Föreningar i Tyresö

I Tyresö finns ett rikt föreningsliv. Över 200 föreningar har verksamhet inom kommungränserna. Är du intresserad av att gå med i någon förening kan du söka i föreningsregistret. Föreningar ansvarar själva för att lämna in aktuella uppgifter.

Basketträning

Hitta din förening

  • Föreningsregister

    I Tyresö finns ett rikt föreningsliv. Över tvåhundra föreningar har verksamhet inom kommungränsen. Sök i föreningsregistret om du vill gå med i någon förening. 
  • Redigera föreningsuppgifter

    Varje förening som finns med i Tyresö kommuns föreningsregister, kan gå in på webben och själva redigera sina föreningsuppgifter. Det är bra om det görs efter varje årsmöte. Att lämna in aktuella föreningsuppgifter är också ett villkor för att få kommunala bidrag och subventioner.
  • Föreningar inom det sociala området

    Inom socialtjänstens område finns ett antal idéburna organisationer som gör värdefulla insatser för medmänniskor och är viktiga komplement till socialtjänsten.
Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 december 2023

Hitta på sidan