Förening

För dig som driver förening eller letar efter en förening att vara med i.

Föreningsservice och föreningsstöd

 • Föreningar i Tyresö

  I Tyresö finns ett rikt föreningsliv. Över 200 föreningar har verksamhet inom kommungränserna. Är du intresserad av att gå med i någon förening kan du söka i föreningsregistret. Föreningar ansvarar själva för att lämna in aktuella uppgifter.
 • Starta en förening

  Här får du information, tips och råd om hur du startar en förening.
 • Föreningsservice

  Tyresö kommun erbjuder service till föreningslivet. Du kan boka föreningslokaler, annonsera gratis, kopiera protokoll och få råd och stöd i föreningsfrågor från våra handläggare.
 • Stöd och stipendier

  Kultur- och fritidsnämnden arbetar för ett allsidigt utbud av kulturupplevelser och fritidsaktiviteter i Tyresö. Därför är det möjligt att ansöka om ekonomiskt stöd för arrangemang, verksamhet och projekt.
 • Föreningsvärdar

  Fyra föreningar agerar värdar i Tyresö i tre olika geografiska områden i trygghetsskapande syfte.
 • Idéburet offentligt partnerskap

  Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är ett sätt för offentlig sektor och idéburna organisationer att arbeta tillsammans med utmaningar som ingen av dem kan lösa på egen hand. Tyresö kommun välkomnar idéburna organisationer att höra av sig med förslag för ett IOP.
Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 15 december 2022

Hitta på sidan