Ekonomiskt stöd till föreningar inom det sociala området

Idéburna organisationer inom socialtjänstens områden kan söka ekonomiskt stöd från arbetsmarknads- och socialnämnden eller äldre- och omsorgsnämnden. Ansökningsperioden löper mellan november och januari.

Organisationen ska komplettera nämndens verksamheter

I budget finns ett årligt anslag att dela ut till idéburna organisationer och föreningsstödet kan beviljas organisationer som kompletterar nämndens verksamheter. Ett frivilligt socialt arbete ska utgöra grunden i arbetet. Verksamheten ska rikta sig till målgrupper inom nämndens område och verksamhetens innehåll ska överensstämma med nämndens mål.

Syftet med ekonomiskt stöd till idéburna organisationer är att möjliggöra för socialt engagerade organisationer att verka i Tyresöbornas intressen och som komplement till nämndens verksamheter. Syftet med det ekonomiska stödet är också att
inspirera till förnyelse och utveckling. Det ekonomiska stödet delas ut efter de riktlinjer som respektive nämnd har fastställt. Du hittar riktlinjerna i sin helhet under "relaterad information" längst ner på sidan.

Ansökan

Detta gäller för att söka ekonomiskt stöd från arbetsmarknads- och socialnämnden eller äldre- och omsorgsnämnden:

  • Sista ansökningsdag är 31 januari.
  • Besked om stöd beviljats lämnas i slutet av februari.
  • Utbetalning av stödet sker tidigast i mars, efter det att föreningen lämnat in årsmöteshandlingar avseende nuvarande år.
  • Om föreningen beviljas föreningsbidrag ska verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse från föregående år lämnas in innan utbetalning kan göras.

Frågor? Här hittar du kontaktuppgifter

Föreningsstöd inom arbetsmarknads- och socialnämndens område

Föreningsstöd inom äldre- och omsorgsnämndens område

Frågor om stödet besvaras av Aila Thorsander, aila.thorsander@tyreso.se

Tel: 08-578 292 13

Frågor om stödet besvaras av Sofia Bågander, sofia.bagander@tyreso.se
Tel: 08-578 294 84

Ansökan skickas till:

Aila Thorsander

arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Tyresö kommun

135 81 Tyresö

Ansökan skickas till:

Sofia Bågander

äldre- och omsorgsförvaltningen

Tyresö kommun

135 81 Tyresö


Inom socialtjänstens område finns flera idéburna organisationer som gör värdefulla insatser för medmänniskor och är viktiga komplement till socialtjänsten.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 28 november 2023