Naturguidningar

Tyresö har en rik och varierad natur. Du kan gå med på en gratis guidad tur för att uppleva och lära dig mera om vår fina kommun. Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Slottsparken. Foto: Caroline Lindqvist

Vi genomför guidningarna i alla väder och oavsett antal deltagare. Ta med matsäck, rejäla skor eller tövlar och kläder efter väder. Terrängen är ojämn och stundtals lite kuperad. Vid de lättvandrade turerna går vi i lite jämnare terräng i ett lugnt tempo. Vill du ha mer information om de olika turerna får du gärna kontakta vår naturguide.

Guidprogram januari och februari 2020

Guideprogram mars och april 2020

Läs om biologisk mångfald


En liten film om anpassad naturguidning

Tyresö slottspark i vinterskrud

Onsdag 19 februari
Lättvandrad guidning
Lär dig känna igen träden på vintern. Vi vandrar i lugnt tempo i den engelska parken som omger Tyresö slott och vidare ut till havet vid Notholmen. Upplev trädens vinterpoesi: alens knoppar skimrar i gråviolett längs Follbrinksströmmens bäckravin, vid Prinsvillan lyser den mäktiga askens knoppar kolsvarta och i slottsparken finns det gott om gamla knotiga ekar.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3,5 km
Samling: Busshållplats Tyresö kyrka kl. 10.00 (buss 875).
Avslutning: Samma plats.

Från Långsjön till Tyresö-Flaten längs Tyresån

Tisdag 10 mars
Lättvandrad guidning
"Så snart en sjö blev så stor att den tog sig något ut, smalnade den av till en å, och ån fick inte heller flyta lång sträcka, förrän den blev utvidgad till en sjö." Så beskriver Selma Lagerlöf den sörmländska naturen, sett med Nils Holgerssons ögon när han flyger fram på sin gåsrygg. Vandringen går i en barr- och blandskogsmiljö längs några av dessa sjöar och åar med fina vyer över Tyresta. På en udde i Långsjön finns ett mindre fort som är en del av så kallade korvlinjen och vid Gammelström kantas den slingrande ån av alrötter och mossklädda stubbar. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspause. Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Liljegränd kl 10.00 (buss 820).
Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

Vårdagjämning längs Fatburen och Albysjön

Fredag 20 mars
Lättvandrad guidning
Sälgen knoppas, de första vårblommorna börjar titta fram och
dagarna blir allt ljusare. Fira våren med att gå en guidad tur längs
delar av Tyresåns sjösystem. Vid Follbrinksströmmen låg en gång
Sveriges första oljeslageri, nu möts vi av dess porlande vatten.
Den lilla sjön Fatburen kantas av grovstammiga ekar och på
hällarna vid Albysjön växer knotiga gamla tallar.
Cirka 2,5 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Tyresö kyrka kl 10.00 (buss 875).
Avslutning: Alby friluftsgård (härifrån är det 10 minuters
gångväg till busshållplats Nyfors, buss 873).

Myllrande mångfald i Alby naturreservat - öppet hus på Ahlstorps båtmanstorp

Söndag 29 mars
I Alby naturreservat finns en mångfald av olika naturmiljöer.
Vi vandrar genom mossklädda granskogar, lavklädda hällmarker,
öppna kohagar och längs frodiga våtmarker och den slingrande
Fnyskbäcken. Här finns grovstammiga ekar och aspar som är
hem till närmare tusen olika slags mossor, lavar, svampar och
insekter. Guidningen ingår i Earth Hour som i år har temat
Biologisk mångfald.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 4 km.
Samling: Busshållplats Öringe kl 10.00 (buss 875).
Avslutning: Ahlstorp (Härifrån är det cirka 20 minuters gångväg
till busshållplats Nyfors, buss 873).

Välkommen att stanna kvar vid Ahlstorps båtmanstorp efter guidningen. Hembygdsföreningen håller torpet öppet för oss denna eftermiddag.

Aktiviteter mellan 13.00 och 16.00 som passar alla åldrar:

  • Ställ frågor och prata klimat och biologisk mångfald
  • Klimatvågen – väg dina utsläpp och hitta en väg till ett mer hållbart liv
  • Dragkamp om klimatet – en lekfull övning som förklarar växthuseffekten och visar hur vi människor påverkar den
  • Fossilfritt samhälle – en kreativ övning där ni under handledning får skapa ett hållbart och lustfyllt samhälle
  • Tankestig om klimatet med fokus på lösningar
  • Vi bjuder på kaffe och te.
  • Grädda stompabröd vid elden (gratis)
  • Köp hembakat ekologiskt kaffebröd och smörgås, eller ekologisk korv som du själv kan grilla över elden

Lär dig mer om vår hembygdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fortet vid Gammelström

Fredag 17 april
Skogen på höjderna norr om Tyresö-Flaten är en liten pärla
med sina lavklädda tallhällar, hängande skägg- och tagellavar,
grovstammiga granar, hassellundar och smala, vindlande stigar.
På ett bergskrön sträcker sig ett gammalt fort som ingick i den så
kallade korvlinjen, som uppfördes kring förra sekelskiftet och var
en del av Stockholms fasta försvar. På sluttningarna ner mot
Gammelström blommar blåsipporna och vid strömmen porlar
vattnet vidare mot Lillsjön och Tyresö-Flaten.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Busshållplats Nyfors.

