Verksamhetsbidrag för natur- och kulturverksamhet

Föreningar som gagnar Tyresös natur- och kulturarv kan ansöka om verksamhetsbidrag. Sista ansökningsdag är den 30 november.

Bidragets syfte

Syftet med verksamhetsstödet är att stödja och säkra fortlevnaden för föreningar som bedriver verksamhet, inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, som bidrar till att tillgängliggöra Tyresös natur och kulturmiljöer eller som gagnar Tyresö natur- och kulturliv.

Vilka kan söka?

Föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna.

Villkor

Bidraget beviljas till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna och för verksamhet som uppfyller bidragets syfte. Utöver det behöver föreningen uppfylla följande villkor:

  • Föreningen bedriver kontinuerlig verksamhet.
  • Föreningens verksamhet är öppen för allmänheten eller bedöms som samhällsnyttig och kommer Tyresö kommuns medlemmar till gagn.
  • Föreningen kan inte beviljas Lokalt aktivitetsstöd (LOK).

Ansökan

Föreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag en gång per år. Ansökan görs för nästkommande verksamhetsår och ska vara inlämnad till kommunen senast den sista november året före. Föreningen ansöker om bidraget via e-tjänst. Till ansökan ska föreningen bifoga underlag som styrker behovet av bidrag.

Redovisning

Ingen redovisning krävs.

Utbetalning

Pengarna betalas ut i samband med beviljad ansökan.

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 april 2024