Badplatser och friluftsbad

Tyresö har många fina bad för dig som längtar efter ett dopp! Bada från en sandstrand, brygga eller klippa.

Flicka på badstrand, Trinntorp.

Riktlinjerna gällande coronapandemin gäller även våra badplatser, så tänk på att hålla avstånd till andra på stranden, minst två meter.

Det är också viktigt att du parkerar rätt vid badplatserna och inte blockerar bommar och vägar, så att räddningstjänsten kan komma fram. (Felparkerade bilar kommer att bötfällas.)

Cykla, gå eller ta bussen till badet! Eller välj en annan badplats om du har svårt att hitta parkering. Vi har ju så många fina bad i Tyresö!

Badplatser som sköts av kommunen

Albysjön

Hitta hit: Ligger vid Albysjön. Sandstrand, gräsytor, bryggor och hopptorn.
Busshållplats:
Nyfors (vissa turer under säsong Alby friluftsgård).
Parkering: Parkering finns cirka 500 meter från badplatsen.
Tillgänglighet: Badramp för rörelsehindrade, handikapptoaletter finns vid badplatsen, omklädningsrum, parkeringsplats 500 m, kiosk.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong. Servering med enkel mat samt fika finns cirka 500 meter från badstranden.

Barnsjön

Hitta hit: Ligger vid Barnsjön, Banstigen söder om Farmarstigsområdet. Skogssjö, mindre bryggor, endast gång- och cykelväg fram till badet.
Busshållplats:
Marsvägen.
Parkering: Saknas.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong.

Hästhagsbadet

Hitta hit: Ligger vid Drevviken, Persuddevägen i Trollbäcken. Sandstrand.
Busshållplats:
Persuddevägen.
Parkering: Parkering finns cirka 200 meter från badplatsen
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong.

Kumlabadet

Hitta hit: Ligger vid Drevviken, Herrgårdsvägen i Trollbäcken. Kallas även Stenbadet. Sandstrand och bryggor.
Busshållplats:
Alléplan.
Parkering: Liten parkering 50 meter från badplatsen.
Service: Toalett och kiosk finns vid badplatsen under badsäsong.

Rakstabadet

Hitta hit: Ligger vid Albysjön på Rakstavägen. Liten sandstrand med brygga.
Busshållplats:
Tyresö kyrka, cirka 2 kilometer från badplatsen.
Parkering: Liten parkering finns intill badet.
Service: Torrklosett finns under badsäsong.

Sandholmarna

Hitta hit: Ligger långt ut på Brevikshalvön vid slutet av Öringehamnsvägen. Klippor och liten sandstrand.
Busshållplats:
Saknas
Parkering: Parkering finns intill badet.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong.

Strandbadet

Hitta hit: Vid Erstaviken på Strandallén. Ny stor och fin sandstrand, 70 meter badbryggor och en lekplats, gräsytor och klippor. Yttre bryggan är flyttad ett 10-tal meter ut och kommer endast att fungera som badbrygga. Man får simma dit, landgången är borttagen. Tyvärr görs detta på grund av omfattande skadegörelse.
Busshållplats:
Strandbadet.
Parkering: Parkering finns intill badet.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong.

Trinntorpsbadet

Hitta hit: Ligger vid Erstaviken, Breviksvägen/Tegelbruksvägen. Sandstrand med brygga.
Busshållplats:
Trinntorp.
Parkering: Parkering finns intill badet.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong. Restaurang finns cirka 200 meter från badplatsen.

Öringebadet

Hitta hit: Ligger vid Öringesjön, Öringe Strandväg. Sandstrand, brygga och klippor.
Busshållplats:
Öringe.
Parkering: Liten parkering finns intill badet.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong.

Badplatser som sköts av tomt- och villaägareföreningar

Följande bad underhålls av tomt- eller villaägareföreningar men ägs av kommunen. Kommunen utför ingen provtagning av badvattnets kvalitet på dessa badplatser, utom på Breviksbadet. Kommunen har en viss tillsyn av dessa bad, bland annat ser vi till att allt är helt och så dyker vi efter skrot.

Gimmerstabadet
Vid Albysjön, Alby sjöväg. Liten sand- och grässtrand.

Noretbadet
Vid Kalvfjärden, Noretvägen 40–42. Mindre klippbad, brygga.

Ällmorabadet
Vid Ällmorafjärden, Ällmoravägen 50–52. Liten sandstrand, brygga, torrklosett.

Breviksbadet
Vid Erstaviken, Öringhamnsvägen. Liten sandstrand, torrklosett.

Karta över Tyresös badplatser

Så sköts kommunens bad

På de kommunala badplatserna är badsäsongen från 1 juni till och med 31 augusti. Då finns det toaletter på badplatserna och regelbunden städning utförs.

Vi tar vattenprov på de kommunala badplatserna tre gånger per sommar, både i havsbad och insjöbad. Vattenproverna tas för kontrollera att det inte finns några föroreningar i vattnet. Proverna visar att Tyresös badvatten har högsta kvalitet.

På Havs- och vattenmyndighetens webbsida Badplatsen hittar du den senaste informationen om vattnet vid de badplatser där provtagning sker.

Badplatsenlänk till annan webbplats

Extra provtagning av Strandbadet och Öringesjön 2020

Vi har tagit extra prov på vattenkvaliteten Strandbadet och Öringesjön den 24 juni 2020 för att göra säkert att det är badbart vatten. Proven kom tillbaka med svar att vattnet är tjänligt och går att bada i.

Analysresultat Strandbadet

Analysresultat Öringesjön

Algblomning

Länsstyrelsen har aktuell information om algblomning vid badplatser vid Östersjön. Där finns tips och råd. Du kan också rapportera in iakttagelser om algblomning.

Vattnet i Östersjönlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 juli 2020
Upp