Kolardammarna - vårblommor och vattenrening

Torsdag 23 april
Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och utgör ett
vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av
grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna
gräsmarker. Här blommar vitsippor, blåsippor, vårfryle, nagelört
och andra vårblommor. I dammarna myllrar det av små och stora
vattendjur och på en ö i centrala dammen har bävern byggt en
hydda. I dammarna renas också dagvattnet från Bollmora,
Fårdala och Öringe på sin väg till Albysjön.
Cirka 2,5 timmar inklusive matsäckspaus. Knappt 2 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Öringe kl 11.00 (buss
875). Kommer du med bil, samlas vi på parkeringen vid Fårdala
ridskola. Kommer du med Färdtjänst uppge adress Ridskolevägen 2 i Tyresö.

Tre strömmar – Nyfors, Uddby och Follbrinksströmmen

Lördag 25 april
Tyresö är med sina tre strömmande vattenfall unikt i
Stockholmstrakten och var därför ett av regionens viktigaste
industrisamhällen under 1500- och 1600-talen. Det flödande
vattnet fortsätter att locka både människor och djur. Vi vandrar
mellan de brusande vattenfallen längs södra Albysjön. Bland
jätteekarna och hassellundarna spirar vårfloran och på de magra
hällarna växer knotiga grovstammiga tallar. Med lite tur får vi se
den underjordiska blomman vätteros som bara visar sig några
veckor om året.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Busshållplats Tyresö Kyrka (buss 875).

Biologiska mångfaldens dagsguidningar

Tisdag 19 maj 11.00 och 18.00
Förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids stora ödesfrågor. Vi är alla beroende av en rik natur med ett myller av växter och djur. De pollinerande insekterna är en grupp som drabbats särskilt hårt av utrotningen av arter. Tyresö kommun uppmärksammar den biologiska mångfaldens dag och pollineringsveckan med två naturguidningar i vår fina artrika natur. Du kommer också att få tips på vad du kan göra själv för att hjälpa våra pollinatörer och bidra till en ökad biologisk mångfald.

Tyresö slottspark – försommarblomster i lummig parkmiljö

11.00 Lättvandrad guidning anpassad för rullstolsburna och barnvagnar
Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta engelska parker.
I den lummiga miljön spirar vårens och försommarens alla blommor. De betande fåren bidrar till den rika floran och att hålla landskapet öppet. Här finns också grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind och blommande fruktträd. Vi vandrar i lugnt tempo i parken och ut på Notholmen där vi äter vår matsäck vid havet.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Tyresö kyrka kl. 11.00 (buss 875). Kommer du med färdtjänst, samlas vi på borggården vid Tyresö slott, uppge adress Tyresö slott.
Avslutning: Busshållplats Tyresö kyrka (buss 875).

Kvällsguidning: Gammelström och Tyresta gammelskog och blomstermarker

18.00 Lättvandrad guidning
Vi vandrar längs Tyresö-Flatens norra strand till Gammelströms porlande vatten.
Här möts vi av Tyresta som är södra Sveriges största gammelskog med mossrika granskogar och tallklädda hällmarker. Vid kulturmarkerna i Oppsätra blir det öppnare med grovstammiga ekar och blommande torrbackar och hällar. Försommarfloran spirar och med lite tur kan vi få se rariteter som sårläka och kattfot. Cirka 2,5 timmar inklusive matsäckspaus. Drygt 3 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl. 18.00 (buss 873).
Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

Guidehandledningar för dig med rullator, rullstol eller barnvagn

Tyresös natur är fantastisk och Tyresöborna älskar att gå ut i skog och mark. För att även du som har lite svårare att röra dig ska kunna njuta av Tyresös natur har Tyresö kommun tagit fram guidehandledningar över områden där det även går att ta sig fram med rullstol och andra hjulburna fordon. Handledningarna – som är i pdf-form och lätta att skriva ut – är försedda med tydliga kartor och beskriver naturen i de olika områdena.

Här hittar du kartor och information om speciella promenader som du som är hjulförsedd kan uppleva på egen hand.

Dyviks lövängar

Dyviks lövängar ligger vid Dyviksmaren längst ut på Brevikshalvön. Markerna tillhörde förr Dyviks gård, ett skärgårdshemman som funnits sedan medeltiden. När skötseln av ängarna upphörde under 1930-talet, växte de gamla kulturmarkerna igen. Sedan 1984 har arbetsgruppen Dyviks lövängar återupptagit arbetet och sköter om ängarna på traditionellt vis med lieslåtter, fagning och lövtäkt. Den traditionella lieslåttern ger en rik flora med en mångfald av olika ängsblommor. Här finns också hassellundar, grovstammiga ekar, strandängar och en vacker innerskärgårdsnatur. Vandringen är cirka 600 meter lång.
Naturguide Dyviks Lövängar

Kolardammarna

Kolardammarna ligger i Alby naturreservat som inrättades 1975. Dammarna renar dagvattnet från Bollmora och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. Vattendraget som Kolardammarna är en del av heter Fnyskbäcken och är ett sidoflöde i Tyresån, det stora sjösystemet på Södertörn. Namnet Kolardammarna kommer av att det förr fanns en kolbotten på ängarna där dammarna nu ligger. Vandringen är knappt 2 km lång.
Naturguide Kolardammarna

Tyresö slottspark

Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta engelska parker med välordnade gångvägar, en konstgjord bäckravin med broar och omväxlande vyer. Här växer gamla grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind och blommande fruktträd. Betande får bidrar till att hålla landskapet öppet och ger en artrik försommarflora. Vandringen är cirka 3 km lång.
Naturguide Tyresö slottspark

Sidan publicerad av: Martina Kiibus
Senast uppdaterad: 14 februari 2020
Upp