Kulturstipendier

Tyresö kommuns kulturstipendier kan sökas varje år av kulturellt verksamma personer i kommunen.

gitarrist

Här kan du som utövar kulturell verksamhet inom konst, musik, litteratur, teater, dans, film, foto eller som på annat sätt främjar kulturell verksamhet i kommunen ansöka om kulturstipendium.

Du kan ansöka om kulturstipendium en gång per år och ansökan ska lämnas in till kommunen mellan 1 januari–30 mars. Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad du söker kulturstipendiet till samt en beskrivning av dig själv och din verksamhet.

Under relaterad information längst ner på sidan hittar du de senaste årens stipendiater.

Riktlinjer för kulturstipendier

Bestämmelserna som gäller för utdelning av kulturstipendier i Tyresö är fastställda av kultur- och fritidsnämnden.

Målsättningen med kultur- och fritidsnämndens kulturstipendium

Kultur och fritidsnämnden delar ut kulturstipendium i syfte att stimulera kommunens kulturella liv och fungera som uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer med anknytning till kommunen.

Vilka kan tilldelas kulturstipendium

Stipendier kan tilldelas personer som utövar kulturell verksamhet inom konst, musik, litteratur, teater, dans, film, foto eller som på annat sätt främjar kulturell verksamhet i kommunen. För att kvalificera som kulturstipendiat ska personen vara utbildad (alternativt vara under utbildning) eller ha dokumenterad erfarenhet inom ett kulturellt område samt ha en anknytning till kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att tilldela kulturstipendium till personer som ej själva lämnat ansökan.

Bedömning

Beslutet om vem som tilldelas kulturstipendium baseras på kultur- och fritidsnämndens bedömning om vad sökande ifråga har tillfört eller kan tillföra Tyresös kulturliv.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om tolkning och tillämpning av dessa riktlinjer inom ramen av kommunfullmäktige årligen anslagna medel.

Ansökan

Ansökningsperioden för kulturstipendier är mellan 1 januari -30 mars. Ansökan ska vara inlämnad till kommunen senast den 30 mars. Ansökan ska lämnas in elektroniskt via e-tjänst. Till ansökan kan bifogas referensmaterial (som bilder, texter med mera) som sökande anser relevanta för ansökan.

Utbetalning

Kulturstipendiet betalas ut efter att de ansökande har informerats om beslutet.

Ytterligare information

För mer information om föreningsstödet, kontakta kulturenheten.
Telefon: 08-578 291 00
E-post: kulturen@tyreso.se

Sidan publicerad av: kulturen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 december 2023