Elljusspår och motionsspår

Det finns både elljusspår och obelysta motionsspår i naturen omkring Alby friluftsgård och i terrängen runt Barnsjön.

Ett par som springer och en bebis i vagn.

Elljusspår och motionsspår i Alby

I terrängen norr om Alby friluftsgård finns elljusspår med tre olika sträckningar; de är 1 km, 1,6 km samt 4 km långa. Belysningen är tänd mellan kl 05.30 och kl 22.00 och endast släckt i dagsljus. Alla spår startar vid utegymmet som ligger intill parkeringen, Alby skogsväg.

OBS! Lamporna på 2-kilometersspåret söder om Alby friluftsgård är numera släckta. I dagsljus fungerar spåret bra att springa och gå i. När det är mörkt rekommenderas pannlampa.

Lamporna släckta på 2-kilometersspåret i Alby

Lamporna på 2-kilometersspåret söder om Alby friluftsgård är släckta tillsvidare. Tyvärr kan vi inte byta ut de trasiga lamporna just nu på grund av säkerhetsskäl, det är för stor risk att klättra i de befintliga stolparna. I dagsläget vet vi inte när lamporna kommer att lysa igen. Vi hänvisar till elljusspåren norr om Alby friluftsgård som är 1 km, 1,6 km och 4 km långa.

Förbättringsarbete av underlaget på 2-kilometersspåret kommer att påbörjas under våren 2019.

Förbättringsarbete av elljusspåret norr om Alby

Vi byter ut belysningen och förbättrar underlaget längs elljusspåret norr om Alby friluftsgård. Arbetet pågår hela hösten och beräknas vara klart vid årsskiftet 2018/2019. Spåret är öppet för motionärer under arbetets gång.

Den nya belysningen är mer energieffektiv och miljövänlig. De nya stolparna placeras tätare och det blir ett jämnare ljus längs med motionsslingan. För att ge plats åt stolparna röjer vi sly vid sidan av spåret. Den gamla belysningen byts i takt med att ny belysning anläggs. 

Spåret behåller sin ursprungliga bredd. Sly och gräs som vuxit in över spåret tas bort.

Tidigare har vissa sträckor av spåret blivit blöta under delar av året. Genom av dika ur, lägga nya rör och justera ytskikt kommer detta problem att försvinna.

Vi får en mer hållbar beläggning som också gör att spåret blir mer löpvänligt för våra motionärer. I förlängningen innebär det att kommunens underhållsarbete underlättas.

Förbättringsarbetet är en del av projektet Attraktiva Alby.

Har du frågor? Kontakta fritid@tyreso.se

Elljusspår vid Barnsjön

I terrängen runt Barnsjön i Trollbäcken finns ett belyst motionsspår med två olika sträckningar, 1,2 km och 2,3 km. De kan kombineras till en 3,5 km lång slinga. Belysningen är tänd mellan kl 05.30 och 22.00 och endast släckt under dagen (i dagsljus).

Sidan publicerad av: Susanne Svidén
Senast uppdaterad: 18 december 2018
Upp