Naturguidningar

Tyresö har en rik och varierad natur. Du kan gå med på en gratis guidad tur för att uppleva och lära dig mera om vår fina kommun. Föranmälan krävs. Det finns också turer för dig som vill gå ut på egen hand. Välkommen ut i naturen!

Kängor på mossig sten.

Vi genomför guidningarna i alla väder. Ta med matsäck, rejäla skor eller stövlar och kläder efter väder. Vid lättvandrade turerna går vi i lite jämnare terräng i ett lugnt tempo. Vill du ha mer information om de olika turerna får du gärna kontakta vår naturguide.

Läs om biologisk mångfald

Naturguidningar 2022

Föranmälan krävs.

Guideprogram augusti 2022 , 1.6 MB.

Guideprogram september 2022 , 5.4 MB.

Telegrafberget - invigning av naturreservatet

Dag: onsdag 24 augusti
Tid: 12.20-14.30

Medelsvår vandring i kuperad terräng
”Där öppnade sig plötsligt en tavla, som kom honom att frysa av förtjusning.” Så beskriver Strindberg sitt första möte med skärgården när han från Telegrafberget blickade ut över fjärdar och holmar. 150 år senare kan vi njuta av samma storslagna utsikt över havet och skärgården. Vi vandrar genom mossklädda granskogar och upp på de lavklädda hällmarkerna med sina flerhundraåriga tallar. Cirka 2 timmar, ingen paus. Cirka 2-3 km.
Samling: Busshållplats Sandkärr kl 12.20 (buss 819).
Avslutning: Telegrafbergets utsiktstorn. Kl 14.30 startar invigning av naturreservatet. Från utsiktstornet tar det cirka 30 minuter att gå till busshållplats Trinntorp (buss 819).

Länk till anmälan


Tyresö slottspark - sensommarblomster i lummig parkmiljö

Dag: torsdag 25 augusti
Tid: 11.00-14.00

Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta engelska parker. I den lummiga miljön spirar sensommarens alla blommor. De betande fåren bidrar till den rika floran och att hålla landskapet öppet. Här finns också grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind. Vi vandrar i lugnt tempo i den engelska parken och ut till Notholmen. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Tyresö kyrka kl 11.00 (buss 875). Kommer du med bil, samlas vi vid Tyresö slott (handikappparkering finns nära slottet).
Avslutning: Samma plats.

Länk till anmälan


Telegrafberget - där Strindberg upptäckte skärgården

Dag: lördag 27 augusti
Tid: 10.15-14.30

Medelsvår vandring i kuperad terräng
”Där öppnade sig plötsligt en tavla, som kom honom att frysa av förtjusning.” Så beskriver Strindberg sitt första möte med skärgården när han från Telegrafberget blickade ut över fjärdar och holmar. 150 år senare kan vi njuta av samma storslagna utsikt över havet och skärgården. Från Telegrafberget vandrar vi längs lavklädda hällmarker med flerhundraåriga tallar och mossklädda granskogar till den lilla sjön
Ällmora träsk, trolskt omgiven av branta berg. Cirka 4 timmar inklusive två kortare matsäckspauser. Cirka 5 km.
Samling: Busshållplats Trinntorp kl 10.15 (buss 819).
Avslutning: Busshållplats Solstigen, Ällmora (buss 819).

Länk till anmälan


Gammelström och Tyresta - gammelskog och sensommarflora

Dag: tisdag 30 augusti
Tid: 10.00-13.00

Lättvandrad guidning
Vi vandrar längs Tyresö-Flatens norra strand till Gammelströms porlande vatten. Härifrån fortsätter vi genom Tyrestas mossrika granskog till kulturmarkerna vid Oppsätra och tallhällarna vid Lillsjön. Sensommarfloran spirar och i strandkanten sprider porsen sin lavendellika väldoft. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Samma plats

Länk till anmälan


Barnsjön - skogssjö i spricklandskap

Dag: måndag 5 september
Tid: 10.00-13.00

Lättvandrad guidning
Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka, karaktäristisk för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap. Vi vandrar i ett varierande landskap med blommande ängsmarker, kullar med grovstammiga ekar, hassellundar, granskog, hällmarkstallskog och mossrika våtmarker. I den lilla bäcken öster om sjön har bävern gjort en fördämning. I våtmarken växer vitmossa och skvattram och längs strandkanten sprider porsen sin väldoft. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Tyresö Gymnasium kl
10.00 (buss 802, 824).

