Ta hand om naturen

Vi är många som njuter av Tyresös vackra natur. Med naturreservat, nationalpark, stränder, sjöar, hav och berg finns det massor att välja på och plats för alla. Men vi måste hjälpas åt att ta hand om vår natur. Här är några tips och saker att tänka på.

Övernatta och tälta

En stor del av Tyresös natur är naturreservat. Reservaten är skyddade av särskilda regler för att långsiktigt bevara värdefull natur. Enligt allemansrätten får du tälta i något enstaka dygn, men olika områden har olika föreskrifter, så ta reda på vad som gäller där du vill övernatta. En del av Tyresta nationalpark med sin vidsträckta urskog ligger också i Tyresö. I nationalparken får du endast övernatta på anvisade rastplatser.

Läs mer här om vad som gäller i naturreservaten och nationalparken

Karta över Tyrestareservatet och nationalparken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elda och grilla

Att grilla på utflykten är gott, men varma torra sommardagar kan risken vara stor för gräs- och skogsbränder. Det viktigaste du behöver göra är att ta reda på var, och om, det är tillåtet att tända en eld. När brandrisken är hög kan Länsstyrelsen fatta beslut om eldningsförbud. Då är det förbjudet att grilla och elda i naturen – annat än på iordningsställda eldrastplatser. En medhavd grill räknas inte som en iordningsställd grillplats.

Om förbudet övergår i ett skärpt eller totalt eldningsförbud får du inte grilla ens på iordningsställda grillplatser. Campingkök som drivs med gas eller sprit går däremot bra att använda. Observera att det kan finnas skarpare lokala förbud i vissa områden.

I reservaten, nationalparken och i Alby friluftsområde får du aldrig elda annat än på anvisad plats. Kommunen har rastplatser med eldstad i Alby, Klövberget och vid Barnsjön. Det finns också eldrastplatser i Tyrestareservatet och i nationalparken, dessa förvaltas dock inte av kommunen. Vid flera av rastplatserna finns det ved. Kom ihåg att släcka elden ordentligt, det får inte finnas någon glöd kvar.

Läs mer om att grilla säkert på Storstockholms brandförsvars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kolla på tyreso.se eller ring till Södertörns brandförsvarsförbunds telefonsvarare
08-721 23 26. Ett tips är också att ladda ner appen Brandrisk ute från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), för aktuella brandriskprognoser.

Till sjöss

I Tyresö är det aldrig långt till vattnet, både sjö och hav. För dig som åker med egen båt är det bra att hålla koll på de hastighetsbegränsningar som finns och eventuella tidsbegränsade tillträdesförbud för att skydda djurlivet. För att förenkla för båtägare finns det två tömningsstationer för båttoaletter i Tyresö, en i Trinntorp och en vid Notholmen, plus en båtbottentvätt i Vissvass.

Läs mer om vad som gäller till sjöss

Fiska

I Tyresös vatten finns bland annat abborre, gös, gädda och öring. Längs Tyresökusten får du generellt sett fiska utan fiskekort, men det finns några undantag. För sportfisket i insjöarna måste du ha Tyresö fiskevårdsförenings fiskekort.

Läs mer om var du får fiska och om fiskekort

Cykla och köra

I naturreservat och nationalpark är det inte tillåtet att cykla i terrängen. Du får alltså cykla på grusvägar och cykelvägar, men inte på skogsstigar. Moped och andra motorfordon får inte köras på gångbanor, stigar, parkvägar eller i motionsspår.

Lätt att göra rätt

Är du på utflykt i ett område som inte har särskilda regler för vad som är tillåtet och inte – ja då gäller allemansrätten. Där framgår vad du ska tänka på i skog och mark – till exempel om du får plocka blommor och bär, när du måste ha hunden kopplad, om du får klättra och vad som gäller på privat mark.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du hund?

Här kan du läsa om vilka regler som gäller, var din hund kan bada, när och var den kan rastas utan koppel med mera.

Till sist – ta med dig skräpet

Skräp i naturen är inte bara tråkigt att se på utan kan också vara farligt för djurlivet. Ta med dig en plastpåse till ditt skräp och ta en extra titt på marken för att få med dig allt. Så här års blir soptunnor och papperskorgar snabbt överfulla, även om kommunens naturvårdare och parkarbetare jobbar för högtryck. Om du kan – ta hellre med dig skräpet hem.

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 mars 2024