Kommunala lekplatser

Våra kommunala lekplatser besiktas en gång per år. Allvarliga fel åtgärdas omgående, mindre allvarliga fel åtgärdas inom en månad. I samband med upprustning och nybyggnation ökar vi tillgängligheten både till lekplatsen och till lekredskapen.

Pappa lyfter sin dotter.

Hitta lekplatser i webbkartan

I kartan finns alla kommunala lekplatser markerade. Lekplatser som inte finns med på webbkartan tillhör privata fastighetsägare, samfälligheter eller bostadsrättsföreningar.

Lämna synpunkt på våra lekplatser

Regler för lekplatser

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap , 2.2 MB. 

Lekplatsen i stadsparken

Lekplatsen är anpassad för barn mellan 2 och 12 år. Den finns i anslutning till Skatepark 135 och lekytan är hela 1500 kvm.

Läs tillgänglighetsbroschyren för lekplatsen , 3.4 MB.

Interaktiv lekplats i Fornuddsparken

Fornuddens lekplats har en elektronisk plattform, som gör lekplatsen interaktiv. Elektroniska spel har integrerats i olika lekredskap. Det påminner om dataspel, samtidigt som redskapen uppmuntrar till lek och rörelse. Man använder kroppen för att välja spel och antalet spelare.

Lär dig hur lekplatsen fungerar Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 30 november 2021