Studieförbundsbidrag

Studieförbund kan söka bidraget som syftar till att stärka och utveckla demokratin och höja bildningsnivån i samhället. Ansökan görs för föregående verksamhetsår och ska vara inlämnad till kommunen senast den 1 april året efter.

Bidragets syfte

Syftet med studieförbundsbidraget är att:

  1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald, människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

Vilka kan söka?

Studieförbund som uppfyller de allmänna bestämmelserna för studieförbund. I riktlinjerna för stöd till föreningar och studieförbund kan du läsa mer om vad som krävs för att betraktas som en bidragsberättigad förening (länk till riktlinjerna).

Villkor

Bidrag utgår endast till verksamhet som genomförts i Tyresö kommun och huvudsakligen riktar sig till Tyresö kommuns medborgare. Bidrag utgår endast för deltagare över 13 år.

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupper för studieförbundsbidrag är arbetssökande, personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättning.

Studieförbundsbidrag utgår med en viss summa per bidragsberättigad studietimme. Något grundbelopp betalas inte ut.

Följande undantag reglerar hur de rapporterade studietimmarna räknas:

  • Om fler än hälften av deltagarna vid ett bidragsberättigat studietillfälle är personer med utländskbakgrund eller arbetssökande, och verksamheten innefattade särskilda insatser för målgruppen så multipliceras antalet studietimmar med 2.
  • Om fler än hälften av deltagarna vid ett bidragsberättigat studietillfälle har en funktionsnedsättning, och verksamheten innefattade särskilda insatser för målgruppen så multipliceras antalet studietimmar med 2,5.
  • Om det bidragsberättigade studietillfället var en folkbildningsverksamhet (till skillnad från en studiecirkel) halveras antalet studietimmar.
  • Vilket bidragsbelopp som utgår per timme påverkas av vilket ämnesområde den beräknade verksamheten berör. När studieförbunden rapporterar in sin verksamhet ska den kategoriseras enligt Studieförbundens ämneskategorisering (2016):

0 Allmän utbildning

1 Pedagogik och lärarutbildning

2 Humaniora och konst

3 Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration

4 Naturvetenskap, matematik och data

5 Teknik och tillverkning

6 Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

7 Hälso- och sjukvård samt social omsorg

8 Tjänster

9 Okänd

  • För verksamhet som kategoriseras som 1 eller 9 utgår 16 kronor per studietimme.
  • För verksamhet som kategoriseras som 0,2–8 utgår 29,50 kronor per studietimme.
  • Om en majoritet av de som deltagit i en viss verksamhet tillhör någon av kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupper för studieförbundsbidrag utgår 48 kronor per studietimme oavsett vilken kategori verksamheten kategoriserades som.

Ansökan

Studieförbundet ansöker om studieförbundsbidraget en gång per år. Ansökan görs för föregående verksamhetsår och ska vara inlämnad till kommunen senast den första april året efter.

Till ansökan ska föreningen bifoga de senaste fastställda föreningsuppgifterna (verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning samt ett intyg från studieförbundets verksamhetsredovisning (STUV).

Ansökan om studieförbundsbidrag sker genom Tyresö kommuns e-tjänst:

E-tjänst till ansökan om studieförbundsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:

fritid@tyreso.se

Redovisning

Redovisningen sker i och med att studieförbunden rapporterar sin verksamhet till kommunen, vilket görs i samband med ansökan.

Utbetalning

Pengarna betalas ut efter att föreningen lämnat in redovisningen och den blivit behandlad.

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 mars 2024