Lokalbidrag

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet men av olika anledningar inte kan vara i subventionerade kommunägda lokaler.

Bidragets syfte

Syftet är att möjliggöra för föreningar att bedriva barn- och ungdomsverksamhet som av olika anledningar inte kan bedrivas i subventionerade kommunägda lokaler, förhyrd lokal eller egen lokal.

Vilka kan söka?

Föreningar som både uppfyller kraven i de allmänna bestämmelserna och de villkor som gäller för lokalbidraget.

Allmänna bestämmelser

– utdrag ur kulturnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund.

Villkor

Bidraget beviljas till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna och för verksamhet som uppfyller bidragets syfte.

Rätten till lokalbidraget ges till föreningar som kultur- och fritidsnämnden bedömer inte kan bedriva sin regelbundna barn- och ungdomsverksamhet i kommunägda lokaler så som skolor, fritids-, frilufts- och föreningsgårdar samt idrottsanläggningar, utan har behov av en annan lokal som finns inom kommunen eller i närområdet.

Lokalbidraget betalas ut som ett fastställt belopp som beviljas per deltagare som medverkar i sammankomster som sker i föreningens regi. För att ett deltagartillfälle ska vara lokalbidragsberättigat ska även villkoren för lokalt aktivitetsstöd vara uppfyllda.

Ansökan

Föreningen ansöker om rätt till lokalbidrag via e-tjänst. Ansökan ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som lokalbidraget avser samt en redogörelse för varför verksamheten inte kan bedrivas i kommunägda lokaler.

För att vara säker på att ansökan om att erhålla lokalbidrag ska hinna beredas och behandlas av kultur- och fritidsnämnden behöver en fullständig ansökan vara inlämnad senast 6 veckor inför nästkommande nämndsammanträde.

Se kultur- och fritidsnämndens möteskalendern Länk till annan webbplats.

Redovisning

Redovisningen sker i och med att föreningarna rapporterar deltagar- och närvarostatistik avseende lokalt aktivitetsstöd till kommunen.

Lokalt aktivitetsstöd

Utbetalning

  • För sammankomster 1 januari–30 juni sker utbetalning i september samma år.
  • För sammankomster 1 juli–31 december sker utbetalning i mars året efter. 
Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 september 2023