Verksamhetsbidrag

Föreningar som gagnar Tyresös natur- och kulturarv kan ansöka om verksamhetsbidrag. Sista ansökningsdag är den 30 november.

Bidragets syfte

Syftet med verksamhetsstödet är att stödja och säkra fortlevnaden för föreningar som bedriver verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde som kultur- och fritidsnämnden bedömer gagnar Tyresö kommuns natur- och kulturarv.

Vilka kan söka?

Föreningar som både uppfyller kraven i de allmänna bestämmelserna och de villkor som gäller verksamhetsbidraget.

Allmänna bestämmelser

– utdrag ur kulturnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund.

Villkor

Bidraget beviljas till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna och för verksamhet som uppfyller bidragets syfte. Utöver det behöver föreningen uppfylla följande villkor:

  • Föreningen bedriver kontinuerlig verksamhet
  • Föreningens verksamhet är öppen för allmänheten eller bedöms som samhällsnyttig och kommer Tyresö kommuns medlemmar till gagn
  • Föreningen kan inte beviljas lokalt aktivitetsstöd.

Ansökan

Föreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag en gång per år. Ansökan görs för nästkommande verksamhetsår och ska vara inlämnad till kommunen senast den 30 november året före. Föreningen ansöker om bidraget elektroniskt via e-tjänst. Till ansökan ska föreningen bifoga fjolårets årsredovisning, verksamhetsberättelse samt en verksamhetsplan för det året föreningen ansöker om verksamhetsbidrag för.

Redovisning

Föreningen redovisar bidraget för kommunen genom att fylla i anvisad e-tjänst. Redovisning via e-tjänsten ska lämnas in till kommunen senast tre månader efter det att föreningens årsredovisning och verksamhetsberättelse (för det verksamhetsår som föreningen har beviljats verksamhetsbidrag) har sammanställts och godkänts vid föreningens årsmöte.

Utbetalning

Pengarna betalas ut i samband med beviljad ansökan.

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 september 2023