Idéburet offentligt partnerskap – IOP

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är ett sätt för offentlig sektor och idéburna organisationer att arbeta tillsammans med utmaningar som ingen av dem kan lösa på egen hand. Tyresö kommun välkomnar idéburna organisationer att höra av sig med förslag för ett IOP.

Ett IOP ger en möjlighet att tillsammans utforma tjänster och initiativ som är skräddarsydda för de utmaningar och möjligheter som finns. Båda parterna är likvärdiga i samarbetet, det finns alltså inte en beställare och en utförare.

Det som kännetecknar ett IOP med Tyresö kommun är att:

  • partnerskapet är ett samarbete mellan en eller flera idéburna organisationer och kommunen.
  • det syftar till att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål.
  • båda parter bidrar med resurser i form av till exempel tid, pengar eller lokaler.
  • föreningsbidrag eller upphandling inte är en lämplig form för samarbetet.

Startpunkten för ett IOP är en dialog mellan Tyresö kommun och den idéburna organisationen om den samhällsutmaning och de mål man vill samarbeta kring. Flera intresserade organisationer får delta i denna dialog.

Vill du diskutera en idé om ett IOP med Tyresö kommun? Kontakta samordnare Riisa Löfström

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 13 december 2023

Hitta på sidan