Enstaka bidrag

Kultur- och fritidsnämnden kan erbjuda föreningar ekonomiskt stöd i enstaka och särskilda fall.

Bidragets syfte

Bidraget möjliggör för kultur- och fritidsnämnden att erbjuda föreningar ekonomiskt stöd i enstaka och särskilda fall.

Vilka kan söka?

Föreningar som både uppfyller kraven i de allmänna bestämmelserna och de villkor som gäller för enstaka bidrag.

Allmänna bestämmelser

Villkor

Bidraget beviljas till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna och för verksamhet som uppfyller bidragets syfte.

Ansökan

Föreningen ansöker om bidraget via e-tjänst. Ansökan ska innehålla beskrivning av vad man söker bidrag för, syfte, målgrupp, kostnadskalkyl, finansiering samt sökt belopp. Om föreningen önskar att bidraget ska betalas ut i förskott så anges det i ansökan.

För att vara säker på att ansökan ska hinna beredas och behandlas av kultur- och fritidsnämnden behöver en fullständig ansökan vara inlämnad senast 6 veckor inför nästkommande nämndsammanträde.

Kultur- och fritidsnämndens möteskalender Länk till annan webbplats.

Redovisning

Villkoren för redovisning formuleras under handläggningsprocessen i dialog med den sökande föreningen. Kontakta enheten om du har frågor om vilken redovisning som du förväntas lämna in.

Utbetalning

Pengarna betalas ut efter att föreningen lämnat in redovisningen och den blivit godkänd av kultur- och fritidsnämnden, såvida inte kultur- och fritidsnämnden beslutat annat när ansökan om bidrag beviljades.

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 april 2024