Föreningar i Tyresö

I Tyresö finns ett rikt föreningsliv. Över 200 föreningar har verksamhet inom kommungränserna. Är du intresserad av att gå med i någon förening kan du söka i föreningsregistret. Föreningar ansvarar själva för att lämna in aktuella uppgifter.

Basketträning

Hitta din förening

  • Föreningsregister

    I Tyresö finns ett rikt föreningsliv. Över tvåhundra föreningar har verksamhet inom kommungränsen. Sök i föreningsregistret om du vill gå med i någon förening. 
  • Redigera föreningsuppgifter

    Varje förening som finns med i Tyresö kommuns föreningsregister loggar in själv och redigerar sina föreningsuppgifter.
  • Föreningar inom det sociala området

    Inom socialtjänstens område finns ett antal idéburna organisationer som gör värdefulla insatser för medmänniskor och är viktiga komplement till socialtjänsten.
Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2024

Hitta på sidan