Idépeng

Är du mellan 15 och 25 år och har en bra idé som du vill förverkliga? Då kan du söka idépeng hos kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun.

En idépeng kan du söka för att ordna ett arrangemang eller projekt, stort som smått, inom idrott, teater, film, foto, konst, dans och mycket mer. Särskild tonvikt läggs vid projekt som bygger på ungas delaktighet, eget skapande och förmåga att nå grupper som inte brukar delta i föreningsliv eller organiserad kursverksamhet.

Vem kan söka?

Idépengen är till för ungdomar mellan 15 och 25 år. Du kan söka ensam eller tillsammans med andra. Det är viktigt att idén kommer från ungdomar och att de söker själva. Den som söker är ansvarig för pengarna och måste bo och vara skriven i Tyresö. Inga föreningar kan ansöka, för dem finns andra bidrag. Pengen är tänkt som ett bidrag till kostnader för att genomföra idéen.

Hur mycket kan du söka?

Du kan söka max 10 000 kronor. Bidraget förutsätter att det finns medel kvar.

Vad krävs för att arrangemanget ska kunna genomföras?

  • Det ska vara drogfritt.
  • Även barn och ungdomar som inte är med och arrangerar ska kunna ta del av arrangemanget.
  • Det ska äga rum i Tyresö kommun.
  • Det genomförs på fritiden och skall inte ha något vinstsyfte.
  • Det ska drivas eller initieras av ungdomar mellan 15 och 25 år.
  • Om verksamheten behöver ha någon form av tillstånd, söks detta av arrangören.
  • Om du är under 18 år krävs målsmans underskrift innan bidraget kan betalas ut. Ansöker gör du ändå via e-tjänsten, och om bidraget beviljas kontaktas målsman.

Ekonomi och uppföljning

När ansökan är godkänd är det projektgruppen som är ansvariga för att redovisa kvitton för inköp som gjorts. Även en enkel rapport ska lämnas in senast 60 dagar efter genomförandet.

Blir projektet av någon anledning inte genomfört, eller om de redovisade kostnaderna inte uppgår till det beviljade beloppet blir du som ansökt återbetalningsskyldig.

Beslut

Målsättningen är att du ska få besked inom 3 veckor. Beslut om idépeng tas av kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Sidan publicerad av: kulturen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 april 2020