Tyresta nationalpark och naturreservat

Här finns den största och finaste urskogen söder om Dalälven, gott om vandringsleder och attraktiva rastplatser. Gammelskogen har en särpräglad skönhet och är en fristad för många ovanliga växt- och djurarter. Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden.

I Tyresta nationalpark är tältning/övernattning och eldning endast tillåten vid eldrastplatserna. I naturreservatet som omger nationalparken får du tälta max två dygn, men endast elda/grilla på iordningsställda eldrastplatser. Karta, besöksinformation och föreskrifter i reservatet och nationalparken hittar du på Tyrestas webbplatslänk till annan webbplats

Tyresta by

Tyresta by har haft en bofast befolkning åtminstone sedan 1300-talet då byn nämns i skrift för första gången. Under 1800-talet fick byn sin nuvarande struktur när några av gårdarna flyttades från den centrala kullen till dagens lägen. T ex är både Lillgården och Dahlgrensgården nedmonterade och uppbyggda igen på sina nya respektive platser.

Folklivsforskaren Sigurd Erixon fann Tyresta by på 1930-talet och betraktade det lilla samhället som värdefullt just för sin vardagliga prägel. Idag är strukturen från denna tid fortfarande kvar och gärdsgårdar har satts upp igen för att påminna om äldre dagars utseende.

Tyrestas historia

Tyrestaskogen uppmärksammades första gången 1929, i samband med att den dåvarande ägaren Ivar Kreuger planerade stora avverkningar. Avverkningarna stoppades och 1936 övertygades Stockholms stad om vikten av att köpa skogen i syfte att bevara den för framtiden.

1948 köptes även den angränsande Åvafastigheten. Under 1970-talet föreslogs att urskogsdelen skulle bli naturreservat. En kraftig opinion mot avverkningar i slutet av 1970-talet växte fram.

1986 avsattes området Tyresta-Åva som naturreservat efter att varit ett interremistiskt reservat i sex år. Den 13 september 1993 invigdes Tyresta nationalpark, som består av urskogsdelen av området plus resterande delar av Åvafastigheten.

Stor skogsbrand i Tyresta i augusti 1999

Den 1 augusti 1999 utbröt en stor och svårsläckt skogsbrand centralt i de mest värdefulla urskogsområdena inom nationalparken. Det tog drygt en vecka att släcka branden.

Förutom insatser från Södertörns med flera brandförsvarsförbund krävdes även en stor och avgörande insats av militär personal och material från dåvarande regementet P10 i Strängnäs. Utrustning lånades in från brandförsvar runt om i Sverige.

De närmaste åren efter branden utfördes omfattande forskning på brandens effekter på ekosystemen

Tyresta nationalpark och naturreservat ligger i Haninge och Tyresö kommuner.

Naturreservatet bildat år
Invigdes den 13 september 1993

Areal
Nationalparken: 1964 hektar, varav 90 hektar är vattenområden.
Naturreservatet: 2730 hektar, varav 330 hektar är vattenområden.  

Markägare
Nationalparken: Naturvårdsverket (staten)
Naturreservatet: Stockholms stad

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 25 februari 2021

Hitta på sidan