Kommunala lekplatser

Våra kommunala lekplatser besiktas en gång per år. Allvarliga fel åtgärdas omgående, mindre allvarliga fel åtgärdas inom en månad. I samband med upprustning och nybyggnation ökar vi tillgängligheten både till lekplatsen och till lekredskapen.

Pappa lyfter sin dotter.

Hitta lekplatser i webbkartan

I kartan finns alla kommunala lekplatser markerade. Lekplatser som inte finns med på webbkartan tillhör privata fastighetsägare, samfälligheter eller bostadsrättsföreningar.

Lämna synpunkt på våra lekplatser

Säkerhet på lekplatser

Läs mer på konsumentverket.se Länk till annan webbplats.

Lekplatsen i stadsparken

Lekplatsen är anpassad för barn mellan 2 och 12 år. Den finns i anslutning till Skatepark 135 och lekytan är hela 1500 kvm.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 18 januari 2024