Kulturstipendier

Tyresö kommuns kulturstipendier kan sökas varje år av kulturellt verksamma personer i kommunen. Sista ansökningsdag är den 31 januari.

Bestämmelser

Bestämmelserna som gäller för utdelning av kulturstipendier i Tyresö är fastställda av kultur- och fritidsnämnden § 39/2005.

§ 1
Kulturstipendier fördelas ur belopp fastställt av Tyresö kommunfullmäktige genom årligt anslag. Stipendierna fördelas av kultur- och fritidsnämnden i enlighet med vad nedan angives.

§ 2
Kulturstipendierna har till syfte:

- att stimulera kommunens kulturella liv och
- att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen.

§ 3
Stipendier kan utgå till personer som utövar kulturell verksamhet inom konst, musik, litteratur, teater, dans, film, foto med mera eller som på annat sätt främjar kulturell verksamhet i kommunen.

§ 4
Inbjudan att söka stipendium utannonseras i november. Senast den 31 januari 2020 ska ansökningshandlingarna vara kommunen tillhanda.

Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att tilldela stipendier till personer som ej själva lämnat ansökan.

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 29 april 2020
Upp

Hitta på sidan