Solsäter och Skälsätra - kulturhistorisk miljö

Kulturella folkdansgillets sommarhem Solsäter byggdes på det gamla Kumlagodsets marker. Tillsammans med sportstugorna som tillkom strax efter bildade de en sammanhållen kulturhistorisk miljö. Idag förändras områdets karaktär med moderna villor medan Solsäter just har firat 100 år.

Stort brunt timmerhus; Solsäter

Arrendegården Skälsätra

Arrendegården Skälsätra låg under Kumla gård från 1630-talet. När Kulturella Folkdansgillet letade efter en plats att bygga ett sommarhem på, valdes denna plats som då fick namnet Solsäter.

Sommarhem med festplats

Sommarhemmet Solsäter stod klart 1922. Till anläggningen hörde en festplats med plats för lotteristånd och strandtomt för tilläggsplats med båt. Året efter lät några av föreningens medlemmar bygga små sportstugor utmed Solsätervägen i samma stil som sommarhemmet, hämtad från allmogemiljöer i Dalarna. Vid denna tid tyckte man att Dalarna var något av det mest "ursprungliga", det mest svenska, som fanns i Sverige.

Ungdomar utanför Solsäter, svartvit bild från ca 1930

Ungdomar vid Solsäter. Foto ca-1920-30, A&E Frankl, Moderna museets arkiv

Solsäter är ett kulturminne

Solsäter byggnadsminnesförklarades av länsstyrelsen 2012. Solsäter är en av landets bäst bevarade exempel på allmogeromantiska miljöer i kategorin samlings- och föreningslokaler från 1900-talets första decennier. Byggnaden har ett stort konstnärligt värde med sin välbevarade inredning och ett stort kontinuitetsvärde för Tyresöborna. Gillestugan vid Solsäter är uppförd efter ritningar av arkitekt Einar Rudskog. Klicka på denna länk för att se några bilder Länk till annan webbplats. från den första tiden.

Midsommarfest

Varje midsommar arrangeras fortfarande traditionellt midsommarfirande i två dagar med dans både runt midsommarstången och på dansbaneanläggningen.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 19 juni 2024