Bidrag för öppen verksamhet

Bidraget syftar till att stötta föreningar som bedriver öppen verksamhet utan krav på medlemskap. Verksamheten som man söker bidrag för ska vara tidsbegränsad.

Bidragets syfte

Syftet med bidraget för öppen verksamhet är att möjliggöra för föreningar att bedriva öppen verksamhet, utan krav på medlemskap, som riktar sig till kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupper.

Nämndens målgrupp är främst barn och ungdomar. Andra prioriterade målgrupper är unga som upplever utanförskap, personer med funktionsnedsättningar samt personer som är nyanlända i Sverige.

Vilka kan söka?

Föreningar som både uppfyller kraven i de allmänna bestämmelserna och de villkor som gäller för bidraget för öppen verksamhet.

Allmänna bestämmelser

Villkor

Bidraget beviljas till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna och för verksamhet som uppfyller bidragets syfte. Verksamheten som bidraget söks för ska vara tidsbegränsad.

Ansökan

Föreningen ansöker om bidraget via e-tjänst. Ansökan ska innehålla beskrivning av aktiviteten, dess syfte, dess målgrupp, kostnadskalkyl, finansiering samt sökt belopp. Om föreningen önskar att bidraget ska betalas ut i förskott så anges det i ansökan.

För att vara säker på att ansökan ska hinna beredas och behandlas av kultur- och fritidsnämnden behöver en fullständig ansökan vara inlämnad senast 6 veckor inför nästkommande nämndsammanträde.

Kultur- och fritidsnämndens möteskalender Länk till annan webbplats.

Redovisning

Föreningen redovisar bidraget för kommunen genom att fylla i anvisad e-tjänst. E‑tjänsten ska lämnas in till kommunen senast tre månader efter att aktiviteten genomfördes. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur aktiviteten genomfördes, hur den uppfyllde sitt syfte och nådde den avsedda målgruppen, samt en ekonomisk redovisning.

Utbetalning

Pengarna betalas ut efter att föreningen lämnat in redovisningen och den blivit godkänd av kultur- och fritidsnämnden, såvida inte kultur- och fritidsnämnden beslutat annat när ansökan om bidrag beviljades.

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 april 2024