Badplatser och friluftsbad

Tyresö har insjöar och lång kuststräcka mot havet och dess vikar. Här finns, förutom natursköna strövområden, även fina badplatser.

Flicka på badstrand, Trinntorp.

Kommunala friluftsbad

Vi tar vattenprov på de kommunala badplatserna tre gånger per sommar, både i havsbad och insjöbad. Vattenproverna tas enligt badvattendirektiv för kontrollera att det inte finns några föroreningar i vattnet. Proverna visar att Tyresös badvatten har högsta kvalitet. Alla kommunala friluftsbad har toalett under badsäsongen.

Albybadet

Hitta hit: Ligger vid Albysjön. Sandstrand, gräsytor, bryggor och hopptorn.
Busshållplats:
Nyfors (vissa turer under säsong Alby friluftsgård).
Parkering: Parkering finns cirka 500 meter från badplatsen.
Tillgänglighet: Badramp för rörelsehindrade, handikapptoalett (500 m från badstranden), omklädningsrum, parkeringsplats 500 m, kiosk.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong. Servering med enkel mat samt fika finns cirka 500 meter från badstranden.

Barnsjön

Hitta hit: Ligger vid Barnsjön, Banstigen söder om Farmarstigsområdet. Skogssjö, mindre bryggor, endast gång- och cykelväg fram till badet.
Busshållplats:
Marsvägen.
Parkering: Saknas.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong.

Hästhagsbadet

Hitta hit: Ligger vid Drevviken, Persuddevägen i Trollbäcken. Sandstrand.
Busshållplats:
Nyfors (vissa turer under säsong Alby friluftsgård).
Parkering: Parkering finns cirka 200 meter från badplatsen
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong. Servering med enkel mat samt fika finns cirka 500 meter från badstranden.

Kumlabadet

Hitta hit: Ligger vid Drevviken, Herrgårdsvägen i Trollbäcken. Kallas även Stenbadet. Sandstrand och bryggor.
Busshållplats:
Alléplan.
Parkering: Liten parkering 50 meter från badplatsen.
Service: Toalett och kiosk finns vid badplatsen under badsäsong.

Rakstabadet

Hitta hit: Ligger vid Albysjön på Rakstavägen. Liten sandstrand med brygga.
Busshållplats:
Tyresö kyrka, cirka 2 kilometer från badplatsen.
Parkering: Liten parkering finns intill badet.
Service: Torrklosett finns under badsäsong.

Sandholmarna

Hitta hit: Ligger långt ut på Brevikshalvön vid slutet av Öringehamnsvägen. Klippor och liten sandstrand.
Busshållplats:
Saknas
Parkering: Parkering finns intill badet.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong.

Strandbadet

Hitta hit: Vid Erstaviken på Strandallén. Ny stor och fin sandstrand, 70 meter badbryggor och en lekplats, gräsytor och klippor.
Yttre bryggan är flyttad ett 10-tal meter ut och kommer endast att fungera som badbrygga. Man får simma dit, landgången är borttagen. Tyvärr görs detta på grund av omfattande skadegörelse.
Busshållplats:
Strandbadet.
Parkering: Parkering finns intill badet.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong.

Trinntorpsbadet

Hitta hit: Ligger vid Erstaviken, Breviksvägen/Tegelbruksvägen. Sandstrand med brygga.
Busshållplats:
Trinntorp.
Parkering: Parkering finns intill badet.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong. Restaurang finns cirka 200 meter från badplatsen.

Öringebadet

Hitta hit: Ligger vid Öringesjön, Öringe Strandväg. Sandstrand, brygga och klippor.
Busshållplats:
Öringe.
Parkering: Liten parkering finns intill badet.
Service: Torrklosett finns vid badplatsen under badsäsong.

Övriga bad

Följande bad underhålls av tomt- eller villaägareföreningar men ägs av kommunen. Kommunen utför ingen provtagning av badvattnets kvalitet på dessa badplatser, utom på Breviksbadet. Kommunen har en viss tillsyn av dessa bad, bland annat ser vi till att allt är helt och så dyker vi efter skrot.

Gimmerstabadet
Vid Albysjön, Alby sjöväg. Liten sand- och grässtrand.

Noretbadet
Vid Kalvfjärden, Noretvägen 40–42. Mindre klippbad, brygga.

Ällmorabadet
Vid Ällmorafjärden, Ällmoravägen 50–52. Liten sandstrand, brygga, torrklosett.

Breviksbadet
Vid Erstaviken, Öringhamnsvägen. Liten sandstrand, torrklosett.

Karta över Tyresös badplatser

Sidan publicerad av: Susanne Svidén
Senast uppdaterad: 15 mars 2018
Upp