Stöd och stipendier

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för ett allsidigt utbud av kulturupplevelser och fritidsaktiviteter i Tyresö. Därför är det möjligt att ansöka om ekonomiskt stöd för arrangemang, verksamhet och projekt.

Några av stöden kan sökas av föreningar och studieförbund, några av privatpersoner. Här kan du läsa mer om de olika stödformerna, vilka regler som finns samt hur du gör din ansökan.

Läs om kommunens stöd och stipendier

 • Lokalt aktivitetsstöd (Lok)

  Aktivitetsstödet är till för att föreningarna ska kunna erbjuda ett stort och varierat utbud av barn- och ungdomsaktiviteter. Sista ansökningsdagar för att söka lokalt aktivitetsstöd är 25 augusti och 25 februari. Du ansöker via Aktivitetskort på nätet (ApN).
 • Lokalbidrag

  Lokalbidrag kan sökas av föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet men av olika anledningar inte kan vara i subventionerade kommunägda lokaler.
 • Projektbidrag

  Projektbidraget ska bidra till utveckling, nysatsningar och förnyelse eller fungera som ett startbidrag för nybildad förening. Bidraget kan sökas löpande under året.
 • Verksamhetsbidrag

  Föreningar som gagnar Tyresös natur- och kulturarv kan ansöka om verksamhetsbidrag. Sista ansökningsdag är den 30 november.
 • Mångfaldsbidrag

  Föreningar kan söka mångfaldsbidrag för att öka delaktigheten i Tyresös föreningsliv och göra det möjligt för fler att få en aktiv fritid.
 • Enstaka bidrag

  Kultur- och fritidsnämnden kan erbjuda föreningar ekonomiskt stöd i enstaka och särskilda fall.
 • Bidrag för öppen verksamhet

  Bidraget syftar till att stötta föreningar som bedriver öppen verksamhet utan krav på medlemskap. Verksamheten som man söker bidrag för ska vara tidsbegränsad.
 • Studieförbundsbidrag

  Studieförbund kan söka bidraget som syftar till att stärka och utveckla demokratin och höja bildningsnivån i samhället. Ansökan görs för föregående verksamhetsår och ska vara inlämnad till kommunen senast den 1 april året efter.
 • Kulturbidrag - bidrag till enstaka kulturarrangemang

  Bidraget kan sökas av föreningar och studieförbund som anordnar offentliga program med kulturellt innehåll riktade till allmänheten. Sista ansökningsdag är 15 april och 15 oktober.
 • Kulturstipendier

  Tyresö kommuns kulturstipendier kan sökas varje år av kulturellt verksamma personer i kommunen. Ansökan för 2024 är stängd, välkommen att söka 2025 när anmälan öppnar i januari.
 • Idépeng

  Är du mellan 15 och 25 år och har en bra idé som du vill förverkliga? Då kan du söka idépeng hos kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun.
 • Ekonomiskt stöd till föreningar inom det sociala området

  Idéburna organisationer inom socialtjänstens områden kan söka ekonomiskt stöd från arbetsmarknads- och socialnämnden eller äldre- och omsorgsnämnden. Ansökningsperioden löper mellan november och januari.
 • Integrationsbidrag

  Föreningar kan söka integrationsbidrag för att kunna genomföra insatser som främjar integration mellan människor i kommunen.
 • Tillgång till kommunala anläggningar och lokaler

  Föreningar har möjlighet att hyra kommunala lokaler för sin verksamhet.
Sidan publicerad av: kulturen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 april 2024

Hitta på sidan