Integrationsbidrag

Föreningar kan söka integrationsbidrag för att kunna genomföra insatser som främjar integration mellan människor i kommunen.

Integrationsbidraget utgår från etableringsersättningen.

Bidragets syfte

Syftet med integrationsbidraget är att stötta insatser som främjar integration mellan människor i kommunen.

Vilka kan söka?

Insamlingsorganisationer, föreningar och studieförbund som i övrigt uppfyller de allmänna bestämmelserna för bidragsberättigade föreningar och studieförbund.

Allmänna bestämmelser – utdrag ur kulturnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund.

Villkor

Bidraget beviljas till insamlingsorganisationer, föreningar och studieförbund som uppfyller de allmänna bestämmelserna för bidragsberättigade föreningar och studieförbund och för verksamhet som uppfyller bidragets syfte.

Bidrag kan beviljas för löner och löneliknande förmåner.

Bidrag som utgår från etableringsersättningen utgår däremot inte för sådan verksamhet som studieförbunden är berättigade att söka studieförbundsbidrag för.

Ansökan

Föreningen ansöker om bidraget via e-tjänst. Ansökan ska innehålla beskrivning av aktiviteten, dess syfte, dess målgrupp, kostnadskalkyl, finansiering samt sökt belopp.

Ansökan på e-tjänstportalen Länk till annan webbplats.

Redovisning

Villkoren för redovisning formuleras under handläggningsprocessen i dialog med den sökande parten.

Utbetalning

Pengarna betalas ut i samband med beviljad ansökan.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 12 september 2023