Badplatser och friluftsbad

Tyresö har många fina bad för dig som längtar efter ett dopp! På de kommunala badplatserna är badsäsongen från 1 juni till och med 31 augusti. Då finns det toaletter på badplatserna och regelbunden städning utförs.

barn som badar

Badplatser som sköts av kommunen

Albysjön

Hitta hit: Ligger vid Albysjön. Sandstrand, gräsytor, bryggor och hopptorn.
Busshållplats:
Nyfors (vissa turer under säsong Alby friluftsgård).
Parkering: Två parkeringar finns cirka 500 meter från badet, en med infart från Alby skogsväg och en med infart från Prästgårdsvägen.
Parkering för rörelsehindrade: 4 platser (två på varje parkering)

Tillgänglighet: Omklädningsrum, parkeringsplats 500 m, kiosk. Handikapptoaletter finns vid badplatsen. Badramp för rörelsehindrade med möjlighet att låna badrullstol (Hippocampe), se mer information under "Badrullstolar och ramp" nedan.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong. Café finns cirka 500 meter från badstranden.

Barnsjön

Hitta hit: Ligger vid Barnsjön, Banstigen söder om Farmarstigsområdet. Skogssjö, mindre bryggor, endast gång- och cykelväg fram till badet.
Busshållplats:
Marsvägen.
Parkering: Saknas.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong.

Hästhagsbadet

Hitta hit: Ligger vid Drevviken, Persuddevägen i Trollbäcken. Sandstrand.
Busshållplats:
Persuddevägen.
Parkering: Parkering finns cirka 200 meter från badplatsen
Parkering för rörelsehindrade: 1 plats
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong.

Kumlabadet

Hitta hit: Ligger vid Drevviken, Herrgårdsvägen i Trollbäcken. Kallas även Stenbadet. Sandstrand och bryggor.
Busshållplats:
Alléplan.
Parkering: Liten parkering 50 meter från badplatsen.
Service: Toalett och kiosk finns vid badplatsen under badsäsong.

Rakstabadet

Hitta hit: Ligger vid Albysjön på Rakstavägen. Liten sandstrand med brygga.
Busshållplats:
Tyresö kyrka, cirka 2 kilometer från badplatsen.
Parkering: Liten parkering finns intill badet.
Parkering för rörelsehindrade: 1 plats
Service: Torrklosett och kiosk finns under badsäsong.

Sandholmarna

Hitta hit: Ligger långt ut på Brevikshalvön vid slutet av Öringehamnsvägen. Klippor och liten sandstrand.
Busshållplats:
Saknas
Parkering: Parkering finns intill badet.
Parkering för rörelsehindrade: 2 platser.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong.

Strandbadet

Hitta hit: Vid Erstaviken på Strandallén. Stor och fin sandstrand, 70 meter badbryggor och en lekplats, gräsytor och klippor.
Busshållplats:
Strandbadet.
Parkering: Parkering finns intill badet.
Parkering för rörelsehindrade: 2 platser.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong.

Trinntorpsbadet

Hitta hit: Ligger vid Erstaviken, Breviksvägen/Tegelbruksvägen. Sandstrand med brygga.
Busshållplats:
Trinntorp.
Parkering: Parkering finns intill badet.
Parkering för rörelsehindrade: 2 platser.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong. Restaurang finns cirka 200 meter från badplatsen.

Öringebadet

Hitta hit: Ligger vid Öringesjön, Öringe Strandväg. Sandstrand, brygga och klippor.
Busshållplats:
Öringe.
Parkering: Liten parkering finns intill badet.
Parkering för rörelsehindrade: 1 plats.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong.

Badrullstol och ramp vid Albybadet

Nu finns det möjlighet att låna en Hippocampe vid badet i Alby friluftsgård. Hippocampe är en specialbyggd rullstol för dig som har rörelsenedsättning och som gör att du kan ta dig runt enklare i terrängen och även bada. Hippocampe går att låna vid badet i Alby friluftsgård i kanotbodarna.

För att det ska vara enklare att ta sig i vattnet med rullstol finns även en plastmatta på stranden som leder till en ramp ner i vattnet.

Utlåning
Plats: Kanotbodarna vid badet i Alby friluftsgård
Tid: 12.00-18.00 finns personal på plats under badsäsongen
Kostnad: gratis

Kvalitet på badvatten

Vi tar vattenprov på de kommunala badplatserna flera gånger per sommar, både i havsbad och insjöbad. Vattenproverna tas för kontrollera att det inte finns några föroreningar i vattnet. Proverna visar att Tyresös badvatten har högsta kvalitet.

På Havs- och vattenmyndighetens webbsida hittar du den senaste informationen om vattnet vid de badplatser där provtagning sker.

Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Badplatser och kvalitet på badvatten i Tyresö kommun Länk till annan webbplats.

Badplatser som sköts av tomt- och villaägareföreningar

Följande bad underhålls av tomt- eller villaägareföreningar men ägs av kommunen. Kommunen utför ingen provtagning av badvattnets kvalitet på dessa badplatser, utom på Breviksbadet.

Gimmerstabadet
Vid Albysjön, Alby sjöväg. Liten sand- och grässtrand.

Noretbadet
Vid Kalvfjärden, Noretvägen 40–42. Mindre klippbad, brygga.

Ällmorabadet
Vid Ällmorafjärden, Ällmoravägen 50–52. Liten sandstrand, brygga, torrklosett.

Breviksbadet
Vid Erstaviken, Öringhamnsvägen. Liten sandstrand, torrklosett.
Parkering för rörelsehindrade: 1 plats

Parkera bilen rätt – det kan rädda liv!

Parkera rätt vid badplatserna och blockera inte bommar och vägar. Det är viktigt för att räddningstjänsten ska komma fram. Felparkerade bilar kommer att bötfällas.

Om det är algblomning

Varmt väder kan leda till algblomning. Var uppmärksam, och undvik att bada om vattnet är grumligt eller färgat av ansamlingar av alger. Håll särskilt koll så att barn och hundar inte är vid vattnet.

Läs mer om algblomning

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 mars 2024