Trollbäcken - kulturhistorisk miljö

Namnet Trollbäcken började användas 1947. Bäcken som syftas på är den som kommer i dagen där Lindalsvägen möter Skogsängsvägen.

Tyresö och Kumla

Vid 1900-talets början bestod den nuvarande kommunen av två stora gods: Tyresö i öster och Kumla i väster. Hela Fornudden var obebyggt, med undantag av torpet Näset. Övriga torp och gårdar var Hanviken, Borgen, Vreten, Kumlatorp, Skogsäng, Sofieberg, Södergården och Linde. Samtidigt som jordbruket blev alltmer olönsamt växte Egnahemsrörelsen sig stark.

Kartbild från 1906 över Kumla gård med omnejd.

Utsnitt från Häradskartan 1906 över Kumla gård med omnejd. Vägen från norr till söder är Vendelsövägen, ar sträckning i stort sett finns kvar. Även Skogsängsvägen syns på kartan och leder till torpet Skogsäng.

Ett eget hem

Egnahemsrörelsen innebar en möjlighet för obemedlade att få statliga lån. År 1910 köpte Mellersta Sveriges Egnahems AB Kumla herrgård för att stycka upp till tomter och strax därefter bildades Kumla Egnahemsförening. Läs mer om Kumla herrgård under egen rubrik.

Vy över Vendelsövägen på ett vykort från 1940-talet.

Vy över Vendelsövägen på ett vykort från 1940-talet. Från höger kommer Skogsängsvägen. Det stora vita huset är idag El-Tjänst och det lilla bruna huset kallas idag Festvillan.

Tomter till salu

I det bruna huset vid Skogsängsvägen 1, mittemot Eltjänst, inrättades AB Tomtförvaltning under lantmätare Carl Gynge. Säljbroschyren målade upp Kumla-Hanviken som "ett av stockholmstraktens vackraste och ur alla synpunkter mest praktiska sportstuge- och villaområden". Man lockade också med gott dricksvatten, elektriskt ljus och låga skatter.

På Drevviken gick ångbåt i början av 1900-talet. Här syns Vendelsö brygga.

På Drevviken gick ångbåt i början av 1900-talet. Här syns Vendelsö brygga.

Med buss och båt

En busslinje mellan Stockholm-Vendelsö startades 1919. Man kunde även ta sig hit med ångbåt från Drevvikens station. Hit flyttade nu många människor från det trångbodda Stockholm. Kommunen anställde 1945 sin förste tjänsteman Gunnar Tunevi, som höll till i en vanlig villa vid Alléplan (idag riven) och 1947 togs namnet Trollbäcken.

Trollbäcken växer

På 1950-talet byggdes Centrumområdet vid Alléplan och Tyresö kommun hade vid denna tid drygt 3 000 invånare. Hanvikens by är ett stort område med kedjehus som tillkom på 1960-talet. Samma årtionde påbörjades byggandet av en helt ny stadsdel på marken som hade tillhört Myggdalens och Bollmora gårdar och kommunförvaltningen flyttade från Trollbäcken. Det nya Bollmora centrum invigdes 1965. Efter 1960-talet har Trollbäcken förtätats och många små sommarstugor ersatts av stora, fristående villor.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 5 september 2023