Länk till anmälan

 

Kolardammarna i Alby naturresarvat

Dag: onsdag 7 september
Tid: 11.00-13.30

Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
Kolardammarna utgör ett vackert inslag i Alby naturreservat. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, små berghällar och öppna gräsmarker. I dammarna myllrar det av vattendjur och på en ö har bävern byggt en hydda. I dammarna renas
också dagvattnet på sin väg till Albysjön. Cirka 2,5 timmar inklusive matsäckspaus. Knappt 2 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Öringe kl 11.00 (buss
875). Kommer du med bil samlas vi på parkeringen vid Fårdala ridskola. Kommer du med färdtjänst: uppge adress Ridskolevägen 2 i Tyresö.
Praktisk information: Det finns bänkar på en brygga. Det finns inga toaletter.
Tillgänglighet: Underlaget är bra för att ta sig fram med rullstol och rullator. Det finns en något längre backe som har medellutning. Här hjälps vi åt om det behövs.

Länk till anmälan

 

Klövberget - förkastningsbrant med storslagen utsikt

Dagar: torsdag 15 september och lördag 17 september
Tid: 10.15-14.15

Medelsvår vandring i kuperad terräng
Vi vandrar på Klövbergets hällmarker på en förkastningsbrant som bjuder på en storslagen utsikt över Kalvfjärden. Här växer mäktiga gamla grovstammiga tallar och i de fuktigare partierna finns en frodig granskog med lavklädda grenar. Via en vindlande trappa tar vi oss ner till Kalvfjärdens strand. Här möts vi av släta hällar och en frodig ädellövskog. Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Trinntorp kl. 10.15 (buss 819, buss 873 från Gullmarsplan, byte i Tyresö C).
Avslutning: Busshållplats Ällmora (buss 819).

Länk till anmälan

 

Gå på tur på egen hand – bli din egen naturguide!

Gå gärna vandringar i Tyresö på egen hand med hjälp av en handledning. Här finns fyra olika turer.

Guidehandledningar för dig med rullator, rullstol eller barnvagn

Tyresös natur är fantastisk och Tyresöborna älskar att gå ut i skog och mark. För att även du som har lite svårare att röra dig ska kunna njuta av Tyresös natur har Tyresö kommun tagit fram guidehandledningar över områden där det även går att ta sig fram med rullstol och andra hjulburna fordon. Handledningarna – som är i pdf-form och lätta att skriva ut – är försedda med tydliga kartor och beskriver naturen i de olika områdena.

Här hittar du kartor och information om speciella promenader som du som är hjulförsedd kan uppleva på egen hand.

Dyviks lövängar

Dyviks lövängar ligger vid Dyviksmaren längst ut på Brevikshalvön. Markerna tillhörde förr Dyviks gård, ett skärgårdshemman som funnits sedan medeltiden. När skötseln av ängarna upphörde under 1930-talet, växte de gamla kulturmarkerna igen. Sedan 1984 har arbetsgruppen Dyviks lövängar återupptagit arbetet och sköter om ängarna på traditionellt vis med lieslåtter, fagning och lövtäkt. Den traditionella lieslåttern ger en rik flora med en mångfald av olika ängsblommor. Här finns också hassellundar, grovstammiga ekar, strandängar och en vacker innerskärgårdsnatur. Vandringen är cirka 600 meter lång.
Naturguide Dyviks Lövängar , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kolardammarna

Kolardammarna ligger i Alby naturreservat som inrättades 1975. Dammarna renar dagvattnet från Bollmora och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. Vattendraget som Kolardammarna är en del av heter Fnyskbäcken och är ett sidoflöde i Tyresån, det stora sjösystemet på Södertörn. Namnet Kolardammarna kommer av att det förr fanns en kolbotten på ängarna där dammarna nu ligger. Vandringen är knappt 2 km lång.
Naturguide Kolardammarna , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Tyresö slottspark

Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta engelska parker med välordnade gångvägar, en konstgjord bäckravin med broar och omväxlande vyer. Här växer gamla grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind och blommande fruktträd. Betande får bidrar till att hålla landskapet öppet och ger en artrik försommarflora. Vandringen är cirka 3 km lång.
Naturguide Tyresö slottspark , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

En liten film om anpassad naturguidning

Sidan publicerad av: Martina Kiibus
Senast uppdaterad: 17 augusti 2022