Elljusspår och motionsspår

Det finns både elljusspår och obelysta motionsspår i naturen omkring Alby friluftsgård och i terrängen runt Barnsjön.

Ett par som springer och en bebis i vagn.

Elljusspår och motionsspår i Alby

I terrängen norr om Alby friluftsgård finns elljusspår med tre olika sträckningar; de är 1 km, 1,6 km samt 4 km långa. Belysningen är tänd mellan kl 05.30 och kl 22.00 och endast släckt i dagsljus. Alla spår startar vid utegymmet som ligger intill parkeringen, Alby skogsväg.

Förbättringsarbete av elljusspåret söder om Alby

Vi byter ut belysningen och förbättrar underlaget längs elljusspåret (2-kilometersslingan) söder om Alby friluftsgård. Arbetet pågår hela våren och beräknas vara klart under sommaren 2019. Spåret är öppet för motionärer under arbetets gång.

Den nya belysningen är mer energieffektiv och miljövänlig. De nya stolparna placeras tätare och det blir ett jämnare ljus längs med motionsslingan. För att ge plats åt stolparna röjer vi sly vid sidan av spåret. Den gamla belysningen byts i takt med att ny belysning anläggs.

Spåret behåller sin ursprungliga bredd. Sly och gräs som vuxit in över spåret tas bort.

Tidigare har vissa sträckor av spåret blivit blöta under delar av året. Genom av dika ur, lägga nya rör och justera ytskikt kommer detta problem att försvinna.

Vi får en mer hållbar beläggning som också gör att spåret blir mer löpvänligt för våra motionärer. I förlängningen innebär det att kommunens underhållsarbete underlättas.

Förbättringsarbetet är en del av projektet Attraktiva Alby.

Har du frågor? Kontakta fritid@tyreso.se

Elljusspår vid Barnsjön

I terrängen runt Barnsjön i Trollbäcken finns ett belyst motionsspår med två olika sträckningar, 1,2 km och 2,3 km. De kan kombineras till en 3,5 km lång slinga. Belysningen är tänd mellan kl 05.30 och 22.00 och endast släckt under dagen (i dagsljus).

Sidan publicerad av: Susanne Svidén
Senast uppdaterad: 17 december 2020