Tillgång till kommunala anläggningar och lokaler

Föreningar har möjlighet att hyra kommunala lokaler för sin verksamhet.

Stödets syfte

Syftet är att stötta föreningslivet genom att erbjuda möjligheten att bedriva verksamhet i bokningsbara kommunala anläggningar och lokaler. Vissa föreningar har rätt att hyra anläggningen/lokalen till en subventionerad kostnad.

Fördelning av återkommande tider i lokaler och anläggningar

Inför varje säsong tilldelas aktiva föreningar tillgång till återkommande tider i kommunens bokningsbara anläggningar och lokaler för den aktuella säsongen. Efter att tidsfördelningen är gjord kan föreningar, organisationer, företag och privatpersoner lämna in en bokningsförfrågan gällande resterande tider.

Vilka omfattas av tidfördelningen?

För att omfattas av tidfördelningen ska föreningen uppfylla de allmänna bestämmelserna för vad som anses vara en bidragsberättigad förening. I övrigt ska föreningen följa Tyresö kommuns vid var tid gällande bestämmelser och villkor avseende uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler.

Tidsfördelningsprincip

Tidsfördelningsprincipen reglerar hur kommunen prioriterar att fördela tillgången till tider till föreningar.

Tillgång till tider i anläggningar/lokaler erbjuds i första hand till föreningar som bedriver sådan verksamhet som anläggningen/lokalen är avsedd för.

Tidfördelningen ska främja förutsättningar för verksamhet som riktar sig till barn- och unga samt personer med funktionsnedsättning.

Fördelningen av tillgång till tider i idrottsanläggningar ska främja förutsättningar för föreningar som har elitverksamhet.

Fördelningen av tillgång till tider i Kvarnhjulets lokaler under dagtid ska främja förutsättningar för verksamhet som riktar sig mot pensionärer.

Villkor

Föreningarna ska generellt fördela tilldelade tider inom sin verksamhet enligt följande principer:

  • träningstider för barn och ungdomsgrupper (7-20 år) ska prioriteras tidigare på kvällen än träningstider för vuxna.
  • verksamhet för personer med funktionsnedsättningar ska prioriteras.

Föreningen ska meddela kultur- och fritidsförvaltningen när de inte använder sina tilldelade tider, oavsett om det handlar om enstaka tillfällen, längre perioder eller en hel säsong.

Ansöka om att hyra kommunala anläggningar och lokaler

Föreningar behöver inte ansöka om att ingå i tidsfördelningen, berörda föreningar ingår automatiskt om de uppfyller kriterierna.

I samband med tidfördelningen inför kommande säsong kan föreningar ansöka om att hyra Tyresö kommuns bokningsbara anläggningar och lokaler för idrottsarrangemang, detta sker via e-tjänst. Kultur- och fritidsförvaltningen fastställer inför varje säsong tidpunkter för när ansökan senast ska vara insänd.

Föreningar kan ansöka om att hyra anläggningar och lokaler vid enstaka eller återkommande tillfällen genom att göra en bokningsförfrågan via webben.

Boka lokal

Subventionerade lokaler

Ideella föreningar, studieförbund och organisationer vars huvudsakliga verksamhet är av stödjande karaktär samt intresseorganisationer, som i övrigt uppfyller allmänna bestämmelser, omfattas av föreningstaxa. Ovan nämnda organisationer kan därmed hyra bokningsbara kommunala anläggningar och lokaler till subventionerad kostnad.

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 april 2024