Tyresö kyrka kl. 11.00 (buss 875).
Avslutning: Busshållplats Tyresö kyrka (buss 875).

Gammelström och Tyresta – gammelskog och blomstermarker

Onsdag 22 maj - Biologiska mångfaldens dag - specialguidning
Lättvandrad kvällsguidning
Vi vandrar längs Tyresö-Flatens norra strand till Gammelströms porlande vatten. Här möts vi av Tyresta som är södra Sveriges största gammelskog med mossrika granskogar och tallklädda hällmarker. Vid kulturmarkerna i Oppsätra blir det öppnare med grovstammiga ekar och blommande torrbackar och hällar. Försommarfloran spirar och med lite tur kan vi få se rariteter som sårläka och kattfot.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Drygt 3 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl. 18.00 (buss 873).
Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

Klövberget – förkastningsbrant med storslagen utsikt över Kalvfjärden

Lördag 25 maj
Vi vandrar på Klövbergets hällmarker på en förkastningsbrant med en storslagen utsikt över Kalvfjärden. På hällmarkerna växer mäktiga gamla grovstammiga tallar och i de fuktigare partierna finns en frodig granskog med lavklädda grenar. Via en vindlande trappa tar vi oss ner till Kalvfjärdens strand. Här möts vi av släta hällar och en frodig ädellövskog med myskmadra och sårläka.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km
Samling: Busshållplats Trinntorp kl. 10.15 (buss 819, buss 873 från Gullmarsplan, byte i Tyresö C).
Avslutning: Busshållplats Ällmora (buss 819).

Kalvnäset – skärgårdsnatur vid Kalvfjärdens strand NYHET!

Tisdag 4 juni
Kalvnäset bjuder på en omväxlande natur med många olika miljöer. Vi går genom en fin gammal granskog ner till Kalvfjärden. De isslipade hällarna med sin speciella flora ger en härlig skärgårdskänsla. Längs vår vandring vid stranden möts vi också av lummiga hassellundar, grovstammiga ekar, beteshagar och knotiga tallar. Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5 km.
Samling: Busshållplats Uddby kraftstation kl. 15.00 (buss 817, buss 875 från Gullmarsplan, byte vid Tyresö kyrka).
Avslutning: Busshållplats Bergholmsvägen (buss 817).

Ällmora och Dyviks lövängar – blomsterprakt vid havet

Lördag 15 juni
Den lilla sjön Ällmora träsk är trolskt omgiven av branta berg. Från sjön går vi genom skogen till Dyviks lövängar som hålls öppna med traditionell lieslåtter. Slåttern ger ängarna en rik flora med en mångfald av olika ängsblommor. Här finns också hassellundar, grovstammiga ekar, strandängar och en vacker innerskärgårdsnatur.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Solstigen kl. 10.30 (buss 819, buss 873 från Gullmarsplan, byte i Tyresö centrum).
Avslutning: Busshållplats Ällmora (buss 819).

Guidehandledningar för dig med rullator, rullstol eller barnvagn

Tyresös natur är fantastisk och Tyresöborna älskar att gå ut i skog och mark. För att även du som har lite svårare att röra dig ska kunna njuta av Tyresös natur har Tyresö kommun tagit fram guidehandledningar över områden där det även går att ta sig fram med rullstol och andra hjulburna fordon. Handledningarna – som är i pdf-form och lätta att skriva ut – är försedda med tydliga kartor och beskriver naturen i de olika områdena.

Här hittar du kartor och information om speciella promenader som du som är hjulförsedd kan uppleva på egen hand.

Dyviks lövängar

Dyviks lövängar ligger vid Dyviksmaren längst ut på Brevikshalvön. Markerna tillhörde förr Dyviks gård, ett skärgårdshemman som funnits sedan medeltiden. När skötseln av ängarna upphörde under 1930-talet, växte de gamla kulturmarkerna igen. Sedan 1984 har arbetsgruppen Dyviks lövängar återupptagit arbetet och sköter om ängarna på traditionellt vis med lieslåtter, fagning och lövtäkt. Den traditionella lieslåttern ger en rik flora med en mångfald av olika ängsblommor. Här finns också hassellundar, grovstammiga ekar, strandängar och en vacker innerskärgårdsnatur. Vandringen är cirka 600 meter lång.
Naturguide Dyviks Lövängar

Kolardammarna

Kolardammarna ligger i Alby naturreservat som inrättades 1975. Dammarna renar dagvattnet från Bollmora och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. Vattendraget som Kolardammarna är en del av heter Fnyskbäcken och är ett sidoflöde i Tyresån, det stora sjösystemet på Södertörn. Namnet Kolardammarna kommer av att det förr fanns en kolbotten på ängarna där dammarna nu ligger. Vandringen är knappt 2 km lång.
Naturguide Kolardammarna

Tyresö slottspark

Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta engelska parker med välordnade gångvägar, en konstgjord bäckravin med broar och omväxlande vyer. Här växer gamla grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind och blommande fruktträd. Betande får bidrar till att hålla landskapet öppet och ger en artrik försommarflora. Vandringen är cirka 3 km lång.
Naturguide Tyresö slottspark

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 17 april 2019
Upp