Ridanläggningar

Ridanläggningen på Fårdala gård ägs av kommunen. Tyresö Ryttarförening disponerar anläggningen för sin ridskoleverksamhet och står för drift och underhåll.

Ridspåret mellan Fårdala gård och Uddby gård renoveras och dras delvis om mellan oktober 2020 till mars 2021.

Läs mer om den nya spårdragningen

Adress: Fårdala gård, Ridskolevägen 2, 135 49 Tyresö.

Tyresö ridskolas webbplatslänk till annan webbplats

En mellanbrun häst med betsel.

 

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 december 2020

Hitta på sidan