Dyviks naturreservat

Reservatet är beläget långt ut på Brevikshalvön och beläget mot Ällmorafjärden. Dyviks naturreservat består av en bergsrygg och skogsmark samt till en mindre del av vatten tillhörande Ällmorafjärden.

Tältning och eldning/grillning är inte tillåtet i reservatet.

Naturreservatet bildat år
1960
Reservatet instiftades 1962 och länsstyrelsen har tillsynen över området.

Areal
Cirka 6 hektar

Naturreservatsförvaltare
Markägaren

Markägare
Enskild (Thyréus stiftelse)

Läs om naturreservatet i naturinventeringen

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 25 februari 2021

Hitta på sidan