Naturguidningar

Tyresö har en rik och varierad natur. Du kan gå med på en gratis guidad tur för att uppleva och lära dig mera om vår fina kommun. Föranmälan krävs. Det finns också turer för dig som vill gå ut på egen hand. Välkommen ut i naturen!

Kängor på mossig sten.

Vi genomför guidningarna i alla väder. Ta med matsäck, rejäla skor eller stövlar och kläder efter väder. Vid lättvandrade turerna går vi i lite jämnare terräng i ett lugnt tempo. Vill du ha mer information om de olika turerna får du gärna kontakta vår naturguide.

Läs om biologisk mångfald

Naturguidningar 2022

På grund av coronapandemin kan vi inte vara för många på vandringarna, föranmälan krävs.

Guideprogram januari 2022 , 1.1 MB.

Guideprogram februari 2022 , 1.4 MB.

 

Strömstarar i Nyfors

Dagar: lördag 22 januari och måndag 24 januari 2022
Tid: 10.00-13.00

Vid Nyfors brusande vattenfall övervintrar den lilla vinterbadande strömstaren. Under guidningen har du chans att få syn på denna fågel när den dyker efter nattsländelarver. Vi vandrar också genom två naturreservat; Alby med sina täta granskogar och
Tyresta med Tyresö-Flatens släta hällar, Oppsätras kulturmarker och den trolska miljön kring Gammelström.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 4 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Samma plats.

Länk till anmälan


Vildmarkskänsla i Alby

Dagar: torsdag 3 februari och lördag 5 februari 2022
Tid: 10.00-13.00

I Alby naturreservat finns områden med riktigt fin gammelskog. Här möts du av lågor, gamla torrakor och hålträd, grovstammiga tallar, hängande lavar, små våtmarker och en fantasieggande geologi med härliga vyer över Nyforsviken och Albysjön. Inlandsisen har lämnat spår i form av flyttblock, rundhällar och en jättegryta. Redan på stenåldern hittade de första människorna hit och här finns flera gravfält från järnåldern. Vi vandrar mestadels på stigar men ett par partier är lite mer krävande.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 2,5 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Alby friluftsgård (närmaste busshållplats är Nyfors, buss 873).

Länk till anmälan


Tyresö slottspark i vinterskrud

Dag: onsdag 23 februari 2022
Tid: 10.00-13.00

Lättvandrad guidning
Lär dig känna igen lövträden på vintern! Alens knoppar skimrar i gråviolett längs Follbrinksströmmens bäckravin, vid Prinsvillan är den mäktiga askens knoppar kolsvarta och i slottsparken lyser lindens knoppar röda. Här finns också gamla knotiga ekar och ståtliga bokar med sina släta gråa stammar. Utöver knoppsafarin får du chans att njuta av den engelska parken som omger Tyresö slott och blicka ut över Kalvfjärden och Östersjön vid Notholmen.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3,5 km.
Samling: Busshållplats Tyresö kyrka kl 10.00 (buss 875).
Avslutning: Samma plats.

Länk till anmälan

Gå på tur på egen hand – bli din egen naturguide!

Gå gärna vandringar i Tyresö på egen hand med hjälp av en handledning. Här finns fyra olika turer.

Guidehandledningar för dig med rullator, rullstol eller barnvagn

Tyresös natur är fantastisk och Tyresöborna älskar att gå ut i skog och mark. För att även du som har lite svårare att röra dig ska kunna njuta av Tyresös natur har Tyresö kommun tagit fram guidehandledningar över områden där det även går att ta sig fram med rullstol och andra hjulburna fordon. Handledningarna – som är i pdf-form och lätta att skriva ut – är försedda med tydliga kartor och beskriver naturen i de olika områdena.

Här hittar du kartor och information om speciella promenader som du som är hjulförsedd kan uppleva på egen hand.

Dyviks lövängar

Dyviks lövängar ligger vid Dyviksmaren längst ut på Brevikshalvön. Markerna tillhörde förr Dyviks gård, ett skärgårdshemman som funnits sedan medeltiden. När skötseln av ängarna upphörde under 1930-talet, växte de gamla kulturmarkerna igen. Sedan 1984 har arbetsgruppen Dyviks lövängar återupptagit arbetet och sköter om ängarna på traditionellt vis med lieslåtter, fagning och lövtäkt. Den traditionella lieslåttern ger en rik flora med en mångfald av olika ängsblommor. Här finns också hassellundar, grovstammiga ekar, strandängar och en vacker innerskärgårdsnatur. Vandringen är cirka 600 meter lång.
Naturguide Dyviks Lövängar , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kolardammarna

Kolardammarna ligger i Alby naturreservat som inrättades 1975. Dammarna renar dagvattnet från Bollmora och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. Vattendraget som Kolardammarna är en del av heter Fnyskbäcken och är ett sidoflöde i Tyresån, det stora sjösystemet på Södertörn. Namnet Kolardammarna kommer av att det förr fanns en kolbotten på ängarna där dammarna nu ligger. Vandringen är knappt 2 km lång.
Naturguide Kolardammarna , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Tyresö slottspark

Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta engelska parker med välordnade gångvägar, en konstgjord bäckravin med broar och omväxlande vyer. Här växer gamla grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind och blommande fruktträd. Betande får bidrar till att hålla landskapet öppet och ger en artrik försommarflora. Vandringen är cirka 3 km lång.
Naturguide Tyresö slottspark , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

En liten film om anpassad naturguidning

Sidan publicerad av: Martina Kiibus
Senast uppdaterad: 19 januari 2022